Begeleiding bij de implementatie van

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 

Ja! Ik wil samen sparren over begeleiding bij de CSRD12+ jaar

Aan kennis, ervaring en expertise opgedaan

1500+

Samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid

Korte introductie CSRD verplichting

De CSRD, die onlangs is ingevoerd, gaat verder dan wat eerder is vastgelegd in de NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Het verschil? De CSRD legt strengere regels op aan bedrijven om duidelijk te zijn over hun impact op het milieu en de samenleving. Dit biedt stakeholders, zoals klanten en investeerders, beter inzicht in hoe bedrijven daadwerkelijk bijdragen aan duurzaamheid en het Parijs Klimaatakkoord. Het heeft invloed op onder andere grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.


De CSRD heeft een grotere reikwijdte dan de NFRD en is verplicht voor alle Europese organisaties die voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria:

  • Een omzet van meer dan € 50mln
  • Een balanstotaal van meer dan € 25 mln
  • Meer dan 250 FTE

Daarbij dienen ook alle beursgenoteerde bedrijven in Europa te voldoen aan de CSRD verplichting.

Ben jij klaar voor de CSRD implementatie?

 Bij De Duurzame Adviseurs hebben we een schat aan ervaring in het uitvoeren van materialiteits- en GAP-analyses, het verhogen van MVO bewustzijn, en het integreren van MVO in je bedrijfsstrategie. Wij helpen je om zelfstandig te rapporteren en zorgen dat duurzaamheid een kernonderdeel wordt van je organisatie. Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst, met praktische stappen en een helder actieplan.

Wat wordt er van jou als organisatie verwacht?

Heel concreet wordt er van organisaties verwacht dat ze een rapport indienen waar in de duurzaamheidsactiviteiten van de organisatie worden gepresenteerd. Dit rapport dient aan vastgestelde eisen te voldoen, conform een uniforme standaard. Zo dient de organisatie een grondige stakeholderdialoog te voeren met haar belangrijke stakeholders en dient er een materialiteitsanalyse uitgevoerd te worden op basis van dubbele materialiteit.


Dit klinkt ingewikkeld, maar waar het op neer komt is dat het duurzaamheidsbeleid niet alleen wordt bepaald door wat de organisatie belangrijk vindt. Op deze manier wordt meer aandacht geschonken aan de eisen en wensen van stakeholders zodat we gezamenlijk aan de slag kunnen met diverse duurzame vraagstukken.


Daarbij wordt ook afgewogen wat de impact is van klimaatverandering op de organisatie en wat de impact is van de organisatie op klimaatverandering. Naast de klimaataspecten wordt er bij de bepaling van materialiteit ook naar andere MVO aspecten gekeken zoals de sociale en maatschappelijke waarden van de organisatie (ESG).

Lees onze blogs over de CSRD

Toename duurzaamheidscertificaten- en richtlijnen: Organisaties zien door de bomen het bos niet meer

Wij geven graag toelichting op een aantal belangrijke certificaten en richtlijnen.

Duurzaamheidsverslaglegging in een stroomversnelling door de nieuwe CSRD-regelgeving

Rapporteren over duurzaamheid, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe hou je het relevant? En belangrijker: hoe zorg je ervoor dat je gaat voldoen aan de toekomstige eisen?

Controle verslag met beperkte mate van zekerheid

Voordat het verslag kan worden ingediend in de online portal wordt het gecontroleerd op basis van limited assurance. In gewoon Nederlands, een controle met een beperkte mate van zekerheid. Naar de verwachting gaan de accountantskantoren deze rol op zich nemen.

Op basis van alle kennis en ervaring die we de afgelopen 10 jaar hebben opgedaan bij vele bedrijven en overheden hebben wij een heel concrete aanpak ontwikkeld. Wil jij hiermee aan de slag?

Wat onze klanten over ons zeggen:

De diensten van De Duurzame Adviseurs zijn een waardevol steuntje in de rug bij het realiseren van onze ambities. Hun werkwijze vind ik constructief, doelgericht en enthousiasmerend.


Menno van Dijk

Spie Infra

De werkwijze van De Duurzame Adviseurs vond ik leuk, helder en informatief. Nu wij (in no time) gecertificeerd zijn helpen De Duurzame Adviseurs ons nog steeds door de meetings van hun stichting ‘Nederland CO2 Neutraal’.

Tanja Kieboom

Voestalpine GmbH

Geweldig, met eigenlijk simpele formats, veel meer duidelijkheid gekregen en klaargestoomd voor onze her-certificering CO2.
Lia Noordergraaf

Verwaal transport B.V.