- - -Duurzaamheid in de zorg

Duurzaamheid in de zorg

Vraag een offerte aan


200+

Tevreden klanten

63+

Overheden & Gemeenten

750+

Bedrijven

De vijf doelen van de Green Deal Duurzame Zorg

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Klimaatverandering en milieuverontreiniging leiden tot steeds meer en andersoortige zorgvragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld infectieziekten en hittestress.

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen,
4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken.


De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal samen werken aan duurzame zorg. Deze Green Deal kent vijf doelen.

1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers


Enkele acties:

  • Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding
  • Nieuwe kennis en ervaring over gezondheidsbevordering toepassen

2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom

Enkele acties:

  • Inbedding van duurzame zorg en Planetary Health in alle zorgopleidingen
  • Actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde levensstijl en gezondheid

3. CO2-uitstoot terugbrengen met

55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050

Enkele acties:

  • Grote zorgaanbieders stellen uiterlijk 1 juli 2023 een bestuurlijk vastgestelde routekaart op met een strategisch verduurzamingsplan voor hun vastgoed
  • Verminderen van de uitstoot door vervoersbewegingen van personeel

4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030
en maximaal circulaire zorg in 2050 

Enkele acties:

  • Kiezen voor ‘herbruikbaar’ boven ‘wegwerp’ waar mogelijk
  • Circulair inkopen als uitgangspunt voor inkoopbeleid van materialen, hulpmiddelen en voeding

5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

Enkele acties:

  • Gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke medicijnen
  • Voortzetten van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Wat is een Green Deal?

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren.
De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorgsector.

Bekijk hier rechts de flyer over de Green Deal!

De diensten van De Duurzame Adviseurs zijn een waardevol steuntje in de rug bij het realiseren van onze ambities. Hun werkwijze vind ik constructief, doelgericht en enthousiasmerend.


Menno van Dijk

Spie Infra

De werkwijze van De Duurzame Adviseurs vond ik leuk, helder en informatief. Nu wij (in no time) gecertificeerd zijn helpen De Duurzame Adviseurs ons nog steeds door de meetings van hun stichting ‘Nederland CO2 Neutraal’.

Tanja Kieboom

Voestalpine GmbH

Geweldig, met eigenlijk simpele formats, veel meer duidelijkheid gekregen en klaargestoomd voor onze her-certificering CO2.
Lia Noordergraaf

Verwaal transport B.V.