DUURZAAMHEID IN DE ZORG

Waar liggen de kansen? En waar moet je aan voldoen?


Wij zijn De Duurzame Adviseurs en samen met AethiQs hebben we een methodiek ontwikkeld om zorginstellingen echt impact te laten maken als het gaat om duurzaam ondernemen.


Met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van bedrijven en overheden bij het duurzaam ondernemen en de vele kennis die AethiQs bezit over de zorg- en pensioensector, is het mogelijk om op pragmatische en innovatieve wijze zorginstellingen echt te verduurzamen.

Waarom de zorg?

Bijna 40% van de CO2-uitstoot in de gezondheidszorg wordt veroorzaakt door energieverbruik, 22% door reisbewegingen van patiënten en medewerkers en 18% als gevolg van vervuiling door medicijngebruik. De overige 22% zit in kleinere onderdelen als papiergebruik, medische apparatuur, water, etc. Als we enkel kijken naar de bijdrage van energie uit gebouwen, dan levert de VVT-sector (32%) de grootste bijdrage aan deze uitstoot. Gevolgd door de ziekenhuissector (28%) en de gehandicapte zorg (17%). 


De Green Deal Duurzame Zorg

Om de maatschappelijke en politieke wens voor verduurzaming van de sector kracht bij te zetten, heeft de zorgsector afspraken gemaakt met overheden en bedrijven in de ‘Green Deal Duurzame Zorg’. Hierbij zijn de belangrijkste doelstellingen:


 • Het terugdringen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030;
 • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen;
 • Minder medicijnresten in het drinkwater;
 • Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten.

Wettelijke verplichtingen

Afhankelijk van de grote van de organisatie en de energieverbruiken per locatie zijn er twee belangrijke wetten waaraan voldaan dient te worden:

 • Bedrijven (op holding niveau) met meer dan 250 medewerkers, € 43 miljoen balanstotaal of meer dan € 50 miljoen omzet zijn verplicht te voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).
 • Op locatie niveau zijn organisaties verplicht om voor de panden met meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruik verplicht om te voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing.


MJA Deelnemers

Doordat het MJA convenant afloopt na 2020 vervalt voor veel bedrijven de vrijstelling voor de informatieplicht en de EED-auditplicht. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij ervoor moeten zorgen dat er in 2020 al een EED-audit wordt uitgevoerd of een ander certificaat wordt behaald als bovenstaand beschreven bij ‘vrijstellingen’.

Voor de EED zijn er vrijstellingen:

 • BMWT Duurzame Bedrijfsvoering (alle niveaus)
 • BREEAM-NL in Use Good, very Good, Excellent en Outstanding
 • CO2-Prestatieladder niveau 3 t/m 5
 • CO2-Reductiemanagement met ISO 14001
 • EarthCheck Zilver, Goud, Platina en Master
 • Erkend Duurzaam Plus en Premium
 • FastLane met EED-aanvullingen
 • Green Globe
 • Green Key met PLUS module (alle niveaus)
 • Lean & Green Star
 • Milieuthermometer Zorg (alle niveaus)
 • Voor zorgbedrijven zijn de Milieuthermometer Zorg, BREEAM-NL in Use en de CO2-Prestatieladder de meest relevante vrijstellingen. 

  Winnen met duurzaamheid

  De afgelopen 8 jaar hebben wij allerlei soorten organisaties en overheden mogen begeleiden bij het vormen van hun duurzaamheidsbeleid. De Duurzame Adviseurs is gestart met het begeleiden van kleine MKB-organisaties. Vandaag de dag begeleiden we deze organisaties nog steeds met veel plezier. Inmiddels zijn daar ook grotere organisaties en zelfs overheden bijgekomen. We zijn uitgegroeid tot één van de grootste adviesbureaus van Nederland als het gaat om duurzaam ondernemen. Met veel passie en intrinsieke motivatie gaat ons team iedere keer weer aan de slag bij bestaande én nieuwe klanten.


  Onze trajecten beginnen vaak met het behalen van een certificaat, of het inzichtelijk maken van de huidige status op het gebied van duurzaamheid. Jammer genoeg blijft het vaak bij het behalen van een certificaat. Bedrijven blijven steken op jaarlijks dezelfde initiatieven en maatregelen. Op deze manier wordt het lastig om het nut en de opbrengst van duurzaam ondernemen in te zien. 


  Een select aantal organisaties komt echt in actie. Dit is de winnende 1% die echt scoort met duurzaamheid. Belangrijk om te benoemen: deze organisaties doen eigenlijk helemaal niet zo gek veel ‘meer’ of ‘anders’. Toch worden deze bedrijven continue geroemd om hun duurzaamheidsactiviteiten én zien en merken ze daadwerkelijk de voordelen.


  Als jullie klaar zijn om bij die 1% te horen, nemen wij jullie aan de hand.

  Onze referenties

  Kunnen we je verder helpen?

  Indien je meer wilt weten weten over onze dienstverlening, dan horen we dat natuurlijk graag.