energiestromen

Energielabels voor gebouwen

Inzicht in het energieverbruik en zo besparen op de kosten

Vraag een offerte aan


200+

Tevreden klanten

63+
Overheden & Gemeenten
750+

Bedrijven

Achtergrond labelverplichting

Op dit moment is de overheid voornemens om het energielabel C vanaf 2023 verplicht te stellen voor kantoren groter dan 100 m2. Als kantoorgebouwen niet aan deze eis voldoen, mogen deze niet meer worden gebruikt. De definitieve uitvoering van deze wet wordt nu voorbereid. Hoewel details nu nog niet definitief zijn, is de verwachting dat deze wet zeer zeker zal worden doorgevoerd gezien de volgende overwegingen:


•Banken stellen eisen of koppelen rentes aan de labelscores. Zo financiert ING Real Estate Finance alleen nog maar gebouwen met een groen energielabel (A, B of C) en geeft de Rabo Real Estate Finance rentevoordeel aan groene energielabels.

•Nederland dient gasloos te worden: voor bestaande bouw is het de bedoeling om dit in 2050 te realiseren, bij nieuwbouw is installatie van gasverwarming al sinds juli 2018 verboden.

•De CO2-doelen zijn door de Europese Commissie aan Nederland opgelegd. En bijvoorbeeld Urgenda deinst er niet voor terug om de overheid aansprakelijkheid te stellen.


Het kabinet ontkomt er dus niet aan om de gebouwde omgeving te verduurzamen met dwingende maatregelen. Op basis hiervan acteert heel Nederland dus al op de verwachtte verplichting. In de huidige conceptwet is een energielabel C in de volgende gevallen niet verplicht:


1.Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% van gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);

2.Monumentale panden (rijk/ prov./ gem.)

3.Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden


Zoals eerder aangegeven is het doel van de energielabelplicht om gebouwen onderling te kunnen vergelijken op hun energetische prestaties. Met de recente ontwikkelingen leidt inzicht in het energielabel ook tot een onderbouwde taxatiewaarde van vastgoed én weet men welke gebouwen verduurzaamd of zelfs gesloopt moeten worden. Kortom; in de vastgoedwereld kan men dus niet meer om het energielabel heen.

Basisopleiding duurzaamheid

Onze aanpak

Inventarisatie

Op de gewenste locatie wordt er een inventarisatie uitgevoerd per pand om vast te stellen of het pand ook valt onder de wetgeving. Mocht dit het geval zijn voeren we direct een scan uit. De uitkomst van de inventarisatie is een onderbouwing van de eventuele labelverplichting, ondersteund met foto’s en argumentatie, per locatie.


Gebouwlabel en verbeterplan

Op alle locaties die onder de verplichting vallen voert een erkend adviseur van De Duurzame Adviseurs een scan uit om het gebouwlabel te kunnen bepalen. Afhankelijk van het vastgestelde label wordt er ook een verbeterplan opgesteld om het label te verbeteren naar een energielabel C en A. Zo heeft het gebouw een perfect overzicht van de staat van alle panden en de stappen die nog gezet moeten worden om ervoor te zorgen dat alle panden minimaal energielabel C hebben in 2023.


Naast het energielabel per verplicht gestelde locatie wordt er een overzicht gemaakt met per locatie een verbeterplan. In het overzicht worden de volgende zaken meegenomen:

•Adressen van alle (kantoor)locaties

•Labelverplichting bij transactiemoment/herfinanciering en verplichting minimaal energie C

•Alle huidige labelscores per locatie Pagina

•Benodigde maatregelen (inclusief investering/terugverdientijd) om tot een label C en A te komen.

Wat onze klanten over ons zeggen:

De diensten van De Duurzame Adviseurs zijn een waardevol steuntje in de rug bij het realiseren van onze ambities. Hun werkwijze vind ik constructief, doelgericht en enthousiasmerend.


Menno van Dijk

Spie Infra

De werkwijze van De Duurzame Adviseurs vond ik leuk, helder en informatief. Nu wij (in no time) gecertificeerd zijn helpen De Duurzame Adviseurs ons nog steeds door de meetings van hun stichting ‘Nederland CO2 Neutraal’.

Tanja Kieboom

Voestalpine GmbH

Geweldig, met eigenlijk simpele formats, veel meer duidelijkheid gekregen en klaargestoomd voor onze her-certificering CO2.
Lia Noordergraaf

Verwaal transport B.V.