- - -Corporate Sustainabili​ty Reporting Directive (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 

Vraag een offerte aan


200+

Tevreden klanten

63+

Overheden & Gemeenten

750+

Bedrijven

Korte introductie CSRD verplichting

De CSRD is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), welke vanaf 2018 in Nederland verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Het doel van deze Europese richtlijnen is om meer inzicht te krijgen in de duurzame activiteiten van ondernemingen. Duidelijk inzicht waardoor stakeholders weten wat er gebeurt en zodat de organisatie weet waar zij kunnen verbeteren. Zo hoopt de EU dat bedrijven bijdragen aan het behalen van de Paris Climate Agreement.


De CSRD heeft een grotere reikwijdte dan de NFRD en is verplicht voor alle Europese organisaties die voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria:

  • Een omzet van meer dan € 40 mln

  • Een balanstotaal van meer dan € 20 mln

  • Meer dan 250 FTE

Daarbij dienen ook alle beursgenoteerde bedrijven in Europa te voldoen aan de CSRD verplichting.

Bekijk hier ons laatste webinar over de CSRD terug!

Wat wordt er van organisaties verwacht

Heel concreet wordt er van organisaties verwacht dat ze in 2024 een rapport indienen bij de EU waar in de duurzaamheidsactiviteiten van de organisatie worden gepresenteerd. Dit dient aan vastgestelde eisen te voldoen, conform een uniforme standaard. Zo dient de organisatie een grondige stakeholderdialoog te voeren met haar belangrijke stakeholders en dient er een materialiteitsanalyse uitgevoerd te worden op basis van dubbele materialiteit. Dit klinkt ingewikkeld, maar waar het op neer komt is dat het duurzaamheidsbeleid niet alleen wordt bepaald door wat de organisatie belangrijk vindt. Op deze manier wordt meer aandacht geschonken aan de eisen en wensen van stakeholders. Daarbij wordt ook afgewogen wat de impact is van klimaatverandering op de organisatie en wat de impact is van de organisatie op klimaatverandering. Naast de klimaataspecten wordt er bij de bepaling van materialiteit ook naar andere MVO aspecten gekeken zoals de sociale en maatschappelijke waarden van de organisatie.

Lees onze blogs over de CSRD

Toename duurzaamheidscertificaten- en richtlijnen: Organisaties zien door de bomen het bos niet meer

Wij geven dgraag toelichting op een aantal belangrijke certificaten en richtlijnen.

Duurzaamheidsverslaglegging in een stroomversnelling door de nieuwe CSRD-regelgeving

Rapporteren over duurzaamheid, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe hou je het relevant? En belangrijker: hoe zorg je ervoor dat je gaat voldoen aan de toekomstige eisen?

Controle verslag met beperkte mate van zekerheid

Ieder verslag dient te worden ingediend in een online portal. Voordat het verslag kan worden ingediend wordt het verslag gecontroleerd op basis van limited assurance/ beperkte mate van zekerheid. Naar de verwachting gaan de accountantskantoren deze rol op zich nemen. 

CSRD stappenplan
2024 klinkt nog ver weg maar om in 2024 een goed rapport te kunnen presenteren moet je als organisatie nu al aan de slag. Waarom? Zie het schema op de volgende pagina voor de werkzaamheden die de organisatie dient uit te voeren om klaar te zijn in 2024.

Op basis van alle kennis en ervaring die we de afgelopen 10 jaar hebben opgedaan bij vele bedrijven en overheden hebben wij een heel concrete aanpak ontwikkeld. Wil jij hiermee aan de slag?

Wat onze klanten over ons zeggen:

De diensten van De Duurzame Adviseurs zijn een waardevol steuntje in de rug bij het realiseren van onze ambities. Hun werkwijze vind ik constructief, doelgericht en enthousiasmerend.


Menno van Dijk

Spie Infra

De werkwijze van De Duurzame Adviseurs vond ik leuk, helder en informatief. Nu wij (in no time) gecertificeerd zijn helpen De Duurzame Adviseurs ons nog steeds door de meetings van hun stichting ‘Nederland CO2 Neutraal’.

Tanja Kieboom

Voestalpine GmbH

Geweldig, met eigenlijk simpele formats, veel meer duidelijkheid gekregen en klaargestoomd voor onze her-certificering CO2.
Lia Noordergraaf

Verwaal transport B.V.