ISO 14001

Ga voor een passend milieumanagementsysteem voor jouw organisatie!

250+

Tevreden ISO klanten

100%

Audits succesvol doorlopen

8,9

Gemiddelde klantbeoordeling

Uniek ontwikkeld format

Sneller en eenvoudiger naar ieder gewenst resultaat.

Inzichtelijk en pragmatisch

Scherp inzicht op het gebied van milieu in zowel de kansen als de mogelijke risico's.

Verbeter je positie op de markt

Je geeft inzicht in het onderdeel 'milieu' op het gebied van de norm van duurzaam ondernemen, de ISO 26000. 

Scoren bij de overheid

Door transparant te communiceren over je activiteiten verbeter je de band met de omgeving, waaronder de overheid. 

ISO 14001 - Milieumanagementsysteem

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem, waarbij je een passend milieubeleid ontwikkeld en de uitvoering ervan gaat borgen. De nieuwe ISO 14001:2015 norm is op 15 september 2015 gepubliceerd. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:


continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);

beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;

minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.


Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen. 


De ISO 14001 bestaat uit de volgende onderdelen:

- Context van de organisatie

- Leiderschap

- Planning

- Ondersteuning

- Uitvoering

- Evaluatie van de prestaties

- Verbetering

De DKG-groep, met de keukenmerken Bruynzeel en Keller, is door De Duurzame Adviseurs op een hele prettige en pragmatische wijze geholpen met de nulmeting en met de opzet van een MVO-beleid. De CO2-neutrale keukenproductie en de online MVO-verslagen zijn de eerste tastbare resultaten hiervan.

Toine van Rooij – COO DKG Holding BV

High Level Structure (HLS)

De voorgaande zeven onderdelen van de ISO 14001-norm volgen uit de High Level Structure (HLS). Wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo te integreren. 


 De belangrijkste nieuwe punten in de ISO 14001:2015-norm zijn:

- Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau

- Aanspreekbaarheid en betrokkenheid directie

- Betrekken belanghebbende partijen

- Toepassing van levenscyclus perspectief

- Onderbouwing en invulling communicatie in- en extern

- Kwaliteit van informatie

- Inzicht in de compliance status

- Het infoblad geeft meer inzicht in de verschillen, deze worden met voorbeelden verduidelijkt

De voordelen van de ISO 14001

  • Systematisch werken naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving
  • Duidelijk inzicht in de risico's en kansen op het gebied van milieu
  • Invulling aan de milieu norm van de ISO 26000

  • Internationale herkenbare basis voor certificatie

  • Minder risico's op financiële of imago schade van de organisatie

  • Optimale verbetering in je marktpositie ten opzichte van andere organisaties

Wat klanten zeggen over De Duurzame Adviseurs

De Duurzame Adviseurs hebben Broekhuis geholpen met de energie audit (EED) op een zeer behulpzame manier. Het resultaat was een rapport voor de hele Broekhuis Groep met concrete verbetermaatregelen. Erg bedankt voor de begeleiding en ondersteuning!Afdeling Kwaliteit 

Broekhuis Holding

De Duurzame Adviseurs hebben ons stap voor stap op weg geholpen met het MVO beleid voor de bedrijven JéWé en Skantrae. Van het uitvoeren van een nulmeting tot het uitstippelen van het MVO beleid voor de komende jaren. De hoge mate van pragmatisme gecombineerd met brede kennis en het goede persoonlijke contact maken De Duurzame Adviseurs een perfecte partner.

Gregor den Breugom de Haas  Deli Home Holding B.V.