Het online MVO jaarverslag

Met onze unieke online module wordt het voor iedere organisatie mogelijk inzicht te geven in haar MVO activiteiten. Volledig in eigen huisstijl worden de activiteiten en doelen online gepresenteerd.

800+

Opdrachtgevers

50+

Online MVO verslagen gerealiseerd

95%

Succesvolle vervolgstappen op MVO

Voor iedere organisatie

Met onze unieke module worden online MVO verslagen voor iedere organisatie mogelijk!

Sustainable Development Goals

We hebben een prachtige add-on voor de SDG's die voor iedereen toegankelijk is.

Compleet in eigen huisstijl

Het online MVO verslag wordt volledig in de eigen huisstijl van de organisatie opgemaakt.

Ervaring

Al meer dan 10 jaar begeleiden wij ruim 500 bedrijven en overheden!

De nieuwste vorm van MVO verslaglegging.

Met het online MVO jaarverslag kunnen organisaties op eenvoudige wijze alle MVO activiteiten online presenteren.


Om een succesvol online MVO verslag te kunnen presenteren wordt er gestart met de MVO nulmeting. Middels deze activiteiten wordt exact in kaart gebracht wat je als organisatie al doet op het gebied van MVO en waar de eventuele verbeterpunten liggen. Op basis van deze uitkomsten wordt een MVO actieplan bepaald. Dit MVO actieplan vormt het fundament van het online MVO verslag.


Het online MVO verslag wordt door de organisatie gepresenteerd op huidige website. De website van het online MVO verslag wordt volledig opgemaakt in de huisstijl van de organisatie. Daarbij is er volledige vrijheid in de hoeveelheid grafieken, tabellen, video's en afbeeldingen. 

De DKG-groep, met de keukenmerken Bruynzeel en Keller, is door De Duurzame Adviseurs op een hele prettige en pragmatische wijze geholpen met de nulmeting en met de opzet van een MVO-beleid. De CO2-neutrale keukenproductie en de online MVO-verslagen zijn de eerste tastbare resultaten hiervan.

Toine van Rooij – COO DKG Holding BV

Voorbeelden van MVO jaarverslagen