Als gemeente aan de slag met de CO2-Prestatieladder?

Vraag een offerte aan

800+

Opdrachtgevers

63+

Overheden & Gemeenten

750+

Bedrijven

Een korte uitleg over de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is de snelst groeiende CO2-reductie tool van Nederland en België. Het helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van hun CO2-uitstoot door middel van het implementeren van een effectief CO2-managementsysteem. De CO2-Prestatieladder wordt vaak gevraagd bij aanbestedingen.


De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveau's

Niveau 1 en 2 zijn de opstapniveau's. Deze niveau's worden overgeslagen door organisaties om gelijk naar niveau 3 te gaan. Op dit niveau gaat de organisatie aan de slag met de eigen organisatie en de projecten. Bij niveau 4 en 5 wordt de sector en keten er ook bij betrokken.


De norm is daarbij naast de 5 niveau's ook opgedeeld in vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint

B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie

C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid

D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie


De Duurzame Adviseurs organiseren regelmatig nieuwe webinars over de CO2-Prestatieladder en alles wat daar mee samen hangt. Deze informatie is vrij toegankelijk via onze Academy.

prestatieladder uitgelegd
status CO2-Prestatieladder gemeenten

Onze ervaring & expertise

We zijn er trots op dat we tot nu toe bijna alle gecertificeerde gemeenten hebben mogen begeleiden in het behalen van het CO2-Prestatieladder certificaat. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer gemeenten en andere overheden overstag zijn gegaan en stappen ondernemen op het gebied van CO2-reductie. Na deze trajecten blijven wij hen ook vaak begeleiden in het behouden van het certificaat. Klik hier voor een volledig overzicht van alle gecertificeerde gemeenten. 

Een aantal van onze tevreden klanten

De Duurzame Adviseurs - Lars Dijkstra
De CO2-Prestatieladder is hét instrument om de CO2-uitstoot van een organisatie te meten en reduceren. Daarnaast is het de perfecte tool voor opdrachtgevers om in te zetten bij aanbestedingen. Met de verschillende niveaus op de ladder wordt snel inzichtelijk wat de intenties zijn van de inschrijvende bedrijven en instellingen.
Lars Dijkstra - Adviseur bij De Duurzame Adviseurs

Hoe we samen een effectief CO2-managementsysteem opzetten

Tijdens het implementatietraject wordt er veel werk voor de gemeente uit handen genomen. Deze werkzaamheden zijn voornamelijk gebaseerd op het neerzetten van een goed fundament van het CO2-managementsysteem. Om het systeem op te zetten moet er data worden verzameld, wij helpen hier graag bij omdat we precies weten waar we de data vandaan moeten halen. Dit doen we bijvoorbeeld door de betreffende personen ook te betrekken bij het project zodat er ook direct draagvlak ontstaat.


De adviseur verwerkt alle data in het systeem, zodat we precies weten hoeveel jullie uitstoten en welke  reductiemaatregelen interessant kunnen zijn. Op basis hiervan kunnen we ook de reductiedoelstelling bepalen.


Daarnaast worden er infographics opgesteld, zodat deze intern of extern gepubliceerd kunnen worden. Tussendoor bespreken we alle stappen digitaal of op locatie, zodat jullie precies weten hoe dit systeem uiteindelijk is opgebouwd, waardoor het proces goed geborgd kan worden in de organisatie.

Het onderhouden van het CO2-managementsysteem

Het startpunt van verduurzaming binnen de organisatie begint pas wanneer je het certificaat hebt behaald. Maar hoe zorg je ervoor dat dit CO2-managementsysteem werkend blijft? Voor bijna alle organisaties zorgen wij ook na de audit ervoor dat het dossier en de implementatie van de maatregelen na de audit worden bijgehouden. Dit noemen wij het onderhoudspakket. Zo weet je zeker dat je jaarlijks blijft voldoen aan de eisen, waardoor je als organisatie daadwerkelijk kunt richten op het reduceren van CO2. 


Een andere mogelijkheid is dat er een projectleider op locatie/digitaal aan het werk gaat. Organisaties hebben veel verschuivingen binnen de  afdelingen, waardoor kan het zijn dat de vorige projectleider niet meer actief is binnen dit thema. Hier kunnen wij bij helpen. Het is voor ons al mogelijk om in één dag in de maand het volledige systeem actueel te houden. Het exacte aantal dagen is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Bij het onderhoud verzamelen we zelf de gegevens, nemen we deel aan overleggen over duurzaamheid en schrijven we businesscases voor maatregelen. Op die manier haal je meer kennis in huis en behoud je het certificaat zonder zorgen.  

Als een organisatie in de offerte direct kiest voor het onderhoud, dan krijgt de organisatie een jaar lang gratis toegang tot de evenementen van Stichting Positieve Impact. Hier zijn inmiddels al meer dan 250 organisaties bij aangesloten. Onder andere gemeente Fryske Marren bezoekt met plezier deze events. Met de deelname en de aanwezigheid tijdens de bijeenkomst borgt de organisatie direct een belangrijke eis uit de norm.
Stagiair Cas achter computer