Alles wat je moet weten over de CO2-prestatieladder

Alles wat je moet weten over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een geweldig instrument om inzicht te krijgen in CO2-reductie binnen jouw organisatie. Bovendien levert een certificering veel interessante voordelen op. We vertellen je er graag alles over!

Wat is de CO2-prestatieladder?

In hoeverre is een bedrijf bezig met CO2-reductie? Voor overheden en veel grote bedrijven is dit een belangrijke vraag om te bepalen met wie zij willen samenwerken.

De CO2-prestatieladder is hét meetinstrument dat bedrijven en overheden in Nederland helpt om deze vraag te beantwoorden. Organisaties kunnen zich laten certificeren op verschillende niveau’s. Hoe hoger het niveau, hoe duurzamer het bedrijf en hoe meer voordelen dit oplevert.

Ontstaan van de ladder

De CO2-prestatieladder werd in 2009 ontwikkeld door ProRail. Zij stelden toen al hoge eisen aan partners op het gebied van duurzaamheid. Ze bedachten een fictief gunningsvoordeel voor leveranciers die goed scoorden in de zelfbedacht CO2-prestatieladder. Potentiële nieuwe leveranciers werden op deze manier gestimuleerd om te investeren in duurzaamheid: hoe hoger de score, hoe meer kans om aanbestedingen bij ProRail te winnen.

De ladder werd al snel populair. Halverwege 2011 voerde bijvoorbeeld ook Rijkswaterstaat hem in. In 2012 werd de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen. Zij beheren sindsdien de CO2-prestatieladder.

Lees verder: Hoe is de CO2-prestatieladder ontstaan?

5 niveau’s van de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is dus een certificaat dat aangeeft in hoeverre een organisatie werk maakt van CO2-reductie. Deze ladder bestaat uit vijf niveaus (of treden). Op niveau 1 zijn de eisen het lichtst en op niveau 5 het zwaarst.

Onderstaande afbeelding laat de eisen per trede zien.

Lees verder: Hoe zien de eisen van de CO2-Prestatieladder eruit?

Voordelen van certificering

1. Grotere kans om aanbestedingen te winnen

Voor bedrijven is het grootste voordeel van certificering dat zij meer kans maken om een aanbesteding te winnen. Hoe hoger het niveau op de CO2-prestatieladder, hoe hoger het gunningsvoordeel. Dit gunningsvoordeel kan oplopen tot maximaal 10%.

Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld hoe dit in de praktijk kan werken.

2. Lagere energie- en materiaalkosten

Door werk te maken van duurzaamheid, energiebesparing en CO2-reductie zullen gecertificeerde bedrijven kosten besparen op het gebied van energie en materialen.

3. Toekomstbestendige organisatie

De Europese Unie wil dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal is. Om dit te bereiken zullen bedrijven grote aanpassingen moeten maken op het gebied van CO2-uitstoot. Door nu al een hoog niveau van de CO2-prestatieladder na te streven, werk je toe aan toekomstbestendige organisatie.

4. Beter imago

Uit onderzoek blijkt dat 76% van de consumenten bedrijven sympathieker vinden die uitdragen een hoger maatschappelijk doel na te streven. Door certificering van de CO2-prestatieladder maak je als bedrijf aantoonbaar op wat voor manier jouw organisatie bijdraagt aan minder CO2-uitstoot.

Hoe verloopt de certificering?

Het is verstandig om eerst het handboek van de CO2-prestatieladder grondig door te nemen. Bedrijven die zich vervolgens willen laten certificeren, melden zich aan op Skao.nl. Vervolgens wordt het bedrijf beoordeeld. Eerst is er een documentaudit en vervolgens een audit op locatie.

Tijdens deze audits wordt vanuit vier invalshoeken naar het bedrijf gekeken.

  1. Inzicht – Inzicht in de eigen CO2-uitstoot
  2. Reductie – Mate van CO2-reductie en ambities die het bedrijf hierin nastreeft
  3. Transparantie – Transparantie van het bedrijf op het gebied van CO2-reductie. Zowel intern als extern
  4. Participatie – Samenwerkingen die het bedrijf aangaat met anderen op het gebied van CO2-reductie

Aan de hand van deze vier zaken wordt een beoordeling gevormd en wordt het bedrijf gecertificeerd op één van de vijf niveaus.

Hoe lang is een certificaat geldig?

Bij reeds gecertificeerde organisaties vindt jaarlijks een audit plaats door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Een certificaat is dus minimaal 1 jaar geldig.

Voor wie is deelname verplicht?

De CO2-prestatieladder heeft voordelen voor gecertificeerde organisaties, maar er zijn (vooralsnog) geen wettelijke verplichtingen.

Hulp nodig bij het behalen van de CO2-prestatieladder?

Al meer dan vijf jaar is De Duurzame Adviseurs specialist als het gaat om de systematiek van de CO2-prestatieladder. Wij vinden het een geweldig instrument om inzicht te verkrijgen in de CO2-uitstoot en om ambitieuze doelstellingen en maatregelen op te stellen om deze te reduceren.

Hulp nodig? Lees hier meer informatie of neem contact met ons op! Ruim 200 tevreden klanten gingen je voor! 

Reactie plaatsen