Wat je moet weten over CO2-reductie in de industrie

Wat je moet weten over CO2-reductie in de industrie

De wereldwijde uitstoot van CO2 heeft grote gevolgen voor mens en milieu. Om een leefbare planeet te behouden zullen we deze uitstoot op korte termijn flink moeten reduceren. Wereldwijde CO2-reductie in de industrie speelt hier een hoofdrol in.

Wat is ‘de industrie’?

De industrie is een onderdeel van de economie. Hiermee bedoelen we bedrijven die door middel van machines grondstoffen omzetten in producten. We hebben het dan niet over kleine werkplaatsen, maar over grote fabrieken die door middel van automatisering en robotisering op grote schaal producten vervaardigen.

Binnen de industrie zijn verschillende sectoren. We kunnen bijvoorbeeld onderscheid maken tussen de metaalindustrie, de chemische industrie, de voedselindustrie en de kledingindustrie. Ze zijn allemaal te kenmerken door het op grote schaal vervaardigen van identieke producten door middel van machines.

CO2-uitstoot van industrie in Nederland

De industrie heeft het grootste aandeel in de Nederlandse uitstoot van CO2. In 2019 bedroeg het percentage 31% van de totale emissie. Toen stootte de industrie gezamenlijk 56,7 megaton CO2 uit. Ofwel: 56,7 miljoen ton.

uitstoot broeiassen per sector

Bron: CBS 

In de afgelopen dertig jaar heeft het al flinke stappen ondernomen op het gebied van CO2-reductie. In 1990 bedroeg het namelijk nog 39% van de totale uitstoot met 80 megaton CO2.

Binnen de industrie is vooral de chemische industrie, met 29% van de totale industrie-uitstoot, de grootste vervuiler. Bij chemische industrie kun je denken aan de vervaardiging van producten als metaal, verf, kunststof en cosmetica. Bekende Nederlandse bedrijven zijn Akzo en Shell.

co2 uitstoot industrie per sector

Bron: CBS 

Wereldwijde CO2-uitstoot van de industrie

In Nederland is industrie dus nog altijd de grootste bron van vervuiling. Maar wereldwijd is het met 21% de nummer 3, net na de productie van elektriciteit en warmte (25%) en landbouw en bosbouw (24%).

invloed van industrie op co2-uitstoot

Bron: EPA

Vooral China en de Verenigde Staten zijn grote vervuilers. Samen stoten zij 45% van de wereldwijde broeikassen uit. De EU is verantwoordelijk voor 9% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

wereldwijde co2 uitstoot

Bron: EPA

Europese afspraken en doelstellingen

Nederland maakt afspraken met de Europese Unie om de totale uitstoot terug te dringen. Ondanks dat industrie in de EU verantwoordelijk is voor slechts een klein deel van het wereldwijde probleem, vindt de Europese Unie het belangrijk om een voorbeeldrol aan te nemen. Daarmee wil het landen als China en de Verenigde Staten inspireren om ook neutraler te produceren.

De algemene doelstellingen zijn als volgt:

Doelstellingen CO2-reductie in Nederland

Nederland stelde zichzelf al eerder het doel om 49% reductie te realiseren in 2030 ten opzichte van 1990. Maar met de nieuwe afspraken is dit opgeschroefd naar 55%. Voor de industrie betekent dit in 2030 19,4 megaton minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.

Lees hier meer informatie over hoe Nederland van plan is om deze reductie te realiseren.

co2-reductie industrie in nederland

Stimuleringsmaatregelen voor de industrie

Om verduurzaming te stimuleren heeft zowel Europa als de Nederlandse overheid verschillende stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Hiermee wordt het financieel aantrekkelijk om minder CO2-uitstoot te realiseren.

Een voorbeeld is de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++): een stimuleringsmaatregel waarmee bedrijven een vergoeding ontvangen per ton CO2-reductie.

Bekijk hier alle Nederlandse regelingen voor de industrie en hier de Europese regelingen.

Handel in CO2-emissierechten

Om verdere CO2-reductie te realiseren heeft de Europese Commissie de handel in CO2-emissierechten in het leven geroepen. Dat werkt in het kort als volgt: elk Europees bedrijf dat meer dan 25 ton CO2-uitstoot doet verplicht mee. Elk jaar krijgt elk bedrijf een aantal rechten. Stoten ze minder uit dan kunnen ze hun rechten verkopen. Stoten ze meer uit dan moeten ze rechten kopen. Het idee is dat het voor bedrijven loont om minder CO2 uit te stoten.

Lees verder: Zo werkt de handel in CO2-emissierechten

CO2-neutrale organisatie worden?

Wil je ook binnen jouw organisatie aan de slag met verduurzaming? Laat dan een CO2-footprint opstellen. Inzicht in je energieverbruik en CO2-uitstoot is immers de basis om deze vervolgens terug te brengen. Wij onderzoeken jouw organisatie en stellen een concreet plan van aanpak voor je op.

Bij De Duurzame Adviseurs hoef je niet bang te zijn voor hoge tarieven, verborgen reiskosten en andere onprettige financiële verrassingen aan het einde van het traject. Wij werken altijd met een vaste prijs en met 100% garantie dat onze CO2-footprint aan alle eisen voldoet.

Reactie plaatsen