7 zichtbare gevolgen van wereldwijde CO2-uitstoot

7 zichtbare gevolgen van wereldwijde CO2-uitstoot

De wereldwijde uitstoot van CO2 stijgt nog steeds elke maand. Als we op deze voet doorgaan, heeft dat serieuze klimaatverandering tot gevolg. Maar waarom is dat eigenlijk zo erg? In dit artikel zetten de de gevolgen op een rij die nu al zichtbaar zijn.

1. Wereldwijde temperatuurstijging

Doordat broeikasgassen (waaronder CO2) in de lucht blijven hangen, wordt de warmte op aarde als een soort deken vastgehouden. Dit zorgt voor een aangename temperatuur en is in principe niks mis mee.

Maar doordat er steeds meer CO2 wordt uitgestoten, wordt deze deken steeds dikker en blijft de temperatuur maar verder stijgen. Dit noemen we ook wel het broeikaseffect.

De gemiddelde temperatuur op aarde is de afgelopen eeuw met ongeveer 1 graad gestegen (bron). Als we doorgaan met uitstoten zoals we dat nu doen, wordt in het jaar 2100 een gemiddelde temperatuurstijging van ongeveer 4 graden verwacht.

stijging temperatuur wereldwijd als gevolg van CO2 uitstoot

Deze gemiddelde temperatuurstijging wordt overigens niet evenredig verdeeld over de planeet. Op de Noordpool wordt het bijvoorbeeld een stuk warmer dan rond de evenaar.

temperatuurstijging wereldwijd

2. Stijging zeespiegel

Misschien denk je: ‘Een hogere temperatuur lijkt me juist wel lekker. Zeker in de winter!’ Maar er kleven nogal wat nadelen aan een dergelijke temperatuurstijging.

Eén daarvan is dat ijskappen en gletsjers smelten. Gigantische blokken ijs veranderen daardoor in smeltwater. Het gaat hierbij om zóveel smeltwater dat de waterspiegel van alle oceanen zullen stijgen.

De gevolgen? In het Glacier National Park in Montana is het aantal gletsjers sinds 1910 van 150 tot minder dan 30 gedaald. En de grootste ijskap ter wereld (op Groenland) smelt bijvoorbeeld nu al zo hard dat het volgens onderzoekers eigenlijk al niet meer te stoppen is. Landen zonder dijken, zoals Bangladesh en Mauritius, kunnen hierdoor compleet onder water komen te staan. En zelfs in Nederland zullen we, ondanks onze dijken, in de problemen komen.

3. Problemen door droogte

Vanwege klimaatverandering ervaren sommige gebieden ernstige droogte. Hierdoor kunnen drinkwater tekorten ontstaan en gaan oogsten verloren. Ook in Nederland waren de zomers in de afgelopen jaren een stuk droger. Onderzoek wijst uit dat dit aan klimaatverandering te wijten is.

4. Bosbranden

Bosbranden worden veroorzaakt door een aantal factoren. Droogte en een hoge temperatuur zijn er daar twee van. En laten dat nu net twee zaken zijn die worden verergerd door klimaatverandering. In het Westen van de Verenigde Staten is, vanwege klimaatverandering, het aantal grote bosbranden in de afgelopen dertig jaar verdubbeld.

bosbrand

5. Diersoorten sterven uit

Doordat ijsmassa’s smelten, wordt het leefgebied van pinguïns verkleind. Op Antarctica is de Adélie-pinguïn populatie bijvoorbeeld met 90% ingestort. Ook is de eerste zoogdiersoort officieel uitgestorven als gevolg van klimaatverandering.

6. En andere diersoorten verhuizen

Voor veel diersoorten wordt het te warm, waardoor ze uit hun leefgebied vertrekken. Deze grootschalige dierenmigratie heeft veel gevolgen. Zo wordt malaria bijvoorbeeld in steeds meer nieuwe gebieden ontdekt en verwoesten motten de oogst op plaatsen waar zij normaal niet gezien werden. “We hebben het over een herverdeling van alle soorten op de hele planeet”, zegt Gretta Pecl, auteur van een nieuw onderzoek naar de gevolgen van wilde dieren in beweging.

dierenmigratie als gevolg van klimaatverandering

7. Milieuvervuiling

Naast problemen door een hogere temperatuur, is vervuiling een ander gevolg van de toenemende uitstoot van CO2. De giftige stoffen die in de lucht en in het water komen, hebben gevolgen voor de gezondheid van mensen. Blootstelling aan luchtvervuiling veroorzaakt wereldwijd elk jaar 7 miljoen doden.

Hoe lossen we dit wereldwijde probleem op?

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en CO2-uitstoot te verminderen, nemen veel overheden maatregelen.

De EU-lidstaten hebben bijvoorbeeld gezamenlijk al doel om in 2030 minimaal 55% minder uit te stoten en in 2050 wil de Europese Unie dat Europa volledig klimaatneutraal is. Met deze maatregelen wil de EU de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperken en de rest van de wereld stimuleren om ook klimaatneutraal te worden.

Wat kan ik doen?

Als burger kun je meehelpen door aanpassingen te maken aan je dagelijks leven. Hier lees je praktische tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen en met deze tools kun je jouw co2-uitstoot berekenen.

Maar het belangrijkste aandeel ligt bij bedrijven. Wil je als bedrijf aan de slag om duurzamer te ondernemen of zelfs CO2-neutraal te worden? Begin dan door je CO2-footprint te laten berekenen door onze adviseurs. Je krijgt dan een duidelijk inzicht in je totale uitstoot en verbruiksstromen. Ook stellen we een compleet plan van aanpak op zodat je direct kan beginnen met reduceren!

Benieuwd hoe dat werkt? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Reactie plaatsen