CO2-emissiefactoren 2020: De grootste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar
CO2-reductie
Nick van Moerkerk
CO2-reductie
02/25/2020
1 min
0

CO2-emissiefactoren 2020: De grootste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

02/25/2020
1 min
0

De nieuwe lijst CO2-emissiefactoren is bekend. In dit artikel lees je wat emissiefactoren zijn, wat de grootste wijzigingen in 2020 zijn ten opzichte van vorig jaar en welke herberekeningen noodzakelijk zijn.

Over CO2-emissiefactoren

Een CO2-emissiefactor is een uitstootwaarde die toegekend wordt aan een bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld hoeveel CO2-uitstoot de verbranding van een liter benzine tot gevolg heeft.

De standaard CO2-emissiefactoren zijn in 2014 opgesteld en worden elk jaar bijgesteld door een groep experts en gepubliceerd op co2emissiefactoren.nl. De lijst is een handig hulpmiddel voor particulieren en bedrijven om hun CO2-footprint op te stellen en te vergelijken.

Het doel van deze CO2-emissiefactoren lijst is om een goed inzicht te krijgen in de uitstoot van CO2. Actief reduceren van CO2 begint immers bij een helder beeld van de situatie. Door de uitstoot per bedrijf, activiteit of reis te vergelijken, wordt inzichtelijk wat het effect van CO2-reductie zal zijn en welke effecten energiebesparende maatregelen tot gevolg kunnen hebben.

De emissiefactoren zijn opgedeeld in zeven categorieën:

 • Brandstoffen voertuigen
 • Brandstoffen energieopwekking
 • Elektriciteit
 • Warmtelevering
 • Personenvervoer
 • Goederenvervoer
 • Koudemiddelen

De gehele lijst is hier in te zien.

Grootste wijzigingen CO2-emissiefactoren in 2020

In 2020 zijn de cijfers weer geactualiseerd. Er zijn nieuwe (betere) berekeningen toegepast en rekenfouten ontdekt. De nieuwe cijfers zijn geldig vanaf 1 januari 2020. Voor de meeste wijzigingen is geen herberekening nodig.

Grootste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar:

 • Brandstoffen energieopwekking:
  • Steenkool: stijging
  • Aardgas: kleine daling
  • Groengas: daling
  • Nieuwe factoren toegevoegd: Groengas (GFT-vergisting) en Groengas (RWZI-slib).
 • Elektriciteit
  • Grijze stroom: daling
  • Stroom onbekend: stijging – door nieuwe berekening. Zie hieronder voor meer informatie.
 • Brandstoffen personenvervoer:
  • Groene waterstof: daling
 • Personenvervoer – nieuwe berekening sluit beter aan aan op de Nederlandse situatie. Zie hieronder.
  • Benzine klein: kleine stijging
  • Benzine gemiddeld, groot, hybride en en plugin-hybride: daling
  • Diesel klein, gemiddeld, groot: daling
  • Diesel hybride: stijging
  • LPG klein, gemiddeld, groot: daling
  • Aardas klein: stijging
  • Aardgas gemiddeld en groot: daling
  • Bio-CNG, -diesel en -ethanol: grote daling
  • Elektrisch, grijze stroom: daling
  • Waterstof groen: kleine daling
  • Brandstofsoort onbekend: daling

Wijzigingen waarvoor herberekening nodig is:

 • Brandstoffen personenvervoer
  • Groene waterstof. Rekenfout ontdekt en hersteld. Herberekening nodig vanaf 1 januari 2015.
 • Personenvervoer
  • Elektrische fiets: grijze stroom. Rekenfout ontdekt en hersteld. Herberekening nodig vanaf 1 januari 2018.
  • Auto waterstof groen. Rekenfout ontdekt en hersteld. Herberekening nodig vanaf 1 januari 2019.
 • Elektriciteit
  • Stroom onbekend. Nieuwe cijfers door toepassing van nieuwe berekening. Herberekening nodig vanaf 1 januari 2015.

De complete lijst aan wijzigingen is hier in te zien, inclusief toelichting en exacte cijfers.

Over De Duurzame Adviseurs

De Duurzame Adviseurs helpen bedrijven inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en om stappen te nemen om deze uitstoot te reduceren. Wij ondersteunen bij certificering en rapportage, maar helpen ook om draagvlak voor verduurzaming te creëren binnen de gehele organisatie. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op, download onze e-books of kom langs bij één van onze events!

Reacties
Categorieën