Nieuwe CO2-regelgeving voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers

Nieuwe CO2-regelgeving voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers

Stap voor stap moet de CO2-uitstoot gereduceerd worden om aan het klimaatakkoord te voldoen. Hiervoor zijn in samenwerking met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties maatregelen getroffen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren. Momenteel zijn meer dan de helft van alle wegkilometers die gemaakt worden gerelateerd aan werkgebonden personenmobiliteit. Door dit relatief grote aandeel valt er binnen dit terrein veel te winnen wat betreft CO2-reductie onder Nederlandse werkgevers. Daarom zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 2023 verplicht om een jaarlijkse rapportage uit te brengen waarin het zakelijke reisgedrag van werknemers is gemonitord.

Om daadkrachtig in te zetten op CO2-reductie, wordt aan de hand van het Nederlands gemiddelde een maximumnorm opgesteld. Deze norm betreft een maximale hoeveelheid CO2 dat per werknemer uitgestoten mag worden. Wanneer deze norm wordt overschreden krijgen de werkgevers een rapport waarin voorgelegde suggesties kunnen helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. De werkgevers krijgen vier jaar om te voldoen aan de gestelde maximumnorm. Na vier jaar vindt er vanuit de overheid een algehele evaluatie plaats waarin de behaalde CO2- reductie binnen de werkgebonden personenmobiliteit onder de loep wordt genomen. Op basis van de resultaten kan de maximumnorm worden verlaagd om in opvolgende jaren de CO2- uitstoot nog verder te reduceren.

De gevolgen van deze maatregelen moeten leiden tot minder uitstoot van broeikassen, waardoor klimaatverandering wordt tegengegaan. Zowel koplopers als achterblijvers onder grote bedrijven worden met dit instrument gemotiveerd om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid. Daarnaast moet het inzicht in de CO2-uitstoot leiden tot meer transparantie en bewustwording onder zowel de werkgevers als werknemers.

Wat betekent dit voor jou?

Werk jij momenteel in een bedrijf van meer dan 100 werknemers? Dan gaat deze maatregel ook voor jou gelden. Daarom even kort welke acties jij kunt ondernemen om CO2-reductie binnen jouw bedrijf te stimuleren.

  • Als Nederland-fietsland met de perfecte infrastructuur kun je vaker gebruik maken van:
    • De elektrische fiets (97% minder CO2-uitstoot per kilometer op basis van grijze stroom in vergelijking met de fossiele brandstofauto)
    • De niet-elektrische fiets (geen CO2-uitstoot)
  • Vaker met het openvaar vervoer naar werk
  • Fossiele brandstof auto’s vervangen voor elektrische auto’s
  • Lopen en een frisse neus halen

Heb je nog meer vragen over wat de CO2-quotum voor jullie als bedrijf gaat betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Onze passie en drijfveer past precies binnen deze nieuwe regelgeving, namelijk Data, Drive & Actie om zo te verduurzamen. Bij ons kun je terecht voor advies wat betreft CO2-reductie om zo de impact op de aarde te minimaliseren.

Reactie plaatsen