Wat is groene stroom? Hoe wordt dit beoordeeld op CO2-Prestatieladder?

Groene stroom vs grijze stroom: Komt er nu wat anders bij mij uit de muur?

Wij hebben gemerkt dat er altijd een discussie is over het wel of niet hebben van groene stroom. Daarom hebben we besloten om hier een artikel over te schrijven.

De discussie gaat er altijd over of je wel of geen groene stroom hebt. Dit is best lastig. Alle stroom die je thuis gebruikt heeft namelijk dezelfde kleur. En het is allemaal 230 volt en wisselspanning. Daarin zijn er geen verschillen. Hoe weet je dan zeker dat de stroom die je gebruikt ‘Groen’ is?

Eigenlijk is het zeer waarschijnlijk dat de stroom die bij je uit de muur komt, is opgewekt bij de dichtstbijzijnde stroom centrale/bron van elektriciteit. Dus waar gaat dan de discussie eigenlijk over?

Hiervoor moeten we het verschil weten tussen de twee verschillende vormen; groen stroom en grijze stroom. Dit heeft te maken met de manier waarop stroom wordt opgewekt. Er zijn verschillende manieren waarop stroom wordt opgewekt. Groene stroom wordt opgewekt op een duurzame manier. Denk daarbij aan windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales etc. Grijze stroom wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Hierbij worden dan steenkolen of aardgas verbrand om de energie op te wekken.

De garantie van oorsprong, of GVO

De duurzame bronnen waardoor stroom wordt opgewekt, belasten het milieu niet of veel minder. De opwekking van stroom door middel van wind-, water- of zonenergie is veel duurzamer en daarbij komt geen extra CO2 vrij.

De verbranding van steenkolen of aardas is daarentegen veel meer belastend voor het milieu en hierbij komt ook extra CO2vrij.

Hoe wordt er dan gezorgd dat je ook daadwerkelijk groene stroom krijgt waarvoor je hebt betaald? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: Je krijgt geen groene stroom. Dus waar gaat de discussie dan over? Het gaat over het concept van Garanties van Oorsprong (GVO). Deze Garanties van Oorsprong worden afgegeven als er duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Bij de productie van elektriciteit door zonnepanelen, windmolens of waterkracht centralen worden er Garanties van Oorsprong (GVO) afgegeven bij elke kWh die geproduceerd wordt.

De Garantie van Oorsprong bewijst dat de hoeveelheid stroom die je inkoop ook echt daadwerkelijk duurzaam is opgewerkt. Er is dus geen oneindige hoeveelheid van groene stroom. Elke GVO geeft aan wat de methode is van de opwekking, de datum van uitgifte, de hoeveelheid waarop de garantie betrekking heeft en de productiedatum (maand). De energieleverancier kan dus voor het verkopen van groene stroom Garanties van Oorsprong in Nederland kopen of importeren uit het buitenland. Hierdoor weet je zeker dat de hoeveelheid stroom die je gebruikt ook ergens daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Je hebt dan geen groene stroom in je bedrijf, maar er is wel groene stroom voor je opgewekt. Dit zorgt voor een vergroening van de stroom. Voor de vergroening van je elektriciteit wordt er een meerprijs gerekend. Dit is afhankelijk van de oorsprong van de gekozen energie. Hiermee zorg je er dus voor dat deze duurzame energie verder wordt ontwikkeld ook al is de stroom die je daadwerkelijk gebruikt afkomstig uit de dichtstbijzijnde centrale.

De garantie van oorsprong, GVO, en de CO2-Prestatieladder

Voor de CO2-Prestatieladder zijn er nog strengere eisen aan ‘Groene’ stroom verbonden. Niet alle reguliere Europese Groencertificaten voldoen volgens de normen van de CO2-Prestatieladder voor het hebben van groene stroom. Voor het hanteren van groene elektriciteit volgens de eisen van de CO2-Prestatieladder, moet er Nederlandse Wind of Nederlandse Zon certificaten zijn ingekocht. Dus geen certificaten uit het buitenland. Ook wordt er gerekend dat er groene stroom is met een SMK keurmerk. Het kan zijn dat je een SMK keurmerk hebt, maar dat deze is opgewekt door Biobrandstof. Hiervoor geldt een andere conversiefactor, voor deze conversiefactoren kan je naar http://co2emissiefactoren.nl. Voor een goed overzicht wil ik je graag verwijzen naar de site https://hier.nu/hier/pagina/groene-stroom-tool. Deze site geeft aan hoe groen je stroom daadwerkelijk is en waar deze uit is opgebouwd volgens de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Door het plaatsten van eigen zonnepanelen op je bedrijfspand wek je eigen groene stroom op. Hiermee verlaag je rechtstreeks de meterstanden van de verbruikte elektriciteit. Hiermee zorg je dus daadwerkelijk voor ‘groene’ stroom in je bedrijf en kan de discussie over GvO’s helemaal van tafel worden geveegd.
Wil je zeker weten of je organisatie groene stroom heeft en of je daardoor voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder? Wij helpen je graag verder met het uitzoeken en het behalen van de CO2-Prestatieladder. Ben je werkzaam voor een bedrijf klik dan hier of voor een gemeente klik dan hier.
Reactie plaatsen