Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu behaalt de CO2-Prestatieladder

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu behaalt de CO2-Prestatieladder

Staatssecretaris Sharon Dijkstra neemt namens Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het CO2-Prestatieladder niveau 3-certificaat in ontvangst!

Tijdens een feestelijke uitreiking in Den Haag is gisteren het Niveau 3-certificaat op de CO2-Prestatieladder in ontvangst genomen door staatssecretaris Sharon Dijkstra.

Er werd gelachen, want trots zijn ze: het ministerie van infrastructuur en milieu is één van de allereerste overheden die zich heeft laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. De afgelopen maanden is een nek-aan-nek race gevoerd met de gemeente Renkum, waarbij het ministerie nu trots de 2e overheidsinstantie is in het bezit van een certificaat.

Het ministerie van infrastructuur en milieu en de gemeente Renkum presenteerden daarom samen de ‘Ladder of fame’; bedoeld om ook andere overheden te prikkelen om zich te laten certificeren. Vervolgens werd symbolisch het estafettestokje overgegeven aan het Hoogheemraadschap Noorderkwartier, die deze uitdaging graag wil aangaan.

Na de officiële uitreiking van het certificaat volgden nog een drietal presentaties, waarin uitgelegd werd hoe de CO2-footprint van het ministerie eruit ziet (16,7 kiloton CO2 in 2016, waarvan bijna de helft wordt uitgestoten door elektriciteitsverbruik; het ministerie heeft ruim 3.000 elektra-aansluitingen in beheer), en hoe de CO2-uitstoot verminderd wordt door onder andere de inkoop van groene stroom, de overgang naar LED-verlichting langs snelwegen, verduurzamen van gemalen en sluizen, het gebruik van biodiesel door de Rijksrederij en het verduurzamen van het kantoorpand aan de Rijnstraat waarbij 99,7% van de materialen is hergebruikt.

Het ministerie heeft zichzelf als doel gesteld om in 2020, ten opzichte van 2009, 20% CO2-reductie te realiseren. Voor de langere termijn wordt bovendien gestreefd naar een volledig klimaatneutrale organisatie en energieneutrale netwerken.

Wij als Dé Duurzame Adviseurs zijn uiteraard ook trots op het ministerie dat het certificaat door hen behaald is. Bovendien zijn we blij en dankbaar dat we hieraan een klein stukje hebben mogen bijdragen. Datzelfde geldt overigens ook voor de gemeente Renkum. We wensen beide overheden, en alle overheden die nog gaan volgen, veel succes met het uitvoeren van hun CO2-reductiebeleid. Weer een stapje verder op weg naar een samenleving!

Reactie plaatsen