CO2-Prestatieladder voor opdrachtgevers

CO2-Prestatieladder voor opdrachtgevers

Op 5 oktober 2018 was er een SKAO event voor opdrachtgevers in de jaarbeurs in Utrecht. Om als adviseurs op de hoogte te zijn besloten wij ook aan te sluiten. Samen met Matthijs ging ik op weg. Met een stuk of 20 aanmeldingen was het een heerlijk intiem event waarin veel informatie werd gedeeld.

Veranderingen in de Aanbestedingswet

Rob Luiten van het CROW heeft eerst de veranderingen in de Aanbestedingswet uitgelegd. In grote lijnen is dat Nederlandse Aanbestedingswet meer in lijn is gebracht met de Europese wet. Er zijn nu duidelijkere definities. Zoals een duidelijk beeld wat een Levenscyclus is. Wat het verschil is tussen een aannemelijke wijziging en wezenlijke wijziging in een aanbesteding. De grootste verandering is nog dat alles onder een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inzending) wordt geschreven. Daaronder vallen de laagste prijs, laagste kosten op basis van levensduur en beste prijs/kwaliteit verhouding. Bij de levensduur wordt gekeken naar de total cost of ownership. De hele keten van het product moet dan in kaart zijn gebracht. Met prijs/kwaliteit wordt meer gekeken naar de duurzaamheid van een product. Hier sluit de CO2-Prestatieladder naadloos op aan.

CO2-Prestatieladder, opdrachtgevers en de toekomst

De volgende presentatie werd gegeven door Gijs Termeer van de SKAO. Een heldere en duidelijke presentatie over de toekomst van de prestatieladder. Hier ging het voornamelijk over de handhaving en controle van projecten met gunningsvoordeel. Zeer interessant. Wist je bijvoorbeeld dat al 17% van alle projecten met gunningsvoordeel duurzaamheid als criteria gebruiken? De CO2-Prestatieladder heeft hier een groot aandeel in. Inmiddels zijn er meer dan 750 certificaten uitgedeeld. Met onderaannemers erbij gaat het hier bijna om 2500 bedrijven! Ook kwam de toekomst van de ladder ter sprake. Met steeds meer bedrijven op niveau 5 word het onderscheid kleiner. De focus komt daarom te liggen op extra criteria. Hierin kunnen partijen per opdracht specifiek verschil maken in CO2-reductie. Betere dossier met duidelijkere besparing per project. Dat is het uiteindelijke doel.

Interessante feitjes

  • Verschillende Gemeente willen de CO2-Prestatieladder meer gaan gebruiken bij aanbestedingen. Ook zijn er provincies aan het oriënteren zich te certificeren.
  • Verschillende Overheidsinstanties zijn zich aan het certificeren op de CO2-Prestatieladder. (o.a. Prorail, Minestierie van Infra en Milieu, KNVB en ook een Gemeente)
  • Er zijn nu 50 opdrachtgevers die actief de CO2-Prestatieladder hanteren.
  • Rijkswaterstaat hanteert de CO2-Prestatieladder standaard bij aanbestedingen boven de 1,5 miljoen euro.
Reactie plaatsen