CSRD tijdlijn

CSRD tijdlijn

De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU komt eraan. Vanaf 2024 zijn de eerste bedrijven verplicht om te rapporteren volgens deze richtlijnen. Afhankelijk van het type en de grootte van bedrijven, zijn er verschillende implementatiedata. Dit betekent dat bedrijven nu al moeten werken aan het opstellen of bijwerken van hun duurzaamheidsstrategie, en processen en systemen voor dataverzameling moeten inrichten. Met onze CSRD tijdlijn wordt duidelijk wanneer bepaalde vereisten van kracht worden en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Ontdek nu de belangrijke details en bereid je op tijd voor op deze verandering.

CSRD tijdlijn voor implementatie

Aanvankelijk was het plan dat de eerste rapportages over het boekjaar 2023 zouden verschijnen. Echter, na feedback tijdens een consultatieperiode, is besloten om de implementatie van de CSRD gefaseerd in te voeren. Daarom vallen de eerste bedrijven onder de CSRD in 2024, maar anderen pas in de komende jaren. Hieronder geven we je een duidelijk overzicht:CSRD korte geschiedenis

De CSRD tijdlijn begint met de NFRD in 2017, waarbij organisaties van openbaar belang (OOB's) moesten rapporteren over milieu- en sociaal-maatschappelijke zaken. Door tekortkomingen in de NFRD, zoals de vrijblijvendheid en het gebrek aan standaardisatie, ontstond de behoefte aan effectievere regelgeving. De CSRD, geïnspireerd door de Europese Green Deal, is de reactie hierop en streeft naar een klimaatneutrale economie in 2050. Deze wordt aangevuld met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU Taxonomy, die investeerders en bedrijven aansporen tot duurzame praktijken. Deze ontwikkelingen vormen samen het Sustainable Finance plan van de EU.

De CSRD trad op 5 januari 2023 in werking, met de verplichting voor EU-lidstaten om de bepalingen uiterlijk op 6 juli 2024 in nationale wet- en regelgeving om te zetten. De praktische toepassing van de maatregelen zal gefaseerd plaatsvinden tussen 2024 en 2028, met de eerste rapportagecyclus in 2025 op basis van gegevens vanaf het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2024. EU-gevestigde bedrijven die al onder de NFRD vallen, zullen als eerste rapporteren volgens de CSRD.

CSRD tijdlijn toepassen

De CSRD tijdlijn is een uitdaging, maar ook een kans voor bedrijven om hun duurzaamheidsinspanningen te verbeteren en transparanter te maken. Het is cruciaal om nu al te beginnen met de voorbereiding op de CSRD. Dit houdt in dat je moet begrijpen welke informatie verzameld moet worden en hoe deze gepresenteerd moet worden. De CSRD tijdlijn geeft duidelijk aan wanneer actie nodig is, maar vroegtijdige planning kan veel stress en haastwerk voorkomen.

Bij De Duurzame Adviseurs begrijpen we de uitdagingen en kansen die de CSRD tijdlijn met zich meebrengt. Ons team van experts staat klaar om organisaties te begeleiden bij het navigeren door deze nieuwe vereisten, van het bepalen van de toepasbaarheid tot het implementeren van effectieve duurzaamheidsstrategieën. Neem contact op met De Duurzame Adviseurs voor ondersteuning op maat, zodat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de CSRD-vereisten, maar ook uitblinkt in duurzame praktijken.


Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

Reactie plaatsen