CSRD 2024
Algemene blogberichten
Marieke Luider
Algemene blogberichten
01/31/2024
3 min
0

CSRD 2024

01/31/2024
3 min
0

In 2024 brengt de CSRD grote veranderingen voor Europese bedrijven. Deze nieuwe regelgeving vereist dat grote bedrijven, inclusief MKB's, hun impact op milieu en maatschappij rapporteren, met een gefaseerde implementatie vanaf 2024. Het is nu tijd om te bepalen wat dit betekent voor jouw organisatie en hoe je je kunt voorbereiden op de CSRD 2024. Deze nieuwe standaard in duurzaamheidsrapportage vereist dat je nadenkt over de noodzakelijke stappen om te voldoen aan de verscherpte rapportageregels. Zorg dat je bedrijf klaar is voor deze uitdaging. Ben jij al bezig met de voorbereidingen?

Een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid

De deadline voor de implementatie van CSRD in 2024 nadert snel. Bedrijven moeten nu actie ondernemen om te zorgen dat ze klaar zijn voor de rapportagevereisten. Dit betekent het verzamelen van relevante data en het opstellen van effectieve rapportageprocessen voor de korte, middellange en lange termijn. Vanaf 2024 zullen grote bedrijven onder de CSRD 2024 verplicht zijn om hun impact op milieu en maatschappij (ESG) te rapporteren. Dit brengt nieuwe verantwoordelijkheden en kansen met zich mee. Voor bedrijven die willen uitblinken in duurzaamheid, biedt CSRD in 2024 een kans om hun inspanningen te tonen en zich te onderscheiden.

Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

CSRD ingangsdatum

Vanaf 1 januari 2024 gelden de Europese Duurzaamheidsrapportage Standaarden, genaamd European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De naleving wordt in vier fasen ingevoerd, te beginnen met bedrijven onder de NFRD en grote niet-EU-genoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers in januari 2024. In 2025 volgen grote organisaties buiten de NFRD. In 2026 zijn de beursgenoteerde MKB's en andere ondernemingen aan de beurt. Ten slotte, in 2028, geldt het voor niet-EU bedrijven met een aanzienlijke EU-omzet.

Ben je benieuwd naar het beleidsvormingsproces en de specifieke tijdlijn van de CSRD? Neem dan een kijkje op de pagina van de Europese Commissie waar je de beleidsvorming tijdlijn van de CSRD vindt.

CSRD 2024: eerste stap

De eerste stap om de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) na te leven is het beoordelen of je organisatie onder de reikwijdte van deze richtlijn valt. Dit houdt in dat je moet vaststellen of je bedrijf voldoet aan de criteria van de CSRD, zoals bedrijfsgrootte en soort activiteiten. Na deze beoordeling kun je beginnen met het plannen van de benodigde stappen voor compliance, zoals het verzamelen van relevante duurzaamheidsdata en het aanpassen van rapportageprocessen.

De CSRD heeft een grotere reikwijdte dan de NFRD en is verplicht voor alle Europese organisaties die voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria:

  1.  Een omzet van meer dan € 40 mln
  2. Een balanstotaal van meer dan € 20 mln
  3. Meer dan 250 FTE

 Daarbij dienen ook alle beursgenoteerde bedrijven in Europa te voldoen aan de CSRD verplichting.

CSRD 2024: de voorbereiding

Voorbereiden op de CSRD 2024 betekent het begrijpen van de vereisten en het ontwikkelen van een strategie voor compliance. Bedrijven moeten zich focussen op het verzamelen van nauwkeurige en relevante gegevens om te voldoen aan de duurzaamheidsverslaggeving van CSRD 2024. Het brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en de CSRD 2024 is daarom een veelbesproken onderwerp. Het klinkt misschien als een berg papierwerk, maar het is eigenlijk een kans om te schitteren in duurzaamheid.

Gedurende de eerste drie jaar zal de toepassing van de vereisten gebaseerd zijn op een ‘naleven of uitleggen’ basis, om rekening te houden met de mogelijkheid dat niet alle benodigde informatie over de gehele waardeketen van een bedrijf direct toegankelijk is. Het bedrijf moet uitleggen welke inspanningen zijn gedaan om de benodigde informatie te verkrijgen, waarom deze niet verkrijgbaar is en wat de plannen zijn om dergelijke informatie in de toekomst te verkrijgen.

CSRD 2024 hulp

De implementatie van de CSRD kan een behoorlijke saaie en ingewikkelde klus zijn voor bedrijven. Bij De Duurzame Adviseurs hebben we al meer dan 13 jaar ervaring met het begeleiden van bedrijven bij hun duurzaamheidsbeleid. Wij zorgen ervoor dat je niet alleen voldoet aan de CSRD eisen maar dat het voor jouw organisatie ook winst oplevert.

Ons team van CSRD adviseurs helpt om te bepalen of jouw bedrijf binnen de scope van de CSRD valt en, zo ja, hoe je de rapportage standaarden op een slimme en efficiënte manier kunt implementeren. Zelfs als jouw bedrijf niet direct onder de CSRD valt, is het slim om voorbereid te zijn, want je kunt een cruciale schakel zijn in de duurzaamheidsinspanningen van grotere bedrijven waarmee je zaken doet. Laten we samen de uitdaging aangaan en jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst van duurzaamheid.

Op tijd klaar zijn voor de CSRD?


Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.
Bekijk ons laatste webinar of vraag een offerte aan.

Offerte aanvragen


Reacties
Categorieën