Duurzaamheidsverslaggeving en CSRD : navigeer de nieuwe norm

Duurzaamheidsverslaggeving en CSRD : navigeer de nieuwe norm

Duurzaamheidsverslaggeving begon in de jaren '80 met jaarverslagen over het milieu en de milieu-accountant. Sindsdien is er veel veranderd. Bedrijven vertellen nu in deze verslagen hoe zij aan duurzaamheid werken en hun doelen behalen. Dit is belangrijk, want klanten en investeerders verwachten tegenwoordig dat bedrijven laten zien wat ze doen op het gebied van duurzaamheid.

Een belangrijke ontwikkeling in duurzaamheidsverslaggeving is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit is een nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om meer en duidelijker te rapporten over hun duurzaamheid. Dit helpt iedereen die geïnteresseerd is in het bedrijf om beter te begrijpen wat het bedrijf doet voor duurzaamheid.

Klaar voor de CSRD? Start nu met je duurzaamheidsverslaggeving

Bij De Duurzame Adviseurs kun je hulp krijgen met deze verslaggeving. Wij kunnen je helpen om goede verslagen te maken die voldoen aan de nieuwe regels van de CSRD.

Meer informatie Offerte aanvragen

Duurzaamheidsverslaggeving en de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke stap vooruit in duurzaamheidsverslaggeving. Dankzij de CSRD moeten organisaties nu rapporteren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Dit moet gebeuren volgens de ESRS standaarden, die zorgen voor duidelijkheid en consistentie in rapportages. De CSRD is meer dan alleen een rapportage-eis; het is een middel om de duurzaamheidsambities van de EU te realiseren. De EU heeft een budget opgesteld om deze duurzame transitie te ondersteunen, maar benadrukt ook het belang van investeringen in duurzame initiatieven. Met de CSRD wil de EU eenduidige en vergelijkbare duurzaamheidsrapportages creëren, wat essentieel is voor investeerders bij het maken van duurzame keuzes.

ESG en duurzaamheidsverslaggeving

Duurzaamheidsverslaggeving is cruciaal voor het realiseren van de Europese Green Deal en de Sustainable Finance Agenda. Het valt onder het EU-beleid dat bedrijven verplicht stelt om mensenrechten te respecteren en hun impact op de planeet te verminderen. Naast de CSRD omvat dit de EU Taxonomieverordening en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD). Sinds 2014 vereist de Europese Non-Financial Reporting Directive (NFRD) al dat bepaalde grote bedrijven rapporteren over niet-financiële gegevens, waaronder diversiteit in hun bestuursverslagen. De CSRD vervangt nu de NFRD en breidt de rapportageverplichtingen verder uit, wat een grote impact heeft op de duurzaamheidsverslaggeving van Nederlandse bedrijven.

Wat betekent CSRD voor jouw bedrijf?

Vanaf 2024 moeten de eerste bedrijven voldoen aan de CSRD, wat betekent dat ze gedetailleerde informatie moeten verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. Dit heeft grote gevolgen voor hoe bedrijven hun impact rapporteren en beoordelen. De CSRD focust op transparantie en verantwoording, wat belangrijk is voor verschillende stakeholders, zoals werknemers, overheden en NGO's. Bekijk voor de belangrijkste deadlines onze CSRD tijdlijn.

Hoe de Duurzame Adviseurs kunnen helpen

Het veld van duurzaamheidsverslaggeving is constant in ontwikkeling, met veel standaarden en raamwerken. Het is essentieel om nauwkeurig en effectief te rapporteren over de duurzaamheidsprestaties van een organisatie. Bij De Duurzame Adviseurs begrijpen we de uitdagingen en kansen van duurzaamheidsverslaggeving. We bieden ondersteuning bij het opstellen van duurzaamheidsverslagen en het implementeren van een duurzaamheidsstrategie die voldoet aan de CSRD vereisten.

Hulp nodig bij duurzaamheidsverslaggeving?

Neem contact op met De Duurzame Adviseurs voor een offerte of meer informatie over onze diensten in duurzaamheidsverslaggeving.

Meer informatie Offerte aanvragen

Reactie plaatsen