Is de CSRD verplicht?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een cruciale ontwikkeling in de wereld van duurzaamheidsrapportage. Vanaf 2024 is de CSRD verplicht voor bedrijven die vallen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze uitbreiding van rapportage verplichtingen vraagt om aandacht en voorbereiding. Maar wat betekent de verplichting van de CSRD nu echt?

CSRD verplicht: nieuwe norm in duurzaamheidsrapportage

De nieuwe CSRD EU-regel, is een richtlijn die grote, beursgenoteerde bedrijven vanaf 2024 verplicht om te rapporteren over duurzaamheid en de impact op mens en milieu. Deze richtlijn bouwt voort op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die al enkele vereisten op dit gebied stelde. Volgens de Europese Commissie zal de CSRD verplicht zijn voor ongeveer 49.000 bedrijven in de EU, vergeleken met de 11.700 bedrijven die onder de NFRD vielen. De nieuwe CSRD richtlijnen bevatten veel details en vragen veel van bedrijven. De meeste bedrijven moeten hard werken om aan deze regels te voldoen.

De verplichting van de CSRD voor bedrijven die onder de NFRD vallen, start in 2024. Deze stap verhoogt de transparantie en verantwoordelijkheid rondom duurzaamheid. Onder de CSRD verplichting moeten bedrijven uitgebreider rapporteren over zaken als CO2-uitstoot, sociale verantwoordelijkheid en biodiversiteit.


De Duurzame Adviseurs helpen je graag in dit nieuwe landschap van duurzaamheidsrapportage. Als experts in duurzaamheid helpen we bedrijven bij het begrijpen en implementeren van de CSRD verplichting. Met onze kennis en ervaring zorgen we ervoor dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan de nieuwe regels, maar er ook voordeel uit haalt.

Hoe bereiden we je voor op de CSRD verplichting?

 • Concrete producten zoals materialiteits- en GAP-analyse
 • MVO-bewustzijn en toewerken naar zelfstandig rapporteren
 • Integratie van MVO in de organisatie middels strategie en actieplan


Meer informatie Offerte aanvragen


Is de CSRD verplicht en wanneer?

Ja, de CSRD is verplicht volgens de wet. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste deadlines en vereisten van de CSRD, die van cruciaal belang zijn voor bedrijven die streven naar transparantie en verantwoordelijkheid in hun bedrijfsvoering. Raadpleeg onze CSRD tijdlijn voor alle belangrijke data en deadlines die samenhangen met de invoering van de CSRD verplichting, om te zorgen dat jouw organisatie tijdig en adequaat aan deze nieuwe richtlijnen voldoet.

Grote bedrijven die al onder de NFRD vallen

Voor bedrijven die al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vielen, wordt vanaf 1 januari 2024 de CSRD verplicht. Dit betekent dat zij voor het financiële jaar 2024 gedetailleerde duurzaamheidsrapporten moeten opstellen en publiceren. Deze rapporten, die in 2025 gepubliceerd moeten worden, dienen onder andere informatie over milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en governance (ESG) te bevatten en worden gecontroleerd door externe auditors.

Uitbreiding naar andere organisaties vanaf 2025

Vanaf 2025 wordt ook de CSRD verplicht voor andere grote bedrijven die momenteel niet onder de NFRD vallen. Dit zijn bedrijven die binnen de CSRD-scope vallen. Deze scope bestaat uit organisaties die voldoen aan minstens 2 van de 3 criteria:

 • Omzet van meer dan €50 miljoen;
 • Balanstotaal van meer dan €25 miljoen;
 • Meer dan 250 medewerkers.

Voor deze bedrijven is vanaf 1 januari 2025 de CSRD verplicht, met de verplichting om voor het financiële jaar 2025 te rapporteren over hun duurzaamheidspraktijken. Hun 'eerste' CSRD-conforme jaarverslag moet in 2026 worden gepresenteerd.

Vanaf 2026 zullen ook beursgenoteerde middelgrote en kleine bedrijven (MKB), kleine banken en verzekeraars hun eerste rapportage moeten opleveren. Dit betekent dat zij in 2017 hun eerste verslag over 2026 zullen uitbrengen. Voor het beursgenoteerd MKB bestaan er versoepelde standaarden, de LSME standaarden. Op deze manier wordt de CSRD-rapportage voor deze kleinere organisaties ook behapbaar.

Voorbereiden op de CSRD verplichting

Ter voorbereiding op de eerste verplichte rapportages onder de CSRD, is het essentieel dat bedrijven nu al beginnen met het ontwikkelen of bijwerken van hun duurzaamheidsstrategieën, die de basis vormen voor deze rapportages. Dit omvat ook het opzetten van processen en systemen voor het verzamelen van duurzaamheidsdata en het waarborgen van de kwaliteit van deze informatie. Deze stappen zijn cruciaal om tijdig en effectief te voldoen aan de toekomstige rapportage-eisen.

CSRD verplicht

 1. Bepaal je bedrijfstype en toepasselijkheid
  Voordat je begint met de voorbereidingen, is het belangrijk om vast te stellen onder welk type bedrijf je valt en wanneer je aan de CSRD moet voldoen. Dit is afhankelijk van factoren zoals de grootte van het bedrijf, of je beursgenoteerd bent en je huidige status onder de NFRD.
 2. Data verzamelen en rapporteren 
  Voor de CSRD verplichting moeten bedrijven processen opzetten voor het verzamelen en rapporteren van relevante duurzaamheidsgegevens.
 3. De CSRD verplichting begrijpen
  Het is essentieel voor bedrijven om de specifieke eisen van de CSRD verplichting te begrijpen.
 4. Governance en transparantie 
  Om aan de CSRD verplichting te voldoen, is een hoger niveau van governance en transparantie in duurzaamheidsrapportages vereist.

Veelgestelde vragen over CSRD verplichting

 1. Welke bedrijven vallen onder de CSRD verplichting? 
  Vanaf 2024 is de CSRD verplicht voor bedrijven onder de NFRD. Hierdoor moeten veel bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe rapportageverplichtingen. Bekijk ook de ingangsdata voor andere ondernemingen.
 2. Is de CSRD verplicht voor het MKB? 
  Voor beursgenoteerde MKB bedrijven is de CSRD vanaf 2026 verplicht. Dit verbreedt de reikwijdte van de verplichting, wat de nadruk legt op het belang van duurzaamheidsrapportage in alle economische sectoren.
 3. Hoe bereiden bedrijven zich voor op de CSRD verplichting?
  Voorbereiden op de verplichte CSRD betekent het evalueren en aanpassen van huidige rapportageprocessen. Dit houdt het verzamelen van relevante duurzaamheidsgegevens en aanpassen van interne processen in. Zo kunnen zij aan de CSRD verplichting voldoen.
 4. Wat is een boekjaar?
  Een boekjaar, ook bekend als een fiscaal jaar, is de periode waarover een bedrijf zijn financiële verslagen en rekeningen opmaakt. Het is niet altijd gelijk aan een kalenderjaar (1 januari tot 31 december).
 5. Hoe wordt de CSRD verplicht met betrekking tot het boekjaar?
  De invoering van de CSRD is gerelateerd aan het boekjaar van bedrijven. Voor grote, beursgenoteerde bedrijven wordt de CSRD vanaf het boekjaar 2024 verplicht. Dit betekent dat de rapportage die ze in 2025 doen, betrekking heeft op het boekjaar 2024. Voor andere grote bedrijven die niet onder de NFRD vallen, geldt dit vanaf het boekjaar 2025, en voor beursgenoteerde MKB-bedrijven vanaf het boekjaar 2026. Dit betekent dat afhankelijk van het type bedrijf en het boekjaar waarin het bedrijf opereert, ze moeten beginnen met rapporteren volgens de CSRD-richtlijnen in het jaar volgend op hun specifieke startboekjaar. Bekijk voor een volledig overzicht onze CSRD tijdlijn.
 6. Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de CSRD eisen?
  Hoewel er vaak over richtlijnen wordt gesproken, is de CSRD gewoon een wet die je moet volgen. Dit maakt de CSRD verplicht. Als een bedrijf zich niet houdt aan de eisen van CSRD, kan dat leiden tot wettelijke en financiële gevolgen. Niet-naleving kan resulteren in boetes, afhankelijk van de specifieke wetgeving van het EU-lidstaat. De Europese Commissie heeft vastgelegd dat de boetes proportioneel, afschrikkend en effectief moeten zijn (bron). Ook kan het zijn dat mensen minder vertrouwen in je bedrijf hebben. Dit kan invloed hebben op wat klanten en investeerders van je bedrijf vinden. De naleving van de CSRD verplichting zal naar verwachting een positieve impact hebben op de investeringsbeslissingen van de beleggers.

  Het is essentieel om goed voorbereid te zijn op de verplichte CSRD. Een goede voorbereiding kan het verschil maken tussen simpelweg voldoen aan de regelgeving en het benutten van kansen die CSRD verplicht biedt voor verbetering en innovatie in duurzaamheid.

De implicaties van de CSRD verplichting

Dat de CSRD verplicht is, markeert een belangrijk moment voor bedrijven om hun impact op duurzaamheid te beoordelen en te rapporteren. Een proactieve benadering is vereist om te voldoen aan de CSRD verplichting en om als duurzame leiders te werken aan de klimaatdoelen.

CSRD verplicht: De Duurzame Adviseurs helpt

Dat de CSRD verplicht wordt, is een belangrijke stap naar meer verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid voor bedrijven. Door nu te starten met de voorbereidingen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de CSRD verplichting, maar ook uitblinken als duurzame leiders in hun sector. Bij De Duurzame Adviseurs snappen we dat het voldoen aan de verplichte CSRD best uitdagend kan zijn. Wij bieden daarom ondersteuning en advies om jouw bedrijf te helpen voldoen aan de CSRD-vereisten.


Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

Reactie plaatsen