Geld verdienen met afval én bijdragen aan een duurzame samenleving?

Geld verdienen met afval én bijdragen aan een duurzame samenleving?

Wie is Renewi?

Renewi streeft ernaar om het meest toonaangevende waste-to-product bedrijf te zijn. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerken, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. In onderstaand filmpje leggen ze het verder uit.

Renewi’s MVO-aanpak

Renewi’s MVO-aanpak heeft alles te maken met de doelstellingen om gebruikte materialen een nieuw leven te geven en zijn medewerkers te stimuleren om zich samen en op een verantwoordelijke manier in te zetten voor veiligheid, duurzaamheid, klantgerichtheid en innovatie. Bij Renewi draait alles om duurzaamheid. Het bedrijf wil gezien worden als een groene onderneming die een cruciale rol vervult in de realisatie van de circulaire economie. De drie meest belangrijke MVO aandachtsgebieden van Renewi zijn; het beschermen en behouden van de planeet, het veilig en gezond houden van het personeel mensen en het bouwen van samenwerkingsverbanden in lokale gemeenschappen.

Duurzame recyclingoplossingen

Renewi geeft aan het jaar te zijn gestart met verschillende innovatieve initiatieven gericht op duurzame recyclingoplossingen. Voorbeelden hiervan zijn; Peel Pioniers dat etherische oliën produceert uit citroenschillen, PMC dat vervuild staal recyclet, en Philips voor de productie van nieuwe stofzuigers die voor 36% bestaan uit gerecycled materiaal.

Deze initiatieven zijn mede-verantwoordelijk voor het feit dat het bedrijf de hoogste recyclingpercentages ooit heeft bereikt, te weten 66,9% en zet hiermee de groei van afgelopen 10 jaar voort.

Aandacht gevolgen eigen activiteiten

Door een toename van het aantal Euro 6 vrachtwagens met 10,7 % t.o.v. het totale wagenpark, laat Renewi zien dat het ook veel aandacht besteed aan de gevolgen van de eigen activiteiten.  Daarnaast werken ze bij Renewi hard aan nieuwe, efficiëntere en geoptimaliseerde routes voor de inzamelactiviteiten. Dit heeft al geleid tot een aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik per ton verwerkt afval.

Otto de Bont, CEO bij Renewi

“Ik ben blij dat we over het afgelopen jaar goede vooruitgang hebben geboekt met onze MVO-doelstellingen. Duurzaamheid is een belangrijk fundament in onze bedrijfsvoering en ik ben blij dat we actief bijdragen aan de circulaire economie door een verhoging van ons recycling- en terugwinpercentage tot 90%. Ook ben ik er trots op dat onze teams met hun inspanningen de veiligheid in heel Renewi gezien over het gehele jaar met maar liefst 7% hebben verbeterd. We verheugen ons erop om nog intensiever samen te werken met onze eigen mensen, onze klanten en onze leveranciers zodat we deze positieve ontwikkelingen in het volgend jaar kunnen voortzetten.” aldus Otto de Bont, CEO bij Renewi.

Het volledige MVO-verslag van Renewi is te vinden op de (Engelstalige) website van het bedrijf.

Bron: https://www.renewi.com/nl-nl/circulair/actueel/renewi-meldt-goede-vooruitgang-met-ambitieuze-mvo-doelstellingen

Reactie plaatsen