Wat is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?

Wat is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)?

MVO is een populair begrip en bij steeds meer bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Maar wat is MVO, waar staat de afkorting voor en wat is het verschil met duurzaam ondernemerschap? In dit artikel leggen we alles uit dat je moet weten.

MVO betekenis

De afkorting MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van de impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen people, planet en profit. Termen als duurzaamheid, circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s. Als vergrotende trap kan MVO ook nieuwe kansen, diensten of producten creëren. 

Bedrijven met een focus op MVO richten zich actief op het toevoegen van waarde aan de samenleving. MVO is geen doel op zich, maar een continu proces om het steeds weer beter te doen. De winst en voordelen die eruit voortvloeien zijn daarbij een logisch gevolg. 

Verschil tussen MVO en duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ondernemen betekenen feitelijk hetzelfde. Beide termen gaan over bewustwording en verbetering van de ecologische en sociale gevolgen ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. 

In de praktijk wordt de term duurzaam ondernemen vooral gebruikt in relatie tot de impact op het milieu die een bedrijf heeft. Aan sociale aspecten wordt in relatie tot deze term minder snel gedacht.

Daarnaast zijn voor MVO internationale richtlijnen beschreven (ISO 26000) en kunnen inspanningen op het gebied van MVO officieel aangetoond worden door middel van de CO2-Prestatieladder.

MVO-beleid

Wat is een MVO-beleid?

In een MVO-beleid stelt een bedrijf op hoe zij omgaat met bedrijfsprocessen die een maatschappelijke of ecologische impact hebben. Denk hierbij aan productie, huisvesting en energie, maar ook aan inkoop, afval, distributie en communicatie.

Een MVO-beleid bestaat uit doelen voor de toekomst en maatregelen om deze doelen te behalen.

Een voorbeeld kan zijn om ‘binnen 5 jaar 100% van de stroom voor productieprocessen zelf op te wekken’. In het beleid wordt beschreven hoe dit doel behaald gaat worden.

Waarom een MVO-beleid?

Bij aanbestedingen vanuit overheden of grote bedrijven wordt vaak actief om een MVO-beleid gevraagd. Kanidaten zonder MVO-beleid staan al 1-0 achter voordat zij ook maar een letter op papier hebben.

En ook vanuit de media, door consumenten of het publiek wordt MVO tegenwoordig als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering gezien. 

De voornaamste reden hiervoor is het wereldwijde klimaatprobleem. Bedrijven die actief meewerken aan het Klimaatakkoord en CO2-neutraal ondernemen, kunnen daarom rekenen op meer steun.

Voordelen van MVO

Er zijn veel redenen te noemen waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een verstandige keuze is voor moderne bedrijven. In ons artikel ‘Waarom Verantwoord Ondernemen?’ lees je er 25!

Enkele voordelen van MVO zijn bijvoorbeeld:

  • Beter imago
  • Interessante partner voor overheden en aanbesteders
  • Financiële voordelen door kostenbesparing en gebruikmaken van aantrekkelijke subsidies
  • MVO creëert onderscheidend vermogen

Wat is MVO?

Voorbeelden uit de praktijk

Mede vanwege de voordelen die MVO met zich meebrengt, voeren veel (grote) bedrijven een actief MVO-beleid. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

IKEA

IKEA streeft naar 100% hernieuwbare energie in de gehele operatie. Dat doen ze door middel van energiebesparing, het opwekken van hernieuwbare energie en recycling van afvalstromen. Ze produceren zelf duurzame producten, maar inspireren hun klanten ook om bewuster te leven. Met de IKEA Foundation besteedt IKEA tussen 2018 en 2023 €700 miljoen aan programma’s gerelateerd aan klimaatverandering.

Wageningen University & Research

Een voorbeeld iets dichter bij huis is de Wageningen University & Research (WUR). De universiteit wekt meer groene stroom op dan het verbruikt, heeft in 7 jaar tijd een CO2-uitstoot vermindering van 51% gerealiseerd en organiseert regelmatig evenementen en acties om het belang van duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Als resultaat werd het in 2017 bekroond als de duurzaamste universiteit ter wereld.

Start ook met maatschappelijk verantwoord ondernemen!

MVO is de toekomst! Vanwege het klimaatprobleem, maar ook door de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wil je in jouw onderneming ook werk maken van MVO? Bekijk onze MVO-scan of start met een MVO-nulmeting. Vragen? We helpen je graag!

Reactie plaatsen