De Week van de Circulaire Economie 2021. Grondstofstromenanalyse.

De Week van de Circulaire Economie 2021. Grondstofstromenanalyse.

Wat is duurzamer? Kantoorafval beter scheiden of gerecycled papier inkopen?

Veel bedrijven en overheden willen graag hun organisatie verduurzamen. Sommigen hebben al duurzaamheidscertificaten als ISO-normen, de CO2-Prestatieladder of de MVO-Prestatieladder. Je zou je organisatie al duurzaam willen noemen, maar al die inkoop en afvalstromen zijn nog een doorn in het oog. Hoe kan ik dit verminderen? Waar kan ik het beste beginnen? En hoe ga ik mijn voortgang monitoren? Een grondstoffenanalyse gevolgd door circulair beleid helpt organisatie circulair te maken.

Grondstofstromenanalyse en circulair beleid

Door het opstellen van een grondstofstromenanalyse kun je met partners op basis van kwantitatieve inzichten concrete circulaire afwegingen maken. Bij een grondstoffenanalyse wordt gekeken naar de grondstoffen die bij geleverde diensten worden ingekocht, gebruikt en vrijkomen. Hierbij wordt er dus naar meer gekeken dan alleen het product niveau. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt naar materiaalniveau. Dit geeft namelijk een beeld van de milieu-impact van alle stofstromen. Daarnaast geeft het meer inzicht in de belangrijkste stofstromen om andere keuzes te maken en gesprekken aan te gaan met ketenpartners. Tenslotte, levert het vaak niet alleen duurzaamheidswinst op, maar gaat het hand in hand met financiële winst. Door grondstoffen en materialen te beperken, zien we vaak dat de kwaliteit omhoog gaat en de kosten omlaag gaan.

Begeleiding van De Duurzame Adviseurs

Hoe ziet onze begeleiding eruit? Dit is opgebouwd uit vier stappen namelijk: afbakening, data verzameling, analyse & verwerking en als laatste maatregelen & Beleid.

Afbakening

Wij denken mee in het vaststellen van de doelen en afbakening van de grondstofstromenanalyse.

Data verzameling

Vervolgens halen wij data uit verschillende bronnen om de stofstromen in kaart te brengen.

Analyse & verwerking

De data wordt vervolgens verwerkt in onze modellen en uiteindelijk kan het weergeven worden in een Sankey-diagram of een andere op maat gemaakte dashboard. Hiermee wordt in een oogopslag de grootste grondstofstromen weergegeven die het bedrijf in en uitgaan.

Maatregelen & Beleid

Het verkrijgen van inzichten in de belangrijkste grondstofstromen ondersteunt het uitwerken van concrete maatregelen met partners en medewerkers. Hierbij kunnen wij helpen met het uitstippelen van een routekaart naar een circulariteitsdoel. Bij het ontwikkelen van beleid is het vooral belangrijk om de stakeholders te betrekken en motiveren. We hanteren het DDA-model: Data, Drive, Actie. Waarbij we vooral op ons best zijn in het betrekken en bewegen van belangrijke stakeholders.

Klik hier, als je als bedrijf meer wil weten over dit onderwerp.

Om als laatst terug te komen op het antwoord van de titel. Wat is duurzamer? Kantoorafval beter scheiden of gerecycled papier inkopen?

Het is misschien een beetje een flauw antwoord. Maar het verschilt per situatie van het bedrijf wat duurzamer is (kantoorafval scheiden of gerecycled papier inkopen). Zijn je inkoopstromen van papier heel groot? Of zijn je afvalstromen van kantoorafval in verhouding veel groter? En wat is bijvoorbeeld de milieu-impact in CO2 equivalenten? Een grondstoffenstromenanalyse geeft meer inzicht en hierdoor kan worden doorberekend wat de meeste impact kan hebben.

Reactie plaatsen