Waarom zijn er zoveel verschillende MVO Certificaten?

Waarom zijn er zoveel verschillende MVO Certificaten?

‘Alle MVO certificaten op één hoop! Met uitzondering van de CO2-Prestatieladder’. Deze oproep deed een aantal grote bedrijven deze maand in een gezamenlijk schrijven in de Cobouw, ‘het dagblad voor de bouw’. De lobby’s van de MVO Prestatieladder, FIRA, MVO wijzer, MVO balans, Ecovadis etc. gaan echter gewoon door. Welke keuze moeten bedrijven nu maken, en moeten ze überhaupt wel een keuze maken? Tot de tijd dat opdrachtgevers op eenduidige wijze MVO uitdragen, blijft dit de grote vraag.

Waarom zijn er zoveel verschillende MVO Certificaten?

De ISO 26000, de internationale ISO-norm op het gebied van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is in 2010 gepubliceerd. Vanaf deze datum werd het mogelijk om conform internationale standaarden invulling te geven aan MVO.

Dat klinkt allemaal super goed, totdat je de norm eens goed gaat doorlezen. Ik ben er ooit eens aan begonnen, maar het heeft bij mij nooit tot enthousiasme geleid. Het blijft voor mij een enorm vage norm, echter mét een ontzettend belangrijke structuur. Vaag omdat het totaal niet inzichtelijk maakt wat je moet doen als organisatie. De structuur is echter zo goed, dat dit de basis heeft gelegd voor ieder andere norm of certificaat.

Het grote probleem zit hem in het feit dat de normcommissie van de ISO 26000 heeft bepaald dat de norm niet te certificeren is.

Achtergronden

Heel veel andere instanties vonden het vervolgens heel erg jammer dat ze niet konden gaan toetsen (lees: geld verdienen) of voelden de behoefte om toch zelf een tool te ontwikkelen voor aanbestedende instanties. Dit is de grote reden van de wildgroei aan MVO certificaten.

Neem bijvoorbeeld de MVO Prestatieladder. Opgericht door Lloyds, KIWA en DNV. Drie certificerende instanties die gelukkig ook andere certificerende instanties toelaten om de systematiek te gebruiken. Vervolgens worden alle bedrijven die al certificaten bij deze bedrijven afnemen geadviseerd om te certificeren voor de MVO Prestatieladder.

In eerste opzicht klinkt dit super goed maar er zijn echter steeds meer opdrachtgevers die vragen om een certificaat/ verificatie van FIRA. Deze systematiek wijkt weer volledig af van de MVO Prestatieladder. Elkaar erkennen doen ze helaas nog niet (ja, ik heb nog hoop :-))!

De grootste gemene deler

In het artikel in de Cobouw werd er ook al aangegeven dat het zeer belangrijk is om één gezamenlijke structuur te hanteren conform de ISO 26000 of het Global Reporting Initiative (GRI). Gelukkig zijn deze systemen al één op één over elkaar te leggen. De structuur is nagenoeg gelijk aan elkaar. Net zoals de structuur van de MVO Prestatieladder en FIRA. Waarbij FIRA veel meer ingaat op de inhoud van de ISO 26000, gaat de MVO Prestatieladder veel dieper in op het borgen van MVO binnen de organisatie.

Mijn advies

Omdat alle systematieken zijn gebaseerd op de structuur van de ISO 26000, zal mijn advies altijd zijn om een MVO beleid op te stellen conform deze structuur. Maar zoals ik al eerder aangaf, is de ISO 26000 totaal niet goed te gebruiken vanwege de enorme ondoordringbaarheid van de materie. Mijn advies is dan ook om het GRI toe te passen. Het GRI biedt een duidelijke structuur en geeft je daarbij handvatten om goede Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) op te stellen voor jouw MVO beleid.

Het GRI dus. En dan? Op basis van het GRI is het mogelijk om een MVO jaarverslag te schrijven. Dat is dan ook wat ik iedereen aan zou raden die op dit moment nog geen concrete vraag krijgt van opdrachtgevers om een bepaald certificaat te behalen. Ik durf je namelijk te garanderen dat als jij een MVO-beleid opstelt op basis van het GRI en daarbij ook je stakeholders betrekt, je binnen 3 maanden ieder MVO certificaat of iedere MVO verificatie kan behalen.

Mocht je als bedrijf toch op zoek zijn naar erkenning in de vorm van een certificaat, moet ik eerlijk zeggen dat ik op dit moment het meeste vertrouwen heb in de FIRA-systematiek. Gelukkig wordt dit bevestigd door steeds meer opdrachtgevers/inkopers die FIRA gebruiken bij hun aanbestedingen.

De diversiteit in de MVO certificaten is een super interessant onderwerp waar ik tijdens mijn gratis seminars graag meer over vertel. Mocht je dus meer informatie willen ontvangen over MVO kom dan eens langs bij één van onze seminars.

CO2-PrestatieladderMVO PrestatieladderFira
Opgericht in 2009 door ProRailOpgericht in 2010Gestart in 2013
Beheerder: SKAOBeheerders: Lloyds, Kiwa, DNVOntstaan vanuit een samenwerking tussen ABN-AMRO, Achmea, Rabobank Nederland, Nevi
14 Certificerende instellingen9 Certificerende instellingenVerificatie door FIRA
600 Certificaten(meerdere juridische entiteiten)220 Certificaten216 verificaties (meerdere juridische entiteiten)

Reactie plaatsen