European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De introductie van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) markeert een belangrijke stap voor bedrijven richting meer transparantie en uniformiteit in duurzaamheidsrapportages. Dit vervangt de vroegere praktijk waarbij bedrijven uit verschillende vrijwillige standaarden konden kiezen, zoals het Global Reporting Initiative (GRI), wat leidde tot een gebrek aan uniformiteit en vergelijkbaarheid in rapportages. Voor bedrijven kan het een uitdaging zijn om de nieuwe complexe richtlijnen correct toe te passen, daar helpen De Duurzame Adviseurs graag bij.

Hoe bereiden we je voor op de CSRD verplichting?

 • Concrete producten zoals materialiteits- en GAP-analyse
 • MVO-bewustzijn en toewerken naar zelfstandig rapporteren
 • Integratie van MVO in de organisatie middels strategie en actieplan


Meer informatie Offerte aanvragen


European Sustainability Reporting Standards (ESRS) op een rijtje

In onderstaand figuur is de structuur van de ESRS zichtbaar gemaakt. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in drie zaken:

 1. Overkoepelende standaarden: deze overkoepelende standaarden bestaan uit twee delen: de algemene vereisten (ESRS 1) en de algemene toelichtingen (ESRS 2). De algemene vereisten geven aan waaraan de CSRD rapportages moeten voldoen. Hierin gaat het voornamelijk om een stukje kwaliteitsborging. De algemene toelichtingen zijn rapportagevereisten waarin de organisatie rapporteert over zaken zoals de strategie, bestuursstructuur en informatie over het opstellen van deze rapportage. Beide standaarden (ESRS 1 en 2) zijn voor elk bedrijf verplicht.
 2. Topic standaarden: dit zijn de standaarden gericht op milieu, sociaal en governance (ESG). Deze drie hoofdonderwerpen worden ondersteund door diverse deelonderwerpen. Over welk van deze 10 thema’s de organisatie moet rapporteren, wordt bepaald door de uitkomsten van de dubbele materialiteitsanalyse.
 3. Sectorspecifieke standaarden: deze standaarden richten zich op de unieke impacts, risico's en kansen die relevant zijn voor bedrijven binnen een bepaalde sector. Deze standaarden bevatten meerdere thema's die van bijzonder belang zijn voor de desbetreffende sector en dragen bij aan een hoge mate van vergelijkbaarheid tussen bedrijven binnen dezelfde industrie. Op dit moment zijn deze standaarden nog in ontwikkeling, naar verwachting zullen deze in juni 2026 gepubliceerd worden.

Naast de gestandaardiseerde rapportage-eisen, moedigen de ESRS’en bedrijven ook aan om aanvullende, entiteitspecifieke informatie te verstrekken over duurzaamheidsimpact, -risico's en -kansen die uniek zijn voor hun specifieke context maar niet volledig worden gedekt door de bestaande standaarden. Dit zorgt voor een completer beeld van de duurzaamheidsprestaties van een onderneming.

ESRS NL

 1. ESRS 1: Algemene vereisten
  Deze norm vereist dat organisaties transparant zijn over de positieve en negatieve gevolgen van hun activiteiten op klimaatverandering.
 2. ESRS 2: Algemene toelichtingen
  Deze norm bevat algemene openbaarmakingsvereisten met betrekking tot governance, strategie, impact, risico- en kansbeheer, en meetpunten en doelstellingen.

Milieu

 1. ESRS E1: Klimaatverandering
 2. ESRS E2: Vervuiling
 3. ESRS E3: Water en mariene hulpbronnen
 4. ESRS E5: Biodiversiteit en ecosystemen

Sociaal

 1. ESRS S1: Eigen personeel
 2. ESRS S2: Werknemers in de waardeketen
 3. ESRS S3: Getroffen gemeenschappen
 4. ESRS S4: Consumenten en eindgebruikers

Governance

 1. ESRS G1: Zakelijk gedrag

Na feedback in juni 2023, zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd, waaronder aanpassingen in de terminologie rond financiële materialiteit en aanvullende bepalingen voor het rapporteren van niet-materiële gegevenspunten. Bekijk alle feedback op de website van de Europese commissie.

Welke ESRS zijn verplicht?

De verplichte ESRS normen vormen de basis voor alle bedrijven onder de CSRD, terwijl de andere normen afhankelijk zijn van de uitkomst van de materialiteitsanalyse voor elk bedrijf.

De verplichte ESRS (Europese Standaarden voor Duurzaamheidsrapportage) zijn ESRS 1 en ESRS 2 voor alle organisaties die vallen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit zijn algemene standaarden die de basisvereisten en vereisten die gelden voor alle ESG-thema's (Milieu, Sociaal, Governance) uiteenzetten.

De rapportage van alle topic-standaarden hangt af van de resultaten van de dubbele materialiteitsbeoordeling die elke organisatie moet uitvoeren. Deze analyse zorgt ervoor dat bedrijven rapporteren over aspecten die materieel zijn voor hun bedrijfsvoering, wat de relevantie en focus van de duurzaamsheidsrapportage verhoogt.

Klaar om de ESRS te implementeren?

De Duurzame Adviseurs staan klaar om bedrijven te ondersteunen bij het navigeren door de duurzaamheidsrichtlijnen. Van het opstellen van rapportages volgens de ESRS, inclusief stakeholderdialogen en materialiteitsanalyses, tot het vertalen van beleidsplannen naar concrete actieplannen. Zo wordt ervoor gezorgd dat organisaties direct verbeteringen kunnen doorvoeren en hun duurzaamheidsprestaties kunnen verbeteren.

Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

Een strategische aanpak en het verkrijgen van deskundige begeleiding kan cruciaal zijn voor een soepele overgang. Voor meer informatie en ondersteuning bij de implementatie van de CSRD, kun je direct een offerte aanvragen of contact met ons opnemen. Ons team van experts staat klaar om je te helpen bij elke stap in het proces, van de eerste beoordeling tot de volledige implementatie van CSRD rapportage op basis van de ESRS.

Reactie plaatsen