Publicatie van de definitieve ESRS'en

Publicatie van de definitieve ESRS'en

De Europese Commissie heeft op 31 juli 2023 de definitieve European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aangenomen, een belangrijke stap vooruit naar een gestandaardiseerde duurzaamheidsrapportage in de EU. Deze normen ondersteunen de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met als doel organisaties te begeleiden in het rapporteren van transparante, vergelijkbare en betrouwbare duurzaamheidsinformatie.

Doelstelling van CSRD en ESRS

De CSRD introduceert een nieuw tijdperk waarin duurzaamheidsrapportage even belangrijk is als financiële rapportage. De ESRS’en richten zich op het verhogen van transparantie en bieden belanghebbenden inzicht in hoe organisaties presteren op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance (ESG). Dit kader omvat twaalf standaarden die zowel algemene als thematische rapportagevereisten dekken. Ook zullen er sectorspecifieke standaarden gepubliceerd worden. Deze standaarden worden op dit moment ontwikkeld en worden na verwachting in 2026 uitgebracht.

Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

Belangrijke wijzigingen ESRS

Na feedback van stakeholders zijn significante aanpassingen doorgevoerd in de ESRS, zoals de toevoeging van goede praktijkvoorbeelden en de introductie van aanvullende bepalingen voor niet-materiële informatie. Een kernaspect van de ESRS is de materialiteitsanalyse, waarbij bedrijven dienen te bepalen welke informatie materieel is voor hun rapportage. Dit benadrukt het belang van zelfevaluatie om te voldoen aan zowel de CSRD als de ESRS. Bekijk hiervoor ook ons stappenplan voor de dubbele materialiteitsanalyse.

Na de feedbackronde in juni 2023 heeft de Europese commissie belangrijke updates doorgevoerd in het document, we nemen de belangrijkste door:

 1. Verduidelijking van rapportage eisen: het document biedt nu duidelijkere aanwijzingen voor bedrijven over de inhoud die hun duurzaamheidsverslag moet bevatten. Dit zorgt ervoor dat organisaties weten welke gegevens zij moeten rapporteren.
 2. Meer goede praktijkvoorbeelden: er zijn extra voorbeelden toegevoegd die illustreren hoe effectieve rapportage eruitziet. Dit is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het correct interpreteren en toepassen van de richtlijnen.
 3. Structuurwijzigingen voor betere leesbaarheid: aanpassingen in de opbouw van het duurzaamheidsverslag moeten het document toegankelijker maken, met heldere secties die verschillende duurzaamheidsthema’s behandelen.
 4. Aanscherping van kwalitatieve criteria: de criteria voor de kwaliteit van de gerapporteerde informatie zijn verder aangescherpt, met focus op relevantie, nauwkeurigheid en duidelijkheid.
 5. Klimaatverandering als niet-materieel thema: Als een onderneming tot de conclusie komt dat klimaatverandering geen belangrijk onderwerp is voor haar, betekent dit dat zij ervoor kiest om geen specifieke rapportage-eisen met betrekking tot klimaatverandering op te nemen in haar duurzaamheidsverklaring (bijvoorbeeld in ESRS E1 Klimaatverandering). In dit geval moet de onderneming echter een gedetailleerde toelichting geven bij de conclusies van haar materialiteitsanalyse met betrekking tot klimaatverandering. Dit omvat een vooruitziende analyse van de omstandigheden die in de toekomst klimaatverandering alsnog belangrijk zouden kunnen maken.
 6. Andere niet-materiële thema’s: Als de onderneming tot de conclusie komt dat een ander thema dan klimaatverandering niet belangrijk is (bijvoorbeeld een ander duurzaamheidsthema), kan zij ervoor kiezen om alle rapportage-eisen met betrekking tot dat specifieke thema weg te laten. In dit geval moet de onderneming kort uitleggen waarom zij dit thema als niet-belangrijk beschouwt, gebaseerd op haar materialiteitsanalyse.

Deze aanpassingen hebben als doel de kwaliteit van duurzaamheidsrapportages te verhogen en organisaties te ondersteunen bij een transparante en effectieve communicatie over hun duurzaamheidsinspanningen.

ESRS wijzigingen

Overgangsbepalingen

Bedrijven krijgen tijd om te wennen aan de nieuwe regels voor duurzaamheidsrapportage. Daarom zijn er speciale afspraken, genaamd overgangsbepalingen, gemaakt. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de overstap goed en vlot gaat. In het document van de Europese Commissie staan vier afspraken die bedrijven kunnen helpen om de nieuwe regels toe te passen. Deze overgangsbepalingen zijn:

 1. Waardeketen: Ondernemingen kunnen gebruik maken van sectorgemiddelden of indirecte maatstaven om de impacts, risico’s en kansen in hun waardeketen te schatten, indien zij geen directe gegevens hebben. Zij moeten echter wel de methodologie en de beperkingen van deze benadering vermelden.  Dit is geldig tot en met drie jaar na de ingang van de CSRD-verplichting voor de organisatie. In deze eerste drie jaar geldt een benoemde inspanningsverplichting, vanaf het vierde jaar geldt er een rapportageverplichting.
 2. Vergelijkende informatie: Ondernemingen hoeven geen vergelijkende informatie te verstrekken voor de eerste verslagperiode waarin zij de standaarden toepassen. Zij moeten echter wel de redenen voor het ontbreken van vergelijkende informatie uitleggen. Deze overgangsbepaling geldt alleen voor de eerste verslagperiode.
 3. Ingefaseerde rapportage-eisen: Sommige rapportage-eisen worden ingefaseerd om de ondernemingen meer tijd te geven om zich aan te passen. Het kan per eis verschillen hoe lang deze infasering is. Deze rapportage-eisen zijn gemarkeerd met een asterisk (*) in de standaarden en worden vermeld in bijlage C bij ESRS 1. Deze overgangsbepaling geldt tot 31 december 2026.

Rol van De Duurzame Adviseurs

Bij De Duurzame Adviseurs begrijpen we de complexiteit en de uitdagingen die komen kijken bij de implementatie van de nieuwe duurzaamheidsrapportage standaarden. Ons team van experts biedt ondersteuning bij elke stap in het proces; van het begrijpen van de ESRS en CSRD tot het ontwikkelen van effectieve strategieën en systemen voor duurzaamheidsrapportage. Wij helpen je om de impact van jouw organisatie op een transparante en gestructureerde manier te rapporteren, in lijn met de nieuwste Europese vereisten.

Hoe bereiden we je voor op de CSRD verplichting?

 • Concrete producten zoals materialiteits- en GAP-analyse
 • MVO-bewustzijn en toewerken naar zelfstandig rapporteren
 • Integratie van MVO in de organisatie middels strategie en actieplan


Meer informatie Offerte aanvragen


Ben je klaar om jouw duurzaamheidsrapportage naar een hoger niveau te tillen en te voldoen aan de nieuwe Europese normen? Neem contact op met De Duurzame Adviseurs voor advies op maat en begin vandaag nog met de voorbereiding op de toekomst van duurzaamheidsverslaggeving.

Reactie plaatsen