ESG als kern van duurzaamheidsbeleid

ESG als kern van duurzaamheidsbeleid

Tegenwoordig is het voor elk bedrijf van groot belang om na te denken over duurzaamheid. De vraag is niet meer óf je als bedrijf met duurzaamheid bezig moet zijn, maar hóe je dit op de beste manier kunt doen. ESG is een term die hierbij centraal staat. Het gaat om meer dan alleen maatschappelijke verantwoordelijkheid; ESG is een graadmeter voor de duurzaamheid en ethische standaarden van een organisatie. Met steeds meer aandacht van investeerders, consumenten en wetgevers op duurzaamheidsprestaties, is ESG onmisbaar geworden in de strategie van toekomstgerichte bedrijven.

Wat is ESG?

ESG staat voor 'Milieu' (Environment), 'Sociaal' (Social) en 'Bestuur' (Governance). Samen geven deze drie aspecten een beeld van hoe een organisatie omgaat met haar ecologische voetafdruk, bijdraagt aan sociale doelen en wordt geleid door ethische en verantwoordelijke bestuur principes.

  1. Milieu: Dit deel van ESG kijkt naar de impact van een bedrijf op het milieu. Dit kan gaan over energieverbruik, hoe het bedrijf omgaat met afval, en de uitstoot van broeikasgassen. Duurzame praktijken op dit gebied beschermen niet alleen onze planeet, maar kunnen ook leiden tot kostenbesparingen en innovatie.
  2. Sociaal: Dit aspect houdt rekening met hoe een bedrijf omgaat met mensen, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit omvat thema's zoals de arbeidsomstandigheden voor medewerkers, mensenrechten en hoe tevreden klanten zijn.
  3. Bestuur: Goed bestuur is cruciaal om de integriteit en duurzaamheid van een organisatie te garanderen. Het gaat hierbij om zaken als de ethiek van een bedrijf, hoe bestuurders worden beloond, en de transparantie in de besluitvormingsprocessen. Een synoniem van bestuur is 'governance'.

Door op deze drie gebieden goed te presteren, kan een bedrijf zijn risico's verlagen, zijn toekomstperspectieven verbeteren en een sterkere band opbouwen met belanghebbenden. Maar het gaat niet alleen om het afvinken van een lijstje; een diepgaand begrip van de complexe relaties tussen bedrijfsactiviteiten, maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu-impact is essentieel. ESG staat in het hart van de beweging naar een duurzame toekomst en een stevig bedrijfsmodel dat klaar is voor de uitdagingen van deze eeuw. In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, helpt een sterke ESG strategie niet alleen om te voldoen aan de uitbreidende regelgeving, maar geeft het ook een voorsprong in de markt.

Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

De voordelen van een sterke ESG-strategie

Het implementeren van een doordachte ESG-strategie kan je bedrijf op verschillende manieren ten goede komen. Je bouwt niet alleen een positief imago op als werkgever, maar je trekt ook gemakkelijker investeringen aan. Beleggers gebruiken ESG-criteria om bedrijven te identificeren die niet alleen financieel rendement bieden, maar ook bijdragen aan een duurzame toekomst. Bovendien kan een sterke focus op ESG leiden tot een concurrentievoordeel. Klanten en partners kiezen steeds vaker voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld.

De Europese Commissie heeft de lat hoog gelegd met de Green Deal, en de CSRD is daar een direct resultaat van. Vanaf 2024 moeten bedrijven rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Hierin spelen de ESG pijlers een cruciale rol. Dit betekent dat je niet alleen moet rapporteren, maar ook strategisch moet handelen op deze gebieden.

ESG wordt gebruikt als een breed evaluatiekader door investeerders, bedrijven, en beleidsmakers om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te beoordelen. Het is een concept dat wordt toegepast in de besluitvorming en strategische planning. De ESRS daarentegen, biedt een gestructureerde aanpak voor het rapporteren over deze ESG-factoren. Het stelt specifieke vereisten en richtlijnen vast voor hoe bedrijven hun materiële impact op milieu, sociale zaken, en governance moeten documenteren en openbaar maken.

Deze impact op ESG wordt ook wel de impactmaterialiteit genoemd. Daarbij vraagt de CSRD niet enkel om te kijken naar de materiële impact van de organisatie op de ESG onderwerpen, maar ook om na te denken wat de impact van deze ESG onderwerpen is op de organisatie. Dit wordt de financiële materialiteit genoemd. Op deze wijze worden organisaties gestimuleerd om na te denken welke mogelijke impact, risico’s en kansen op hen af komen wegens veranderingen in de wereld. Het helpt om goed na te denken over de koers van je organisatie, om zo te zorgen voor een toekomstbestendig businessmodel.

ESRS NL

De eerste stappen in ESG

Als je net begint, kan het opstellen van ESG doelstellingen overweldigend zijn. Waar begin je? Wie betrek je erbij? En hoe vertaal je de regelgeving naar acties binnen je bedrijf? Een materialiteitstoets kan helpen bij het bepalen welke ESG onderwerpen voor jouw bedrijf het belangrijkst zijn. Bekijk hiervoor ook eens ons stappenplan voor de dubbele materialiteitsanalyse.

Bij de uitrol van ESG in je organisatie zul je verschillende uitdagingen tegenkomen. Denk aan het verzamelen van de juiste data, het stellen van doelen en het overtuigen van interne stakeholders. Bewustwording binnen je organisatie is cruciaal, evenals het verzamelen en consolideren van gegevens. Wanneer je de juiste mensen hebt betrokken en je KPI's hebt vastgesteld, begint het echte werk: het verzamelen en integreren van data. IT-systemen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol, aangezien je moet kunnen vertrouwen op betrouwbare gegevens voor je rapportages.

Adviseurs voor ESG

Het kan voor jouw bedrijf een goede stap zijn om adviseurs in te schakelen, vooral als je het lastig vindt om CSRD en ESG te integreren in wat je aanbiedt. De Duurzame Adviseurs houden je op de hoogte van de nieuwste regels, geven gericht advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen en ESG, en helpen je met het vinden van specifieke informatie en de beste werkwijzen voor jouw sector.

Advies over de ESG?

Sta je aan het begin van je ESG-traject of wil je deze verder ontwikkelen? De Duurzame Adviseurs staan voor je klaar. Neem contact met ons op voor een persoonlijk voorstel of advies. We werken samen aan een bedrijfsvoering die niet alleen voldoet aan de actuele vereisten, maar ook toekomstbestendig is.

Meer informatie Offerte aanvragen

Reactie plaatsen