Dubbele materialiteit CSRD: de sleutel tot effectieve rapportage

Dubbele materialiteit CSRD: de sleutel tot effectieve rapportage

Stel je voor: je bent verantwoordelijk voor de duurzaamheidsrapportage in jouw bedrijf. Je hebt gehoord over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en nu komt de term dubbele materialiteit steeds vaker voorbij. Maar wat betekent dit eigenlijk? En hoe kan het jouw bedrijf helpen bij het opstellen van een effectief CSRD rapport? Laten we samen deze vragen ontcijferen.

Wat is dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit, of in het Engels 'Double Materiality', is een cruciaal concept binnen de CSRD rapportage. Dubbele materialiteit is een concept dat twee perspectieven op duurzaamheid combineert:

  1. Hoe jouw bedrijf impact heeft op de omgeving (buitenwereld);
  2. Hoe duurzaamheidskwesties invloed hebben op jouw bedrijf (binnenwereld)

Het is een manier om zowel de risico's als de kansen van duurzaamheid te beoordelen. Dit concept is niet alleen een middel voor rapportage, maar ook een waardevol instrument om je bedrijfsstrategie en businessmodel te evalueren.

Ondersteuning bij jouw dubbele materialiteitsanalyse?

Laten we samen jouw bedrijf versterken met diepgaand inzicht voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

De twee zijden van dubbele materialiteit

Dubbele materialiteit bestaat uit twee belangrijke elementen: financiële materialiteit en impact materialiteit. Financiële materialiteit kijkt naar hoe veranderingen in de wereld invloed hebben op jouw organisatie. Bijvoorbeeld, als jouw bedrijf afhankelijk is van natuurlijke bronnen of van mensen, dan kunnen veranderingen hierin kansen of risico's zijn. Dit kan effect hebben op hoeveel geld jouw bedrijf verdient of uitgeeft, en op de mogelijkheden om geld te lenen.

Veranderingen in deze hulpbronnen kunnen gevolgen hebben voor hoe je bedrijf werkt, de kwaliteit en prijzen van wat je maakt of doet. Het kan ook invloed hebben op je zakelijke relaties en de voorwaarden waaronder je samenwerkt.

Impact materialiteit daarentegen kijkt naar hoe jouw organisatie mensen en het milieu beïnvloedt. Dit gaat niet alleen over wat je bedrijf direct doet, maar ook over je hele waardeketen en zakelijke relaties.

Zowel dienstverlenende als producerende bedrijven hebben met hun werkzaamheden een bepaalde impact op de wereld. Door te kijken naar deze impact, ziet een bedrijf waar negatieve gevolgen zijn die verbeterd kunnen worden en waar positieve effecten versterkt kunnen worden.

Voor deze positieve en/of negatieve effecten moet een organisatie verder kijken dan alleen haar eigen activiteiten. Ook de waardeketen en zakelijke relaties die nodig zijn voor het maken van producten of het leveren van diensten, tellen mee in deze berekening.

Nu we een duidelijk begrip hebben van de dubbele materialiteit, is het belangrijk om te begrijpen hoe we deze concepten kunnen toepassen in een materialiteitsanalyse. Bekijk hiervoor ons stappenplan voor dubbele materialiteitsanalyse.

Stappenplan voor dubbele materialiteitsanalyse

In actie: van analyse naar implementatie

Zodra de dubbele materialiteitsanalyse is afgerond en de materialiteitsmatrix is opgesteld, is het tijd om in actie te komen. Dit houdt in dat je de resultaten gaat gebruiken om jouw duurzaamheidsstrategie vorm te geven en concrete actieplannen te ontwikkelen.

Bij De Duurzame Adviseurs kunnen we jou hierbij helpen. Wij bieden praktische ondersteuning bij het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse en het vertalen van de resultaten naar effectieve strategieën en actieplannen. We kijken op basis van de analyse naar de ESRS standaarden:

  • Wat doe ik al?
  • Welke data en beleidsstukken zijn er?
  • Wat moet ik nog in gang zetten?

Zet de volgende stap

Ben je klaar om de volgende stap te zetten in jouw duurzaamheidsreis en wil je meer weten over hoe dubbele materialiteit jouw organisatie kan helpen? Bij De Duurzame Adviseurs zijn we gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het navigeren door de complexe wereld van duurzaamheidsrapportage en -strategie. Op basis van alle kennis en ervaring die we de afgelopen 10 jaar hebben opgedaan bij vele bedrijven en overheden hebben wij een heel concrete aanpak ontwikkeld. We kijken ernaar uit om samen te werken aan een duurzamere toekomst.

Op tijd klaar zijn voor de CSRD?

Laten we samen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst,
met praktische stappen en een helder actieplan.

Meer informatie Offerte aanvragen

Reactie plaatsen