Nieuwe subsidie voor kleine MKB bedrijven!

Nieuwe subsidie voor kleine MKB bedrijven!

 

Goed nieuws! Voor kleine ondernemingen / bedrijfspanden is er vanaf 1 oktober 2021 een nieuwe subsidie beschikbaar. Het gaat daarbij om panden met een maximaal verbruik van 50.000 kWh en 25.000 m³ aardgas per jaar.

Waarom er een nieuwe regeling is opgezet en of jij hiervoor in aanmerking komt lees je in onderstaande aanvullende toelichting. Daarnaast organiseren wij ook een extra webinar op 23 september 2021 waarbij we direct al jouw vragen kunnen beantwoorden.

Het Klimaatakkoord heeft directe gevolgen voor mkb’ers, zoals aangescherpte duurzaamheidseisen of hogere energiebelastingen. Uit een onderzoek van KPMG en de MKB-impact toets Klimaatakkoord, komt naar voren dat het voor kleine ondernemers moeilijk is om in te spelen op deze nieuwe regelgeving. De kennis over het Klimaatakkoord is beperkt en veel mkb’ers weten niet wat dit voor hun onderneming betekent. Ze vinden het lastig in te schatten wat er van hen gevraagd wordt en wanneer. 

Vooral de kleine mkb’ers hebben weinig tijd of expertise om zich verder te verdiepen in verduurzamingsmaatregelen. Grote bedrijven kunnen in dit geval vaak gebruik maken van specialisten voor dit soort vraagstukken, maar kleine mkb’ers hebben hier minder mogelijkheid toe. Dit leidt er in de praktijk toe dat er bij het kleine mkb onvoldoende mogelijkheden zijn om de maatregelen van het Klimaatakkoord toe te passen en hun CO2-uitstoot te verminderen. 

 

Wat houdt de nieuwe subsidieregeling in?

Door de overheid is er een nieuwe subsidieregeling aangekondigd voor het mkb, waarmee extern advies kan worden ingekocht over CO2-reductiemaatregelen. Door deze subsidieregeling kunnen meer mkb’ers gelijktijdig worden ondersteund. 

Deze regeling legt vooral de focus op het mkb met laag energieverbruik. Uit onderzoek blijkt dat met name kleine mkb’ers behoefte hebben aan aanvullende ondersteuning, maar de kleine mkb’ers met een hoog energieverbruik vallen echter al onder de energiebesparingsplicht en zijn wettelijk verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen met terugverdientijden van 5 jaar of minder voor hun bedrijf te nemen. Voor mkb’ers met een laag energieverbruik is dit dus niet het geval.

De regeling is van toepassing voor kleine mkb bedrijven tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Tot deze groep behoren dan ook vooral relatief kleine locaties met een eenvoudig opzet van het pand, maar wel met een redelijk bespaar potentieel.

 

Waar moet het advies dan aan voldoen?

Zowel het advies als een eventueel ondersteuningstraject mogen betrekking hebben op energiebesparing of CO2-reductie voor alle onderdelen van het bedrijfspand of de bedrijfsvoering. Deze zijn te onderscheiden in verschillende categorieën.

zonnepanelen

1. Het nemen van verduurzamingsmaatregelen aan het bedrijfspand. Dit kunnen grote of kleine aanpassingen zijn. Denk hierbij aan het isoleren van muren, daken, zonnepanelen tot aan het aanbrengen van LED verlichting. 

 

elektrische auto opgeladen

2. Het nemen van verduurzamingsmaatregelen binnen de bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan koeling, keukenapparatuur, maar ook andere onderdelen van de bedrijfsvoering zoals een elektrisch wagenpark. 

Het energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf zoals De Duurzame Adviseurs. Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

De subsidiëring bedraagt 80% van de gemaakte kosten aan advies en ondersteuning per MKB-onderneming per bedrijfspand en bijbehorende bedrijfsvoering. Dit gaat samen met een maximum subsidiebedrag van € 2.500. Voor het onderdeel advies geldt een minimum bedrag van € 400 en een maximum subsidie van € 750. Het bedrag is overigens per bedrijfspand dus niet per onderneming. Voor een onderneming met meerdere bedrijfspanden kunnen er dus ook meerdere subsidies worden aangevraagd mits ze aan alle voorwaarden voldoen.

De subsidie kan vanaf 1 oktober worden aangevraagd met behulp van e-herkenning op de website van de RVO. De Duurzame Adviseurs kan hier ook bij ondersteunen. Dat is ook de datum waarop de eerste aanvragen voor de regeling kunnen worden gedaan. Aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Het potje is overigens gevuld met 28,2 miljoen en werkt op volgorde van aanvraag. Wacht dus niet te lang want uit ervaring met eerdere subsidies weten we dat deze snel op kunnen gaan!

Wil je meer weten over deze nieuwe regeling en benieuwd naar wat wij als De Duurzame Adviseurs voor je kunnen betekenen? Neem dan nu direct contact op of meld je aan voor onze webinar “Verduurzaming van het vastgoed​​​​​​​ ​​​​​​​(nu ook mogelijk met subsidie voor kleine bedrijven)” op donderdag 23 september 2021

Reactie plaatsen