Use business as a force for good (het B Corporation keurmerk)

Use business as a force for good (het B Corporation keurmerk)

Het B Corporation keurmerk is een initiatief van de non-profit organisatie B Lab dat wereldwijd actief is om bedrijven te stimuleren om hun business te gebruiken voor goede doeleinden. De aanleiding voor het oprichten van B Lab was het besef dat er door bedrijven, vooral in Amerika, meer gedaan moet worden dan alleen winst maken. Het doel was bedrijven in te laten zien dat ze een grotere ‘global mindset’ moeten hebben om gezamenlijk zorg te dragen voor de wereld.  Naar aanleiding hiervan gingen bedrijven zich actiever bezighouden met de vijf onderwerpen governance, workers, community, environment en customers. Hier speelden de oprichters van B Lab op in door een laagdrempelige manier te vinden om bedrijven samen te brengen en ervoor te zorgen dat zij zich aansluiten bij het initiatief van B Lab. B Lab gaf de mogelijkheid aan bedrijven om op hun platform met elkaar te netwerken, van elkaar te leren op het gebied van de nieuwe wetgeving en om handel met elkaar te drijven. Op deze manier ontstond de B Economie. Inmiddels zijn er al 2800 bedrijven aangesloten bij de Certified B Corporation wereldwijd, verdeeld over 70 landen en in meer dan 130 industrieën.

Hoe wordt je een Certified B Corporation?

Om in aanmerking te komen voor een B Corp certificaat moet een bedrijf eerst een test invullen. De vragen die hierin worden gesteld bestaan uit vijf categorieën, zoals benoemd in de introductie. Bedrijven worden in de test holistisch beoordeeld, dit houdt in dat het gehele bedrijf beoordeeld wordt op de vijf categorieën. Dit is uniek omdat veel andere certificerende instellingen zoals Fairtrade slechts het product of de linie beoordeeld.

In de test die bedrijven kunnen maken zijn 200 punten te verdienen. Als een bedrijf in deze test 80 punten of meer scoort dan komen zij in aanmerking voor een gesprek met iemand van B Lab die telefonisch of via skype samen met het bedrijf de vragen zal doorlopen om er achter te komen of het bedrijf daadwerkelijk in aanmerking komt voor een B Corp certificaat. Zodra een bedrijf een B Corp certificaat heeft wordt er om de drie jaar een nieuwe assessment gedaan om te controleren of het bedrijf nog steeds aan de gestelde eisen voldoet. In deze periode van drie jaar heeft het bedrijf doelen een maatregelen opgesteld waarmee actief aan het werk wordt gegaan. Op deze manier blijven de bedrijven zichzelf uitdagen en verbeteren op het gebied van de vijf categorieën.

Voordelen van aansluiten bij Certified B Corporation

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven er voor kiezen om een Certified B Corporation te worden. Twee belangrijke redenen zijn het gebruik maken van het wereldwijde Certified B Corporation netwerk en het voldoen aan kritische vraag vanuit de consument.

Ten eerste mag je gebruik maken van het wereldwijde Certified B Corporation netwerk. Dit maakt het mogelijk om deel uit te maken van de B Economie waar alle B Corps bij zijn aangesloten. Dit zorgt voor een grote hoeveelheid aan kennis en onderlinge samenwerking die voor de bedrijven aantrekkelijk is.

Ten tweede is het zo dat klanten kritischer worden over de producten die ze kopen. Door het Certified B Corporation certificaat te behalen krijgen klanten bevestiging dat de onderneming actief bezig is met de vijf categorieën die worden behandeld binnen een Certified B Corporation.

Overeenkomst B Lab en De Duurzame Adviseurs

Het werk dat B Lab uitvoert ligt voor een groot deel op één lijn met het werk van De Duurzame Adviseurs. Vooral de MVO visie van De Duurzame Adviseurs sluit goed aan bij de richtlijnen van B Corps. Het gaat hier om de overeenkomende onderdelen governance, community en environment. Hetgeen dat De Duurzame Adviseurs onder andere doen op het gebied van governance is het ondersteunen van bedrijven en gemeentes die verplichtingen vanuit de overheid nastreven. Denk hierbij aan het nastreven van de energiemeldplicht binnen het MKB. Ook komt het onderwerp community naar voren doordat De Duurzame Adviseurs bedrijven en gemeentes de mogelijkheid geeft om zich aan te sluiten bij een duurzaam initiatief. Denk hierbij aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal. Hier komen bedrijven en gemeentes samen om kennis te delen en dichter bij het einddoel Nederland CO2 neutraal te komen. Als laatst maar zeker niet het minst komt het onderdeel environment naar voren. Hier gaat het om het reduceren van CO2-uitstoot bij bedrijven en gemeentes en hier samen doelen en maatregelen voor te formuleren. Dit is waar de passie van De Duurzame Adviseurs ligt en waar zij actief in zijn.

Reactie plaatsen