De European Energy Efficiency Directive (EED) gaat de tweede ronde in

De European Energy Efficiency Directive (EED) gaat de tweede ronde in

In dit artikel lees je alles over De European Energy Efficiency Directive (EED), die de tweede ronde in gaat.

Dit is wat je hier gaat vinden:

Wat houdt de EED (European Energy Efficiency Directive) in?

Voor grote bedrijven (lees: meer dan 250 FTE, 43 miljoen euro aan balanstotaal óf 50 miljoen euro aan omzet) geldt de European Energy Efficiency Directive (EED). Volgens deze Europese richtlijn dienen grote bedrijven al hun energiestromen en energiehuishouding gedetailleerd in kaart te brengen (de EED-rapportage) én alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Veel grote bedrijven lopen echter achter de feiten aan en voldoen nog steeds niet aan deze EED-richtlijn. Zij dreigen achterop te raken met alle gevolgen van dien, want de EED-rapportage moet elke vier jaar worden ingediend. Inmiddels zijn we al aanbeland bij de tweede ronde. Oftewel EED 2.0!

Mocht het bovenstaande nieuw voor je zijn, dan is het wellicht zinvol dat ik je even met de neus op de feiten druk.

De éérste EED-rapportage had je al bijna 4 (!) jaar geleden, uiterlijk op 5 december 2015, moeten indienen. De Nederlandse overheid was de afgelopen jaren – naar goed poldergebruik – nog behoorlijk coulant qua controles en het opleggen van boetes, maar daar komt met de komst van EED 2.0 verandering in. Het gedogen is voorbij.

De EED (European Energy Efficiency Directive): Het complete plaatje.

Voordat ik je meer vertel over de tweede ronde van de EED-richtlijn, schets ik je even het complete plaatje: behalve de EED kent de Nederlandse wet nog 3 andere verplichtingen voor bedrijven wanneer het gaat om energiebesparing:

Ik behandel deze verplichtingen in het kort.

De Informatieplicht Energiebesparing

Allereerst is daar dus de Informatieplicht Energiebesparing. Deze geldt voor alle bedrijven met gebouwen (‘inrichtingen’ noemt de wetgever dat) die meer dan 25.000 m3 gas óf 50.000 kWh verbruiken. Met andere woorden: voor elk gebouw binnen jouw bedrijf dat aan een van deze twee criteria voldoet, geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Deze plicht houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen, dient te rapporteren (vóór 1 juli 2019) én dient door te voeren binnen jouw bedrijf. Daartoe heeft de overheid (per bedrijfstak) een flink aantal lijsten opgesteld van officieel erkende, energiebesparende maatregelen. Meer hierover lees je in ons gratis eBook of gratis online masterclass.

Voor elk gebouw binnen jouw bedrijf dat meer dan 25.000 m3 gas óf 50.000 kWh verbruikt, geldt de Informatieplicht Energiebesparing!

Het energielabel C voor kantoren

Daarnaast dien je ook rekening te houden met het energielabel C voor kantoren. Vanaf 1 januari 2023 behoren kantoren minimaal over een energielabel C te beschikken. Naar verwachting moet dat in 2030 zelfs een energielabel A zijn. Als Duurzame Adviseurs maken we bijvoorbeeld nu al rapportages voor bedrijven waarin we zaken aangeven als: ‘Nu heeft je kantoor een energielabel F. Om naar C te komen, dienen de volgende maatregelen genomen te worden. En om naar A te komen, moeten deze en deze maatregelen worden genomen’.
Zo heb je dus een compleet overzicht van alle stappen die nog genomen moeten worden. Die kun je dan opnemen in je meerjarig onderhoudsplan.

Vanaf 1 januari 2023 behoren kantoren minimaal over een energielabel C te beschikken!

Wetgeving omtrent laadpalen

Tot slot komen de laadpalen eraan. Dat wil zeggen: wetgeving omtrent laadpalen. Op het moment van schrijven is de RVO er nog wat onduidelijk over, maar ook deze wetgeving gaat ons (via Europa) bereiken. De overheid wil in 2020 bij elke nieuwbouw de plaatsing van laadpalen verplichten. Simpel gezegd: per 10 parkeerplaatsen dient 1 laadpaal aanwezig te zijn plús de mogelijkheid om een tweede laadpaal te plaatsen (lees: alle kabels dienen daarvoor al getrokken te zijn).

Tot zover het totaalplaatje. Voordat ik verder ga met mijn uitweiding over de EED, beantwoord ik dé vraag die nu waarschijnlijk in je hoofd opkomt:

Kan ik vrijstelling krijgen van EED-rapportages?

Ja, bepaalde ISO-certificeringen op het gebied van energie- en milieumanagement geven je een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Bijvoorbeeld ISO 50001. Of ISO 14001 samen met ISO 14051.
Ook kan een keurmerk je een (gedeeltelijke) vrijstelling geven, zoals bijvoorbeeld de ‘BREEAM in use’, de ‘CO2-Prestatieladder’ en ‘Erkend Duurzaam Plus’. Het is raadzaam dat je dit even goed checkt! Op de website van de RVO vind je gedetailleerde fact sheets waarin per keurmerk staat beschreven op welk niveau en op welke wijze je eventueel een vrijstelling kunt krijgen.
Een derde mogelijkheid is deelname aan de Meerjarenafspraken (MJA) Energie Reductie van de RVO. Daarover later in deze blogpost meer.

Nieuwe erkende maatregelen omtrent de EED rapportage

Zoals ik eerder meldde, schrijft de EED voor dat alle grote bedrijven hun energiestromen en energiehuishouding gedetailleerd in kaart brengen (de EED-rapportage). Ook moeten alle energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dat is de energiebesparingsplicht. Daartoe heeft de overheid (per bedrijfstak) een flink aantal lijsten opgesteld van officieel erkende, energiebesparende maatregelen.

Met de komst van de tweede ronde van de EED-rapportage is per 1 april 2019 (geen grap) het aantal lijsten én maatregelen verder uitgebreid. Dat betekent dat je in je tweede rapportage niet alleen verslag moet doen van de voortgang van alle energiebesparende maatregelen uit de eerste ronde van de EED-rapportage, maar ook moet aangeven welke nieuwe erkende maatregelen je gaat doorvoeren.

Wat nu als jouw bedrijf nog steeds geen eerste EED-rapportage heeft opgesteld?

In dat geval is het raadzaam de volgende 2 stappen te nemen.

Stap 1: het uitvoeren van een energie audit op locatie.

Hierbij dien je zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen waar je energiestromen vandaan komen. Bijvoorbeeld: hoeveel verlichting heb ik? Hoeveel warmtepompen heb ik? Hoeveel energie verbruiken die warmtepompen en hoe vaak staan ze aan? Dat alles breng je per ruimte en per gebouw volledig in kaart. Om je een indruk te geven, vind je hieronder een overzicht van hoe wij al Duurzame Adviseurs zo’n energie-audit per bedrijf uitvoeren.

De Duurzame Adviseurs - Energie Audit op Locatie

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)

Zo’n overzicht maakt inzichtelijk waar de ‘grootverbruikers’ zitten. En dus ook waar het grootste besparingspotentieel behaald kan worden. Vervolgens begin je te rekenen. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb nu T8 verlichting. Als ik die allemaal vervang door LED-verlichting, wat levert mij dat dan op en wat is dan mijn terugverdientijd?
Op deze wijze maak je alle energiestromen inzichtelijk, zodat de RVO (want zij gaat dat toetsen) kan zien waarop jouw cijfers gebaseerd zijn.

Stap 2: het opstellen van een Energie Audit rapportage.

Wanneer je Stap 1 goed hebt uitgevoerd, weet je precies hoeveel je verbruikt. Je weet hoeveel energie je verbruikt voor je verlichting, je computers, je airco, je productielijnen en ga zo maar door. Nu is het tijd om een CO2-footprint op te stellen. Hierin geef je aan wat je per energiestroom en energiebron verbruikt.

De Duurzame Adviseurs - CO2 Footprint

Opgelet: Ook je vervoer dient hierin te worden meegenomen. Eigenlijk is dat niet meer dan logisch, want er zijn behoorlijk wat bedrijven die niet zo heel veel gas en elektra verbruiken, maar wél veel brandstof. Ook daarvoor geldt dus een informatie- en een energiebesparingsplicht.

Het bovenstaande heeft allemaal nog betrekking op de ‘oude’ situatie: EED 1.0 zogezegd, de eerste EED-rapportage die je uiterlijk 5 december 2015 had moeten indienen. Ik zoom nu in op de nieuwe situatie: EED 2.0.

EED 2.0 brengt vijf belangrijke wijzigingen met zich mee

1) Uiterste data (deadlines) voor de EED-rapportage zijn aangepast

Bedrijven die zich aan de regels hielden (lees: hun eerste EED-rapportage voor 5 december 2015 indienden), moeten allemaal weer rapporteren vóór 5 december 2019. Precies die vierjaarlijkse cyclus dus. Oók moeten zij voldoen aan alle erkende maatregelen die op hun situatie van toepassing zijn. De EED en de Informatieplicht Energiebesparing gaan dus hand in hand.

De overige EED-plichtige bedrijven (die dus ná 5 december 2015 hebben gerapporteerd) dienen uiterlijk 31 december 2020 te rapporteren. Mogelijk moet je in dat geval voor je gevoel dus vaker rapporteren, maar dat komt dus doordat je de eerste keer simpelweg te laat was.

Onze tip: als je toch al bezig bent met alle erkende maatregelen en je energie-inventarisatie oor EED 1.0, dan kun je dus net zo goed ook meteen je EED 2.0 rapportage afmaken!

2) De controle op de EED-rapportage is gewijzigd

Eerlijk is eerlijk, de controle op de EED-rapportage was de afgelopen 4 jaar een behoorlijke warboel. Als Duurzame Adviseurs hebben in die periode enorm veel rapportages opgesteld én ingediend voor grote bedrijven. Op papier hielden de landelijke EED-kernteams zich bezig met bedrijven die de provincie overstijgen, zoals bijvoorbeeld Zeeman, Bijenkorf en CoolBlue. Die landelijke kernteams gaven dan hun akkoord als een EED-rapportage goed was en lichtten vervolgens de regionale omgevingsdiensten in, waarna een vinkje achter de betreffende bedrijfsnaam werd gezet. In de praktijk verliep dat allemaal tamelijk rommelig. Regelmatig kwam het voor dat we zelfs een half jaar na indiening nog geen enkele reactie hadden.

Inmiddels gaat het allemaal anders. De controle is nu veel strikter. Zowel de Informatieplicht Energiebesparing als de EED 2.0 worden nu door het ministerie van Economische Zaken doorgevoerd. Controle en goedkeuring gebeurt door de RVO, middels een online portal: mijn.rvo.nl. Daar kun je je Energie- en EED-rapportage uploaden, waarna deze wordt getoetst. De RVO stuurt de rapportages vervolgens door naar de betreffende omgevingsdienst. Deze kan de rapportages dan bijvoorbeeld gebruiken bij milieucontroles. Persoonlijk vind ik dat een hele vooruitgang. Om te kunnen inloggen op de online portal heb je wel e-Herkenning nodig, een soort DigiD voor bedrijven.

3) Meerjarenafspraken energie-efficiëntie komen te vervallen

Deed jouw bedrijf mee aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie van de RVO en had je daarom een vrijstelling gekregen? Deze Meerjarenafspraken stoppen per 2020 en er komen ook geen nieuwe meer. Ook jouw bedrijf moet dus meedoen met EED 2.0. Tenzij je een vrijstelling weet te bemachtigen wegens een ISO-certificering of een keurmerk. Daarover had ik het eerder in deze blog [hyperlink binnen de pagina naar alinea ‘Kan ik vijstelling krijgen?’].

4) Ook energiebesparende maatregelen rapporteren met een terugverdientijd langer dan 5 jaar

De grootste verandering die met EED 2.0 gepaard gaat, is dat je nu in je rapportage ook alle energiebesparende maatregelen moet meenemen met een terugverdientijd die langer is dan 5 jaar. Die maatregelen hoef je dan niet meteen door te voeren, maar je kunt ze bijvoorbeeld wel meenemen in je meerjarige onderhoudsplan.

5) Onderverdeling energiebesparende maatregelen is verder uitgediept

Met andere woorden: je zult dus veel meer energiebesparende maatregelen moeten behandelen in je tweede EED-rapportage. Dat maakt het hele ‘maatregelenverhaal’ een stuk omvangrijker. Een en ander wordt dan ook uitgediept in vier categorieën:

  1. gebouw: de gebouwschil
  2. installaties: gebouwgebonden installaties
  3. processen: productie/niet gebouwgebonden installaties
  4. vervoer

Je focus bij deze tweede EED-rapportage zal dus veel meer dan voorheen op je processen liggen. Tevens is het vervoer een veel belangrijker onderdeel van de EED geworden.

Werk aan de winkel dus!

De afgelopen jaren hebben we veel grote bedrijven begeleid en ondersteund bij hun EED-rapportage. We leggen daarbij de nadruk op het nemen van actie. Dit betekent dat we nog steeds de beste rapportages opstellen, maar dat de focus meer komt te liggen op het implementeren van de plannen om daadwerkelijk te verduurzamen. Van ISO certificaat tot de energie-scan en een online MVO verslag, wij kunnen je overal bij helpen.

Mocht je meer de diepte in willen duiken, volg dan nu Onze gratis Masterclass

Mocht je meer informatie wensen over hoe wij je verder kunnen helpen, neem dan contact op via onze contactpagina.

Reactie plaatsen