Algemene blogberichten
Algemene blogberichten
06/04/2024
6 min
0

Wat is een B Corp?

06/04/2024
6 min
0

In dit blog kijken we naar wat het kerndoel is van B Corporation, beginnend met een heldere uiteenzetting van wat een B Corp precies is en waar deze beweging zijn oorsprong vindt.

We duiden de rol van B-Lab, de non-profit organisatie achter de certificering, en hoe deze zich verhoudt tot een B Corp. Daarnaast wordt de impact van B Corps in het huidige economische klimaat belicht, waarin hun belang als katalysatoren voor een duurzame en inclusieve economie steeds duidelijker wordt.

Dit fundament biedt een diepgaand begrip van de B Corp identiteit en haar onmiskenbare waarde in onze wereld vandaag.

Definitie en oorsprong

Een B Corp, of Benefit Corporation, is een type bedrijf dat formeel erkend wordt voor het bereiken van hoge standaarden van sociale en ecologische impact, transparantie, en verantwoordelijkheid. Het bedrijf streeft naar winst terwijl het ook positieve impact op de maatschappij, werknemers, de gemeenschap en het milieu genereert. B Corps worden gecertificeerd door de non-profitorganisatie B Lab en moeten voldoen aan strenge criteria die verder gaan dan traditionele bedrijfsmodellen, waarbij de focus ligt op het balanceren van winst en doel.

B Lab werd opgericht in 2006 in Berwyn, Pennsylvania, door drie vrienden - Andrew Kassoy, Bart Houlahan, en Jay Coen Gilbert - die een gemeenschappelijke visie deelden om het bedrijfsleven in te zetten als een kracht voor het goede. Deze oprichters, met hun achtergrond als ondernemers, operators en investeerders, zagen dat bedrijven zowel verantwoordelijk waren voor veel sociale en milieuproblemen als dat ze een unieke kans boden om deze uitdagingen op schaal aan te pakken. Hun inspiratie kwam van de duizenden ondernemers die zij ontmoetten en die geloofden dat hun bedrijf niet alleen om winst maken draaide, maar ook om een verschil te maken in de wereld.

Het doel van B Lab was om een beweging op te bouwen die deze ondernemers kon helpen betere bedrijven op te bouwen, niet alleen voor winst, maar ook om hun collectieve kracht te gebruiken om het economische systeem te veranderen. De visie begon met de erkenning dat er een duidelijke definitie van een goed bedrijf nodig was, evenals een gemeenschap van leiders die als geloofwaardige voorbeelden van die definitie konden dienen. Deze bedrijven zouden zowel de drummajors als de marcheerders van een wereldwijde beweging zijn. De eerste B Corps werden gecertificeerd in 2007 tijdens de BALLE-conferentie (nu Common Future) aan de UC Berkeley, waar 19 pionierende bedrijven opstonden en zeiden "We Are In", zonder enig idee wat hen te wachten stond. Tegen het einde van dat jaar waren er 81 Founding B Corps gecertificeerd, elk ondertekende een kopie van de Declaration of Interdependence als uitdrukking van hun gedeelde waarden en een aanvullende eis voor hun certificering.

Deze beweging, geleid door B Lab, heeft de definitie van succes in het bedrijfsleven opnieuw gedefinieerd, waarbij het idee dat bedrijven een ander "doel" nodig hadden, van een marginale naar een centrale positie in het bedrijfsleven is verplaatst. Vandaag de dag wordt het concept van "purpose" onderwezen in bedrijfsscholen over de hele wereld, moedigen de grootste investeerders in de wereld openbare bedrijven aan om benefit corporations te worden en stakeholder governance uit te oefenen, en wijzen beleidsmakers en media op elk continent naar B Corps als het geloofwaardige voorbeeld van wat goed zakendoen inhoudt.

De B Corp beweging streeft niet naar een imperium van B Corps; de certificering is een middel, geen doel. Maar B Corps staan in het centrum van de bredere beweging voor betere bedrijven vanwege hun geloofwaardigheid en leiderschap. Ze hebben al meer dan 220.000 bedrijven geïnspireerd om de B Impact Assessment te gebruiken om hun impact te meten, beheren en verbeteren, of om het juridische kader van de benefit corporation te gebruiken om zich wettelijk verantwoordelijk te houden voor de belangen van de samenleving. Dit toont aan hoe B Corps en de bredere beweging voor betere bedrijven een leidende voorbeeldrol spelen in de transitie naar een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie.

Het onderscheid tussen B Lab en B Corp

Om de structuur en doelstellingen van de beweging beter te begrijpen, is het goed om het onderscheid tussen B-Lab en B-Corp helder te hebben. Deze beweging streeft ernaar bedrijven in te zetten als een kracht voor het goede. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, verwijzen ze naar twee verschillende, maar nauw verbonden entiteiten binnen hetzelfde ecosysteem van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

B Lab is de non-profit organisatie die in 2006 werd opgericht door Andrew Kassoy, Bart Houlahan, en Jay Coen Gilbert. B Lab heeft als missie het veranderen van de globale economie om niet alleen het succes van bedrijven in termen van winst te meten, maar ook hun impact op werknemers, gemeenschappen, en het milieu. B Lab ontwikkelt de standaarden voor de B Corp certificering, beheert het certificeringsproces en promoot de B Corp beweging wereldwijd. Daarnaast pleit B Lab voor veranderingen in wetgeving om een gunstiger klimaat te creëren voor bedrijven die streven naar een positieve impact op de maatschappij en het milieu.

B Corps, of Benefit Corporations, zijn bedrijven die door B Lab gecertificeerd zijn omdat ze voldoen aan hoge normen van transparantie, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en sociale en ecologische prestaties. Deze bedrijven streven ernaar waarde te creëren voor de samenleving als geheel, niet alleen voor aandeelhouders. Het B Corp-certificaat is een erkenning dat een bedrijf vrijwillig voldoet aan deze hogere standaarden en zich inzet voor het balanceren van winst en doel.

Het belangrijkste onderscheid tussen B Lab en B Corps ligt dus in hun functie en rol binnen het ecosysteem van maatschappelijk verantwoord ondernemen. B Lab fungeert als de certificerende instantie en bewegingstuwer, terwijl B Corps de gecertificeerde bedrijven zijn die de principes van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid in de praktijk brengen. B Lab biedt de structuur, de gereedschappen, en de gemeenschap waarbinnen bedrijven kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen als leiders in maatschappelijk verantwoord ondernemen. B Corps zijn de levende bewijzen van deze missie, die aantonen dat bedrijven zowel economisch succesvol kunnen zijn, als een positieve impact kunnen hebben op de wereld.

De term "B Corp" verwijst specifiek naar bedrijven die door B Lab zijn gecertificeerd, terwijl "Benefit Corporation" een wettelijke bedrijfsvorm is in bepaalde jurisdicties die bedrijven wettelijk toestaat om naast winst ook sociale en milieudoelstellingen na te streven. Hoewel deze twee concepten overlappen, zijn ze juridisch en functioneel verschillend. B Lab ondersteunt zowel de certificering van B Corps als de adoptie van de Benefit Corporation wettelijke status, maar het zijn de gecertificeerde B Corps die als de kern van de beweging worden beschouwd, door hun praktische inzet voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid.

Het belang van B Corps in het huidige economische klimaat

Het belang van B Corps in het huidige economische klimaat is significant en groeit gestaag. B Corporations, of B Corps, zijn bedrijven die niet alleen streven naar winst, maar ook naar het creëren van een positieve impact op de samenleving en het milieu. Deze focus op sociale en ecologische verantwoordelijkheid komt op een goed moment, aangezien consumenten, investeerders en werknemers steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en ethische bedrijfsvoering.

Veranderende consumentenvoorkeuren:

Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar producten en diensten van bedrijven die hun waarden weerspiegelen, vooral op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. B Corps, met hun strenge normen voor sociale en ecologische impact, zijn goed gepositioneerd om aan deze vraag te voldoen. Deze trend wordt versterkt door de opkomst van sociale media en transparantie, waardoor consumenten meer inzicht krijgen in de praktijken van bedrijven.

Investeerders en financiële markten

Ook in de investeringswereld is er een duidelijke verschuiving waarneembaar. Steeds meer investeerders kiezen voor bedrijven die een positieve impact hebben, aangedreven door het besef dat duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid op lange termijn waarde kunnen creëren. B Corps trekken vaak impact investeerders aan die niet alleen financieel rendement zoeken, maar ook een positieve verandering in de wereld willen bewerkstelligen.

Werknemers en talent:

Het aantrekken en behouden van talent is een andere cruciale factor waarbij B Corps een voorsprong hebben. Vooral de jongere generatie werknemers, zoals millennials en Gen Z, geven de voorkeur aan werkgevers die niet alleen goede arbeidsvoorwaarden bieden, maar ook een sterke ethische missie hebben en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Bedrijven met een B Corp-certificering kunnen deze waarden duidelijk communiceren, waardoor ze aantrekkelijker worden als werkgever.

Beleid en regelgeving:

Op beleidsniveau beginnen overheden en regelgevende instanties het belang van duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering te erkennen. In sommige regio's worden bedrijven die positieve sociale en ecologische impact aantonen, ondersteund door middel van subsidies, belastingvoordelen of vereenvoudigde toegang tot overheidscontracten. B Corps, die al aan hoge standaarden voldoen, kunnen van deze ontwikkelingen profiteren.

Bedrijfscultuur en innovatie:

Ten slotte stimuleren B-Corps door hun missie en waarden een cultuur van innovatie en verantwoordelijkheid, wat nodig is voor het aanpakken van de complexe uitdagingen van onze tijd. Deze bedrijven zijn vaak pioniers in het vinden van nieuwe manieren om duurzaamheid en sociale impact te integreren in hun bedrijfsmodellen, wat leidt tot innovatieve producten, diensten en bedrijfsprocessen.

Het belang van B Corps in het huidige economische klimaat is aanzienlijk en multifacet. Ze beantwoorden niet alleen aan de groeiende vraag van consumenten, investeerders en werknemers naar meer duurzame en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering, maar dragen ook bij aan de ontwikkeling van een economie die zowel mensen als de planeet ten goede komt.

Wil je met B Corp-certificering aan de slag?

Bekijk onze werkwijze op onze B Corp pagina.

Reacties
Categorieën