Energiemeldplicht binnen het MKB

Verplichting in wetgeving rondom de energiemeldplicht

Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar of minder terug te verdienen zijn uit te voeren. Voor grote bedrijven is dit al een langere tijd van toepassing, maar sinds 2018 wordt er ook strenger gecontroleerd binnen het MKB. In de praktijk blijkt echter dat nog veel bedrijven niet op de hoogte zijn van deze wetgeving. Om controles uit te voeren binnen deze bedrijven en instellingen zijn de lokale omgevingsdiensten verantwoordelijk gesteld.

Zij gaan na in hoeverre de erkende maatregelen worden toegepast binnen de organisatie die binnen 5 jaar terugverdient kunnen worden. Maar inmiddels blijft het hier niet bij.

Nieuwe eisen in controles rondom de energiemeldplicht

Om in de buurt te komen van het energieakkoord van 2013, zie hiervoor de bijlage, willen de omgevingsdiensten meer efficiëntie in de controles binnen het MKB. Hierdoor zijn er nieuwe eisen gesteld, namelijk elke organisatie of instelling die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruikt per jaar heeft een meldingsplicht bij de desbetreffende omgevingsdienst om hun energieverbruik en toegepaste maatregelen door te geven. Rijksoverheid heeft inmiddels per branche een erkende maatregelenlijst opgesteld, waardoor bedrijven en instellingen binnen hun eigen kaders in kunnen zien welke maatregelen bij hun van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor mij?

Organisaties en instellingen moeten hun energierekeningen van de afgelopen jaren boven water moeten krijgen, om te zien of deze verplichting ook voor hun geldt. Daarnaast moeten zij in kaart brengen welke maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zij kunnen toepassen en welke maatregelen de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Hoe gaan andere bedrijven met de energiemeldplicht om?

Veel bedrijven kiezen er ook voor om gezamenlijk energiescans uit te laten voeren om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen zij kunnen toepassen. Dit gebeurt door middel van bedrijventerreinen of ondernemersverenigingen. Aangezien Rijksoverheid ook vele opties biedt op het gebied van subsidies, zoals de stimulering van duurzame energieproductie, kun je deze subsidies ook gezamenlijk aanvragen.

Wil jij ook deelnemen aan deze gezamenlijke energiescans met een bedrijventerrein of wil je als organisatie of instelling meer informatie over de energiemeldplicht, neem dan vrijblijvend contact op met De Duurzame Adviseurs.

Reactie plaatsen