De Week van de Circulaire Economie 2021. Dag 1 (en 2).

De Week van de Circulaire Economie 2021. Dag 1 (en 2).

Het is zover. Deze week (1 februari t/m 6 februari 2021) is het de week van de circulaire economie! Wat houdt deze week precies in? En wat is circulariteit precies? Hieronder zal dieper ingegaan worden op dit onderwerp.

Niet meer dan normaal doen

Van oudsher is circulariteit eigenlijk niet meer dan normaal doen. Mijn opa en oma wonen buitenaf in Twente. Zij hebben mijn vader de principes van circulair handelen van kleins af aan bijgebracht voordat het hip werd. Een kapotte fiets? Dat maak je toch zelf. Is je kleding kapot? Pak maar de naaimachine. Een oude vergiet? We knappen het weer op en maken er een lamp van. Melk beschimmeld? Gewoon opdrinken, goed voor de weerstand. Oké, dat ging misschien wel een beetje ver…

Van stationair naar lineair naar circulair

De circulaire economie gaat nog veel verder terug dan de tijd van mijn opa en oma en hun voorouders. Het is eigenlijk een eeuwenoud principe. Tot de koloniale tijdperk kende de wereld vooral stationaire economieën. Dit betekent dat economie niet echt groeide. Veel werd lokaal geproduceerd en afvalstromen lokaal weer hergebruikt. Zo werd mest allang gebruikt als brandstof of bodemverbeteraar. De koloniale periode en later de industriële periode hebben de westerse welvaart vergroot, maar ook gezorgd voor een verschuiving van lokale delving, productie en afval naar steeds meer globale complexe stromen. Onze behoefte werd groter, maar we hadden niet echt doordacht of de aarde hierin zou kunnen voorzien.

Malthus was al één van de eerste economen die de beperkingen van eindeloze groei zag op een aarde met een limiet aan vele grondstoffen. Later is dit nog vaker door andere wetenschappers onderstreept zoals bij de Club van Rome (1972), waarbij er onderschreven werd dat de mens de natuurlijke hulpstoffen van de aarde uitput. Echter, de oorlogen uit de 20ste eeuw creëerde armoede en daarom hadden we vooral groei nodig. Duurzaamheid kwam later wel. Twee factoren lagen vooral ten grondslag aan de grote groeiende lineaire economie. Propaganda uit de 20ste eeuw ontwikkelde zich in marketing. Dit zorgde voor meer behoefte bij consumenten, allen als consumenten dan producten krijgen die lang meegaan, worden die producten niet meer verkocht. Daarom ontwikkelde producenten het concept ‘planned obsolescence’ (dit kreeg momentum in de economische depressie om meer consumptie te stimuleren). Dit betekent dat er bewust op wordt gestuurd dat producten sneller verouderen, zodat ze vervangen moeten worden. Kortom, je hebt meer vraag en producten gaan korter mee. Het gevolg? Veel meer grondstoffen delven en grotere afvalhopen.

Ondanks dat het eigenlijk een eeuwenoud principe is, staat de circulaire economie nog op grote economische schaal in de kinderschoenen. Sinds de laatste 20-30 jaar krijgt duurzaamheid en dan met name klimaatverandering meer aandacht. Het is pas sinds de laatste 10-15 jaar dat de circulaire economie daar ook bij wordt meegenomen. Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar wat houdt de circulaire economie nu in?

Wat is de circulaire economie?

De definitie van de circulaire economie volgens het Europees Parlement is: ‘’Een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid.’’

Door als organisatie zijnde aan de circulaire economie deel te nemen, richt je op het waarde behoud van producten, grondstoffen en onderdelen. Het doel van de circulaire economie is streven naar een wereld zonder afval. Op de website van de rijksoverheid staat een afbeelding een voorbeeld van een hergebruik economie en een circulaire economie. Verder kun je daar nog meer informatie vinden over de werking van een circulaire economie.

Om bedrijven te helpen in dit proces biedt De Duurzame Adviseurs drie onderdelen aan omtrent de circulaire economie. Hierbij kunnen De Duurzame Adviseurs je ondersteunen in:

Daarnaast willen we deze week extra aandacht besteden aan circulaire economie. Waardoor we iedere dag een blog gaan plaatsen, waar alle drie de onderdelen worden toegelicht.

Wat is De week van de Circulaire Economie?

De week van de Circulaire Economie is een jaarlijks terugkerend campagneweek voor de Circulaire Economie. Begin februari 2021 zijn overheden tot ondernemers actief om iedereen te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de circulaire economie. Goede voorbeelden krijgen het podium, pioniers ontmoeten elkaar. Succesfactoren en uitdagingen worden besproken en starters krijgen tips om aan de slag te gaan. Samen vormen de evenementen een groot landelijk bottom-up festival. Voor meer informatie zie hier.

Reactie plaatsen