Hoe verloopt certificering van de CO2-prestatieladder?

Hoe verloopt certificering van de CO2-prestatieladder?

Bedrijven met een CO2-prestatieladder certificaat op zak hebben meer kans om een aanbesteding te winnen. Daarbij geldt: hoe hoger het niveau, hoe meer voordeel. Maar wat moet je als organisatie doen om zo’n certificaat te behalen en te behouden? In dit artikel vertellen we je alles over de certificering van de CO2-prestatieladder.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is hét meetinstrument om CO2-uitstoot binnen een organisatie in kaart te brengen en te verminderen. De ladder bestaat uit vijf treden: hoe hoger op de ladder, hoe meer je doet aan CO2-reductie.

 • De eerste drie treden richten zich op CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie.
 • De bovenste twee treden zijn breder: die richten zich op samenwerkingen met leveranciers, klanten en andere partners. Daarbij wordt gekeken naar de keten als geheel, waar de organisatie een schakel van is.

Je kunt als organisatie voor één van de vijf treden een certificaat behalen. Voordelen van CO2-prestatieladder certificering zijn o.a. een grotere winkans bij aanbestedingen en lagere energie- en materiaalkosten.

Onderstaande video legt in drie minuten uit hoe de CO2-prestatieladder werkt.

Lees verder: Wat is de CO2-prestatieladder?

Certificering van de CO2-prestatieladder

Om als organisatie een CO2-prestatieladder certificaat te ontvangen, zul je je moeten laten certificeren. We vertellen je graag wat je kunt verwachten.

CO2-prestatieladder Handboek 3.1

In 2009 is de CO2-prestatieladder voor het eerst geïntroduceerd door ProRail. In 2012 werd de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen om de CO2-prestatieladder te beheren.

Sindsdien heeft de ladder zich steeds verder ontwikkelt. De laatste inzichten rondom duurzaamheid, CO2-reductie en energiebesparing en de eisen en checklists voor certificering worden omschreven in het handboek. Sinds 2020 is versie 3.1 van kracht.

Oriënterende organisaties adviseren wij om allereerst het handboek eens door te nemen. Zo heb je een goed idee wat je kan verwachten van certificering.

→ Download het Handboek CO2-prestatieladder 3.1

Het certificatietraject in de praktijk

Wanneer je hebt besloten om de CO2-prestatieladder certificering te willen ontvangen, zul je je door een officiële instantie moeten laten beoordelen. Het certificatietraject verloopt in de praktijk in zeven stappen.

 1. Aanvraag – Doe een certificeringsaanvraag bij een certificerende instantie. Je krijgt een auditor aangewezen. Spreek met de auditor een datum af voor de documentatie audit en de audit op locatie.
 2. Fase 1: Documentatieaudit – Je stuurt de volledige documentatie (conform het gewenste niveau) per mail op naar de auditor.
 3. Aanvullende acties – Je gaat aan de slag met de punten die volgens de auditor niet op orde zijn.
 4. Fase 2: Audit op locatie – De auditor komt langs. Doel is om de organisatie te leren kennen, de documenten te controleren en antwoord te krijgen op alle vragen die ze hebben naar aanleiding van de documentatieaudit.
 5. Laatste reparaties – Mocht tijdens de audit op locatie blijken dat e.e.a. nog niet orde is, zorg je dat dit zo snel mogelijk opgelost is.
 6. Eindbeoordeling van certificerende instantie – Als alles op orde is, ontvang je van de certificerende instantie een auditrapport. Hierin staat op welk niveau van de CO2-prestatieladder jouw organisatie is beoordeeld.
 7. Certificaat – Voordat je het certificaat ontvangt, dien je eerst een financiële bijdrage te leveren aan stichting SKAO. Na betaling ontvang je het certificaat per post of per mail.

Meer uitleg, informatie en tips: Hoe ziet het CO2-Prestatieladder traject er uit?

Belangrijke cijfers

 • Een certificaat is drie jaar geldig, al wordt de organisatie wel jaarlijks herbeoordeelt.
 • De doorlooptijd van de CO2-prestatieladder certificering is gemiddeld 3 tot 6 maanden.
 • Auditors zijn druk. Als je vandaag belt, hebben ze op z’n vroegst over 2 maanden tijd.
 • Afhankelijk van de grootte en aantal locaties van de organisatie duurt de audit op locatie 1 of meerdere dagen.
 • De bijdrage aan SKAO varieert van €100 tot aan € 24.000 per jaar, afhankelijk van je jaarlijkse omzet. Ter indicatie: tot een omzet van 5 miljoen euro is de jaarlijkse bijdrage slechts €300.

Jaarlijkse beoordeling

De CO2-prestatieladder gaat uit van continue verbetering. Daarom vindt er jaarlijks een audit plaats om verbeteringen te beoordelen. Dit noemen we ook wel een surveillance audit en verloopt vrijwel hetzelfde als de initiële certificeringsaudit.

Hercertificering

Heb je als organisatie stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid, CO2-reductie en energiebesparing en vind je dat je een hogere trede op de ladder verdiend? Dan kun je een hercertificering aanvragen. Ook wanneer het certificaat afloopt is hercertificering nodig.

Tip: Laat je adviseren!

We zien vaak dat bedrijven verstrikt raken in het 100 pagina dikke handboek. Het gevolg is dat er heel veel onnodige uren in het traject gaan zitten. Meestal lukt het behalen van niveau 3 uiteindelijk wel, maar dit kan veel efficiënter, effectiever én leuker!

Ben je van plan om je te laten certificeren voor de CO2-prestatieladder? Schakel dan de hulp in van De Duurzame Adviseurs. Al meer dan vijf jaar zijn wij dé specialist als het gaat om de systematiek van de CO2-Prestatieladder. In deze periode hebben wij ruim 200 organisaties geholpen!

Benieuwd naar onze dienstverlening? Volg onderstaande links.

Lees ook:

Reactie plaatsen