HuigHaverlag Printing B.V. geholpen met écht duurzaam drukwerk

HuigHaverlag Printing B.V. geholpen met écht duurzaam drukwerk

Een jaar geleden besloot drukkerij HuigHaverlag (specialist in retail drukwerk) écht werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze blog vertellen we graag meer over de stappen die het bedrijf – samen met De Duurzame Adviseurs – zette om voor écht duurzaam drukwerk te gaan.

De ambitie? In 2020 écht duurzaam drukwerk!

Eigenlijk is duurzaamheid niet meer dan logisch, besloot HuigHaverlag een jaar geleden. Zoals het bedrijf alle aandacht heeft voor kwaliteit, wil het ook alle aandacht hebben voor duurzaamheid. Temeer omdat júist de drukkerijbranche in veel gevallen milieubelastend kan zijn, met het oog op de grote hoeveelheden papier, de chemische processen en het energieverbruik.

HuigHaverlag klopte aan bij De Duurzame Adviseurs: “Hoe kunnen we als drukkerij onze bijdrage aan de klimaatverandering zoveel mogelijk minimaliseren?” Of zoals HuigHaverlag het bondig samenvatte: “Maximale kwaliteit, minimale milieubelasting.”

Samen gingen we aan de slag met een duurzaamheidstraject dat uiteindelijk vier stappen behelsde. Doelstelling: al het drukwerk dat HuigHaverlag produceert, dient in 2020 écht duurzaam te zijn.

Stap 1: Het consistent registreren van alle CO2-uitstoot

Allereerst implementeerde HuigHaverlag samen met De Duurzame Adviseurs een officieel gecertificeerd CO2-managementsysteem: De CO2-Prestatieladder. Niveau 3 op de ladder was het doel.

De CO2-Prestatieladder vraagt bedrijven om transparant te zijn over alle genomen en nog te nemen duurzaamheidstrajecten. Dus niet alleen over de doelstellingen, maar ook over de voortgang en de eigen CO2-footprint. En dan is half werk niet voldoende. Alle data en gegevens daaromtrent worden officieel geverifieerd middels een externe audit en een certificering. Het doel is om uiteindelijk door te groeien naar niveau 4 (CO2-reductie in de eigen bedrijfsprocesketen) en niveau 5 (samenwerking met ketenpartners).

 Stap 2: Het consistent reduceren van de CO2-uitstoot

In de grafische industrie is energiebesparing – en dus het reduceren van de CO2-uitstoot – niet eenvoudig. De drukpersen moeten immers blijven draaien. HuigHaverlag ging daarom samen met De Duurzame Adviseurs op zoek naar oplossingen. Bedrijfsprocessen werden geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Traditionele servers werden vervangen door virtuele servers.

Daarnaast investeerde het bedrijf in milieubewuste productiemiddelen, zoals de chemievrije vervaardiging van drukplaten. Ook wordt geen alcohol meer gebruikt in het drukproces. Verder draaien alle processen op 100% groene stroom uit Nederlandse zonne-energie. En last but not least: bijna 100% van het papier dat HuigHaverlag nu inkoopt, is afkomstig uit duurzaam bosbeheer (FSC of PEFC).

Stap 3: Het compenseren van resterende CO2-emissies

HuigHaverlag stopte natuurlijk niet bij het minimaliseren van de eigen CO2-emissies. De directie vond dat – voor een betere wereld – er ook aan de eigen, overgebleven CO2-emissies een prijskaartje diende te hangen. Daarom compenseert HuigHaverlag nu jaarlijks alle resterende CO2-emissies, middels het Gold Standard compensatie-traject. Vanzelfsprekend zal de drukkerij de komende jaren steeds minder CO2 uitstoten, waardoor uiteindelijk dus ook minder gecompenseerd hoeft te worden.

Stap 4: Transparantie en inzicht voor klanten

Sinds januari van dit jaar biedt HuigHaverlag alle klanten inzage in de CO2-uitstoot die voortvloeit uit elke drukwerkopdracht. Met dit inzicht kan de klant er op eigen conto voor kiezen om de vrijgekomen emissies te compenseren.

Tot slot communiceert HuigHaverlag actief en structureel over zijn CO2-beleid, onder andere middels de eigen Duurzaamheidsnieuwsbrief.

Niet te vergeten: reeds een aantal jaren heeft HuigHaverlag het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagement, het ISO 14001 certificaat voor milieumanagement en het ISO 12647 certificaat voor procescontrole in handen.

Wij zijn als De Duurzame Adviseurs in ieder geval trots op het vertrouwen dat HuigHaverlag ons tot nu toe heeft geschonken. Het was fijn samenwerken met een drukkerij die niet van half werk houdt. Innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan prima hand in hand. Of zoals de directie het zelf zegt: Ambitie is de sleutel!

Reactie plaatsen