Is de Energie Prestatie Keuring ook een verplichting voor jou?

Is de Energie Prestatie Keuring ook een verplichting voor jou?

Energie Prestatie Keuring

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen uit te voeren. In de praktijk blijkt dit instrument echter niet effectief. Het bevoegd gezag handhaaft dit veelal niet actief en bedrijven voelen zich onvoldoende aangesproken om met energiebesparing aan de slag te gaan.

Invoering van een EPK moet bijdragen aan een verhoging van het tempo van energiebesparing bij bedrijven. De veronderstelling is dat een EPK bedrijven gaat stimuleren proactief aan de slag te gaan met de implementatie van energiebesparende maatregelen. Dus vóór het eerste bezoek van toezicht en handhaving.

Grote bedrijven werden al enige tijd strenger gecontroleerd door omgevingsdiensten. Echter zal zeer binnenkort ook het MKB volgen. Hierbij is het toepassen van de EPK maatregelen verplicht voor ieder gebouw dat meer dan 50.000 Kwh of 25.000 m3 gas verbruikt per jaar.

Hoe zit het precies?

De Energie Prestatie Keuring is een hulpmiddel dat een bedrijf inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen. Met een EPK kan je het bevoegd gezag laten zien dat je, door de genomen maatregelen, als bedrijf voldoende invulling geeft aan de Wet milieubeheer. De EPK heeft een geldigheid van 4 jaar. Daarna dient een bedrijf opnieuw een scan uit te voeren. Het doel van de Rijksoverheid is dat in 2020 ongeveer 70% van alle MKB-bedrijven over een EPK beschikt.

Branches

In september 2017 komen de EPK-instrumenten per branche uit bij het RVO. Per branche zijn er een aantal bedrijven uitgenodigd om mee te werken aan een pilot. De resultaten zullen spoedig worden gedeeld via de site van de Rijksoverheid. Via het kenniscentrum Infomill is per branche te achterhalen welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden. Dit dient dan ook als leidraad voor de EPK.

Energiebesparende maatregelen

Een bedrijf dient in eerste in instantie in kaart te brengen, aan de hand van de branche lijst van Infomill, welke energiebesparende maatregelen ze al hebben genomen en welke nog uitgevoerd kunnen worden. Wanneer blijkt dat een maatregel binnen 5 jaar terugverdiend kan worden dan is het bedrijf verplicht om deze maatregel uit te voeren. Deze inventarisatie versnelt de bewustwording van manieren om kosten te besparen. Vervolgens zullen enkele maatregelen worden uitgevoerd die bedrijven niet alleen helpen met kostenbesparing en het voldoen aan de Wet Milieubeheer, maar tevens bijdragen aan een vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Winst dus voor zowel Profit, Planet én People!

Wil je goed voorbereid zijn op de EPK of heb je andere vragen over duurzaamheid en certificeringen? Neem dan vrijblijvend contact op met De Duurzame Adviseurs.

 

Reactie plaatsen