Handleiding Zelfverklaring ISO 26000 (NPR 9026) / MVO Zelfverklaring
In november 2011 lanceerde NEN de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor toepassing van ISO 26000, ook wel Handleiding Zelfverklaring ISO 26000 (NPR 9026) genoemd. Met NPR 9026 ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’ kunnen organisaties laten zien dat zij de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen. Uw organisatie kan via een zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

De zelfverklaring NPR 9026 is onder begeleiding van NEN en in samenwerking met MVO Nederland ontwikkeld door een commissie waarin onder andere VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, FNV Vakcentrale, en het MVO-platform zitting hebben.

NPR 9026 is bedoeld voor alle typen organisaties die gebruikmaken van ISO 26000 en dat intern en extern kenbaar willen maken.Publicatieplatform MVO Zelfverklaring - NEN 9026 - ISO 26000Organisaties die in het Publicatieplatform willen worden opgenomen moeten periodiek een geactualiseerde (nieuw gedateerde) zelfverklaring (bijlage A) en indien van toepassing ook een geactualiseerde onderbouwing sturen. De NPR 9026 beveelt aan om jaarlijks de zelfverklaring te herzien. Uiteindelijk geldt de gekozen en vermelde periode van de organisatie op de zelfverklaring (bijlage A) als voorwaarde voor de actualisatie. Indien een organisatie vermeldt dat ze minimaal jaarlijks de zelfverklaring onderzoekt en beoordeelt dan zal NEN deze periode aanhouden. Ze verwacht dan jaarlijks een geactualiseerde zelfverklaring van deze organisatie.

Een overzicht van de bedrijven die momenteel zijn opgenomen in het Publicatieplatform.

MVO Zelfverklaring proces

A. Voorbereiden


In de voorbereiding stelt de organisatie vast welke competenties nodig zijn om een adequaat zelfonderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan te evalueren en te beoordelen in het licht van ISO 26000. Bovendien stelt de organisatie de scope van de zelfverklaring vast.
B. Uitvoeren onderzoek


Deze stap omvat het uitvoeren van intern onderzoek en het invullen van de vragenlijst uit NPR 9026. In deze vragenlijst zijn voor elk onderdeel van ISO 26000 (principes, betrekken van stakeholders, MVO-kernthema’s en -onderwerpen en integratie in de bedrijfsvoering) toegespitste onderzoeksvragen opgenomen. Bij de beantwoording daarvan zal de organisatie in veel gevallen kunnen verwijzen naar al beschikbare relevante informatie van de organisatie (zoals bestaande rapportages en systeemonderdelen). Dit gebeurt in de vorm van een referentiematrix.

C. Beoordelen resultaten


De resultaten van het onderzoek worden intern geëvalueerd en beoordeeld met ISO 26000 als referentiekader. Op basis van een evaluatie van de resultaten beoordeelt de organisatie of er voldoende grond is voor de zelfverklaring. Bij het vaststellen en ondertekenen van de zelfverklaring behoort de organisatie ook de geldigheidsduur te bepalen.

D. Publiceren van de zelfverklaring


Het publiceren of communiceren van de zelfverklaring, de opgestelde referentiematrix en de verwijzing naar onderbouwende informatie is de laatste stap in het proces. Publicatie op de website van de organisatie zelf ligt hierbij het meest voor de hand.

E. Bepalen noodzaak herbeoordeling


Periodiek behoort de organisatie dit proces te herhalen om de actualiteit van de zelfverklaring te waarborgen.
Heb jij hulp nodig bij ISO 2600 of het opstellen van een MVO beleid? Maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Wij helpen je graag verder, meer informatie over het starten met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vind je hier.
Reactie plaatsen