ISO 45001 webinar

ISO 45001 webinar

Onderstaand is een samenvatting van een ISO 45001 webinar dat is gegeven op 20-02-2020. Je kunt dit webinar gratis en vrijblijvend terugkijken door jezelf hier aan te melden.

ISO 45001 draait om veiligheid, gezondheid en bewustzijn creëren. In Nederland komen nog steeds veel ongevallen op de werkvloer voor omdat we bijvoorbeeld bepaalde situaties niet gewend zijn, er een arbeidstekort is en/of tijdsdruk. Het is daarom van belang om te zorgen voor bewustzijn over risico’s en alle vlakken van veilig en gezond werken. Dit gaat niet alleen over de harde veiligheidskant, maar bijvoorbeeld ook over een hoog ziekteverzuim door werkstress, burn-outs en ergonomische klachten.

We hebben meerdere normen op veiligheidsgebied. We hebben bijvoorbeeld de VCA en de Veiligheidsladder. VCA is meer binnen de projecten op de werkvloer gericht en niet zo zeer op management, bewustzijn en veiligheid binnen de gehele organisatie zoals dat bij ISO 45001 wel het geval is. De Veiligheidsladder bestaat al een aantal jaar. Hier ligt de focus veel meer op cultuur en gedrag.

De opzet van de norm is conform de high level structure. Deze structuur is een vaste opzet met tien hoofdstukken om de integratie van verschillende normen makkelijker te maken. Hierdoor krijg je een goed lopend managementsysteem waarbij je alle elementen van de norm beter kan borgen en beheersen, en bekijk je je processen vanuit meerdere oogpunten.

De eerste drie hoofdstukken zijn gericht op introductie van de norm. Daar doe je in het opzetten van je managementsysteem niets mee. Het begint vanuit de context van de organisatie, vanaf hoofdstuk vier. Je kijkt naar wie je bent, wat je doet, waar je goed en slecht in bent, welke stakeholders en belanghebbende je hebt, wat deze verwachten van je en welke activiteiten je hebt. Vervolgens kijk je naar risico’s en maatregelen voor deze risico’s, en blijf je deze continu monitoren en verbeteren.

Maar ISO 45001 heeft ook te maken met leiderschap. Je hebt een directie nodig die cultuur en bewustzijn hoog op de agenda heeft staan en ook de tijd en middelen ter beschikking stelt om dat op een goede manier in te richten. Het is van belang dat je aan kunt tonen dat veiligheid, gezond en veilig werken in alle onderdelen van je bedrijf terugkomt. Hiervoor kun je een ARBO- of veiligheidsteam samenstellen die bestaat uit alle lagen van de organisatie.

Bij ISO 45001 kijk je naar de effecten van wijzigingen op je risico’s en neem je daarop maatregelen. Ook is bewustzijn binnen de organisatie belangrijk. Iedereen moet zich bewust zijn van de risico’s en maatregelen die genomen worden. Daarvoor stel je een programma op van veiligheidsonderwerpen gebaseerd op de grootste risico’s, een opleidingsplan op basis van welk opleidingsniveau je verwacht op, en vervolgens is een onderhoudsprogramma nodig zodat alles tijdig wordt onderhouden en gekeurd.
Reactie plaatsen