Het verschil tussen ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder

Wat is het verschil tussen ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder? Deze vraag komen we heel vaak tegen. Vooral voor bedrijven die al ISO 14001 hebben en zich afvragen of de stap naar de CO2-Prestatieladder makkelijk te maken is, is dit een belangrijk vraagstuk. Het antwoord is: er is overlap, maar de verschillen zijn groot. Zowel qua inhoud als vorm.

Verschillen in inhoud van ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder

ISO 14001 gaat voor 70% over milieuaspecten. Een milieuaspect is elke activiteit van een organisatie die in wisselwerking staat met het milieu. Dat kan bijvoorbeeld zijn het gebruik van verlichting (kost elektriciteit = uitputting van grondstoffen) of het opslaan van een vat olie of andere milieuschadelijke vloeistoffen (het vat kan lekken en dat veroorzaakt bodemverontreiniging als er geen lekbak wordt geplaatst). Het inzichtelijk maken en beheren van alle milieuaspecten, relevante milieuwet- en regelgeving, bepalen van significante (belangrijke) aspecten en het opstellen van doelstellingen is waar ISO 14001 grotendeels over gaat. Bij elkaar wordt dit het ‘milieu aspecten register’ genoemd. Om o.a. dit register te beheren dienen 12 procedures opgesteld te worden.

Waar ISO 14001 milieuaspecten als basis gebruikt, gebruikt de CO2-Prestatieladder energiestromen als basis. Dit wil zeggen alle activiteiten waarbij een organisatie energie verbruikt, oftewel CO2 uitstoot. Denk hierbij vooral aan gas- en elektraverbruik voor kantoren en brandstofverbruik voor bedrijfsmiddelen en transport. Breng het verbruik over een geheel jaar in kaart en een CO2 footprint is opgesteld.

Als je de energiestromen van de CO2-Prestatieladder vergelijkt met de milieuaspecten van ISO 14001 dan zul je zien dat er weinig overlap is. Dus om de vraag van bedrijven die beschikken over ISO 14001 te beantwoorden: een milieu aspecten register is helaas geen goede basis voor het opstellen van een CO2 footprint.

Verschillen in vorm van ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder

Ook qua vorm zijn er significante verschillen. Het grootste verschil is bij ISO 14001 wordt gesproken van implementatie. Het systeem moet in de haarvaten van de organisatie zitten. Een audit beperkt zich daarom niet tot documenten. Het grootste deel van de tijd wil een auditor medewerkers auditeren, niet documenten. Bij de CO2-Prestatieladder is dit precies andersom. Bij een audit duikt de auditor met de CO2 reductie verantwoordelijke een vergaderhok in. Hierbij controleert de auditor of de documentatie van de organisatie voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Samengevat

De normen lijken vanaf een afstandje veel op elkaar. Als je echter gaat inzoomen, zijn er zowel qua vorm als qua inhoud grote verschillen. Bedrijven die denken makkelijk van het een naar het ander over te kunnen stappen, moet ik helaas teleurstellen.

Is er dan helemaal geen overlap? Jawel. Een groot voordeel is dat de organisatie al gewend is om rekening te houden met de impact op het milieu. Tevens kunnen de milieu en CO2 communicatieberichten samengevoegd worden. En last but not least: de doelstellingen voor CO2 en milieu kunnen prima hetzelfde zijn! Zo hoef je niet twintig verschillende doelstellingen en maatregelen uit te voeren, te monitoren en bij te sturen, maar werk je met 1 systeem.
Heb jij hulp nodig bij het maken van de overstap van ISO 14001 naar de CO2-Prestatieladder? Wij helpen je graag verder met het behalen van de CO2-Prestatieladder. Ben je werkzaam voor een bedrijf klik dan hier of voor een gemeente klik dan hier.
Reactie plaatsen