Wat zijn de MVO Prestatieladder indicatoren voor People, Planet, Profit?

Door het uitwerken en het afleggen van verantwoording m.b.t. de MVO-kernthema’s, zoals aangegeven onder de 33 MVO indicatoren van People, Planet, Profit/Prosperity geeft een organisatie blijk van behoorlijk bestuur (Kernthema 1). De 33 indicatoren komen overeen met de 37 indicatoren welke zijn beschreven in de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Behoorlijk bestuur (Organizational governance)

Behoorlijk bestuur gaat in feite over de besluitvormingsprocessen en -structuren binnen organisatie. Governancesystemen variëren per organisatie en worden bestuurd door een persoon of een groep personen (zoals de eigenaar, directie en/of het management) die de autoriteit en verantwoordelijkheid hebben voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Zij dienen de organisatie op een verantwoorde manier aan te sturen door de MVO-principes in acht te nemen bij het nemen en implementeren van beslissingen. Behoorlijk bestuur is het enige MVO-kernonderwerp waar geen MVO-issues onder vallen. Het is ook het enige kernonderwerp dat een tweede functie heeft: behoorlijk bestuur is namelijk ook een middel dat het vermogen van de organisatie vergroot om maatschappelijk verantwoord gedrag te implementeren ten aanzien van de andere kernonderwerpen.

Het koppelen van de 7 kernthema’s met de 33 MVO indicatoren worden hieronder per deelgebied van People, Planet of Profit weergegeven. Met de koppeling van de indicatoren aan de stakeholders worden de belangen van hen op gewenste niveau gebracht en binnen managementsysteem ontwikkeld en geborgd.
MVO Prestatieladder indicatoren onderdeel People

2. Arbeidsomstandigheden


 • Werk en werkgelegenheid
 • Verhouding tussen werknemer en werkgever
 • Gezondheid en veiligheid
 • Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk
 • Diversiteit en kansen

 • 3. Mensenrechten


  • Strategie en beheer
  • Verbod op discriminatie
  • Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
  • Uitbanning kinderarbeid
  • Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
  • Beveiligingsbeleid
  • Rechten van inheemse bevolking

  • 4. Eerlijk zaken doen


   • Gemeenschap
   • Corruptie
   • Publiek beleid
   • Concurrentiebelemmerend gedrag
   • Naleving

   • 5. Consumenten aangelegenheden


    • Gezondheid en veiligheid van consumenten
    • Etikettering van producten en diensten
    • Marketing communicatie
    • Privacy van klanten
    • Naleving

    • MVO Prestatieladder indicatoren onderdeel Planet

     6. Milieu, grondstoffen, energie en emissies


     • Grondstoffen
     • Energie
     • Water
     • Biodiversiteit
     • Uitstoot, afvalwater, afvalstoffen
     • Producten en diensten
     • Naleving
     • Transport

     • MVO Prestatieladder indicatoren onderdeel Profit

      7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap


      • Directe economische waarden die zijn gegenereerd/gedistribueerd
      • Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
      • Bijdrage aan het economisch systeem

      • Heb je hulp nodig bij het behalen van de MVO Prestatieladder? Wij helpen je graag verder, meer informatie over het behalen van de MVO Prestatieladder vind je hier.
Reactie plaatsen