Het verschil tussen de MVO Prestatieladder en de CO2-Prestatieladder

Zowel de CO2-Prestatieladder als de MVO Prestatieladder zijn veel genoemde termen binnen aanbestedingen van met name overheden als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. De CO2-Prestatieladder komt daarbij nog altijd vaker voor dan de MVO Prestatieladder. Maar ook de MVO Prestatieladder is bezig met een opmars. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de CO2-Prestatieladder en MVO Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder richt zich met name op de CO2 uitstoot en reductie van de organisatie. Op Hogere niveaus, niveau 4 en 5, richt de norm zich meer op de keten. De CO2-Prestatieladder bestaat uit vier elementen:
  • De CO2 Footprint van de organisatie in kaart brengen;
  • Reductiemaatregelen formuleren;
  • Deelnemen aan sector en/of keteninitiatieven;
  • De communicatie over de voorgaande drie punten.

De MVO Prestatieladder

Waar de CO2-Prestatieladder zich enkel richt op de CO2-uitstoot, is de MVO Prestatieladder veelzijdiger van opzet. De MVO Prestatieladder richt zich op de 37 indicatoren van de ISO 26000. De MVO Prestatieladder omvat echter 33 van de 37 indicatoren. Daarbij komen aandachtgebieden als het personeelsbeleid, mensenrechten, milieu (incl. CO2) en financiële aspecten aan bod. Een ander belangrijk element binnen de norm is het betrekken van belanghebbenden bij het gehele proces.

Gelijkenissen tussen de MVO Prestatieladder en de CO2-Prestatieladder

Beide normen omvatten 5 treden en bij beide normen zijn de eerste 3 treden meer intern gericht. Al is het bij de MVO Prestatieladder belangrijk om vanaf de start de belanghebbenden te betrekken bij het beleid. Voor niveau 4 en 5 van beide certificatie normen is er ook inzicht nodig in de gehele keten. Beide certificaten worden veelvuldig ingezet bij aanbestedingen. Dit kan door het bieden van een fictief kortingspercentage, een vast bedrag dat oploopt per trede en soms wordt enkel het in het bezit hebben van het certificaat als toelatingseis bij de aanbesteding gevraagd.

Het succes van de MVO-Prestatieladder en de CO2-Prestatieladder

Het succes van de CO2-Prestatieladder is op dit moment nog groter dan dat van de MVO Prestatieladder. Voor de CO2-Prestatieladder zijn momenteel meer dan 930 bedrijven gecertificeerd. Voor de MVO Prestatieladder zijn er ca. 250 bedrijven gecertificeerd. De MVO Prestatieladder heeft echter ook meer concurrentie van andere tools als bijvoorbeeld het MVO Register (FIRA). Momenteel groeit de MVO Prestatieladder gestaag. De vraag van opdrachtgevers, met name overheden, zal uiteindelijk het succes van het certificaat bepalen. Naar verwachting zal de CO2-Prestatieladder blijven groeien en zullen steeds meer opdrachtgevers ook uit andere sectoren, gebruik gaan maken van de mogelijkheden van deze praktische tool.

Ondanks dat de naam van beide richtlijnen veel op elkaar lijkt is er dus wel degelijk een belangrijk verschil tussen de CO2-Prestatieladder en MVO Prestatieladder.
Heb je hulp nodig bij het behalen van de MVO Prestatieladder of de CO2-Prestatieladder? Wij helpen je graag verder, meer informatie over het behalen van de MVO Prestatieladder vind je hier. en voor de CO2-Prestatieladder vind je hier.
Reactie plaatsen