Alles wat je moet weten over de MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder, Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

De MVO Prestatieladder, certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor duurzaamheid (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage conform het Global Reporting Initiative (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

Kenmerken van de MVO Prestatieladder:

 • MVO beleid aantoonbaar en onafhankelijk getoetst;
 • Basis conform de volgende richtlijnen: ISO 26000, GRI en AA 1000;
 • Inhoud:
  • 7 kernthema’s;
  • 33 indicatoren (overeenkomstig GRI alleen een aantal indicatoren zijn uitgesloten);
  • stakeholdermanagement;
  • en systeemeisen MVO. (Dit zijn de eisen aan het managementsysteem voor de invoering en ontwikkeling van MVO)

 • 5 niveaus waarop het certificaat behaald kan worden.

Niveaus MVO Prestatieladder

Er zijn 33 indicatoren opgesteld die tijdens de beoordeling langs een meetlat worden gelegd. Deze indicatoren richten zich op de volledige bedrijfsvoering van een bedrijf. De MVO Prestatieladder bestaat uit 5 tredes. Trede 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar trede 3. Trede 3 leidt tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de indicatoren. Vanaf trede 3 kunnen bedrijven op de ladder omhoog naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker en onderscheidend uit te werken.

De certificaten van niveau 1 en 2 zijn één jaar geldig. Certificaten van niveau 3, 4 & 5 zijn drie jaar geldig. Jaarlijks vindt er een audit plaats om te kijken of het certificaat nog geldig is.
Heb je hulp nodig bij het behalen van de MVO Prestatieladder? Wij helpen je graag verder, meer informatie over het behalen van de MVO Prestatieladder vind je hier.

Nederland:België:MVO Prestatieladder Links:


Reactie plaatsen