Wat is het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)?

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) werd in 1998 gelanceerd met de dubbele doelstelling om een internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed mogelijk te verspreiden.

Het GHG-protocol ontstond toen WRI en WBCSD de noodzaak erkenden van een internationale standaard voor de boekhouding en rapportage van broeikasgassen door bedrijven

Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘Inventaris aan broeikasgassen’ van het bedrijf of de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged.
 • Scope 1
  • alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van eigen fabrieken en vrachtauto’s of eigen gasgebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens);

 • Scope 2
  • de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit;

 • Scope 3
  • alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking.


 • De basis van de scopes (met een aantal uitzonderingen) wordt ook toegepast bij de CO2-Prestatieladder.

  Het GHG protocol bestaat uit twee modules:
  • GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Deze module omvat een stappenplan, richtlijnen om CO2-uitstoot te kwantificeren en erover te rapporteren.
  • GHG Protocol Project Quantification Standard. Een gids om de resultaten van CO2-reductieprojecten te meten.

  Klik hier voor de website van het GHG Protocol.

  Heb je hulp nodig bij het behalen van de MVO Prestatieladder of de CO2-Prestatieladder? Wij helpen je graag verder, meer informatie over het behalen van de MVO Prestatieladder vind je hier. en voor de CO2-Prestatieladder vind je hier.
Reactie plaatsen