De Sustainable Development Goals. Doel 13 t/m doel 17.

De Sustainable Development Goals. Doel 13 t/m doel 17.

Korte terugblik op de SDG’s: In september 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) zeventien mondiale duurzaamheidsdoelen afgebakend waarbij aan ieder doel concretere subdoelen gekoppeld zijn. Regeringsleiders van 193 landen hebben zich verbonden aan deze duurzaamheidsdoelen die tot 2030 lopen. Deze doelen zijn de welbekende Sustainable Development Goals (SDG).

In deze blog vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hieronder worden de SDG’s 13 t/m 17 samenvattend uitgelegd om te zien wat deze doelen exact betekenen en inhouden.

Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie

Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie

Doel dertien streeft naar onmiddellijk actie om klimaatverandering en klimaatimpact te bestrijden. Door klimaatverandering ontstaan vaker overstromingen, droogte en extreme stormen. De broeikasgassen die uitgestoten worden, zorgen voor stijging van de temperatuur op aarde. Het gevolg hiervan is dat het zeeniveau stijgt door het smeltende Poolijs. In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord getekend waarbij landen afspraken maakten om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Om dit doel te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen behoorlijk beperkt worden en moeten duurzame energiebronnen de fossiele energiebronnen vervangen.

Meer over Sustainable Development Goal 13 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 14: Leven in het water

Sustainable Development Goal 14: Leven in het water

Doel veertien streeft naar het behouden en duurzaam gebruiken van de zeeën, de oceanen en de maritieme hulpbronnen. De oceanen bedekken drie kwart van het aardoppervlak. Het weer, drinkwater, klimaat en veel van het voedsel en lucht zijn afhankelijk van de zee. De zeeën en oceanen nemen 30 procent van de totale CO2 op, en zorgt het fytoplankton voor 50 procent van de zuurstof. Zonder accuraat beheer van de essentiële wereldwijde hulpbronnen, is geen duurzame toekomst mogelijk.

Meer over Sustainable Development Goal 14 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 15: Leven op het land

Sustainable Development Goal 15: Leven op het land

Doel vijftien streeft naar het herstellen, beschermen en stimuleren van het ecosysteemgebruik, duurzaam bosbeheer en het tegengaan en terugdraaien van woestijnvorming en landdegradatie. Bovendien is het van belang om het verlies van biodiversiteit te laten stoppen. Het landoppervlak van de aarde is voor 20 procent bedekt door bossen. Bossen zijn belangrijk voor het bieden van voedselveiligheid en een onderkomen, maar zijn ook cruciaal bij het bestrijden van klimaatverandering en beschermen van de biodiversiteit. Momenteel zorgt landaantasting voor een jaarlijks verlies van 13 miljoen hectare bos en woestijnvorming zo groot als 3,6 miljard hectare aan land. Verwoestijning en ontbossing worden door klimaatverandering en de mens veroorzaakt, vormen buitengewone uitdagingen voor duurzame ontwikkelingen en ondermijnen miljoenen mensenlevens in de armoedestrijd. In 2020 moet de ontbossing gestopt zijn en moet de wereldwijde bebossing stijgen. Bovendien moeten in 2020 de zoetwater- en aardse ecosystemen beschermd worden en met name de bossen, berggebieden, moerassen en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegengegaan worden.

Meer over Sustainable Development Goal 15 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Doel zestien streeft naar vredige en inclusieve samenlevingen. Met aandacht naar de duurzame ontwikkelingen en verzekeren dat iedereen toegang heeft tot justitie. Diefstal, belastingontwijking en corruptie kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. De helft van de basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma. In 2030 moet het geweld in de wereld drastisch verminderd zijn. Geweld tegen kinderen moet bovendien ook beëindigd worden en de illegale wapenhandel en corruptie moeten omlaag. Daarbij moeten de rechtssystemen op nationaal en internationaal niveau versterkt worden.

Meer over Sustainable Development Goal 16 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Het laatste doel streeft naar het laten leven van het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkelingen en het versterken van de implementatiemiddelen. Om alle bovenstaande doelen in 2030 te behalen, moeten regeringen, organisaties, bedrijven en burgers samen moeten werken. Hierbij gaat het vooral om handel, kennisoverdracht, technologie, data en financiële stromen.

Meer over Sustainable Development Goal 17 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Meer over de Sustainable Development Goals?

Hier vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 1 t/m 4.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 5 t/m 8.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 9 t/m 12.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 13 t/m 17.

Reactie plaatsen