Eindelijk alle fabels & feiten over de Europese CO2-emissiehandel! - Isa Mulder

Eindelijk alle fabels & feiten over de Europese CO2-emissiehandel! - Isa Mulder

Geen fossiele en kernenergie, maar groene energie dat schoon, veilig en eerlijk is voor iedereen. Dat is precies wat WISE wil. Deze week spraken we Isa Mulder. Projectcoördinator energie transitie bij WISE Nederland. Zij vertelt ons waarom Carbon Killer zo’n uniek concept is en wat voor verschil je ermee kan maken als burger. 

WISE staat voor World Information Service on Energy. Dagelijks dagen zij het onder andere door het verkopen en kopen van rechten. Je haalt dan namelijk één ton CO2 per recht uit de markt die dan niet meer kan worden uitgestoten door een bedrijf. Meer weten over WISE? Check dan de blog op onze website! 

 

We hebben de drie belangrijkste feitjes nog even voor je op een rijtje gezet! 

Concept Carbonkiller, wat houdt dat in? 

De Missie van Carbonkiller is om het uitstoten van CO2 duurder te maken en het zoveel mogelijk te ontmoedigen. Maar hoe dan? Carbonkiller zorgt ervoor dat iedereen tegenwoordig CO2-rechten kan kopen en vernietigen zodat dit niet meer door de industrie uitgestoten kan worden. Hoe meer CO2-rechten opgekocht worden hoe minder CO2 er uitgestoten kan worden! 

Eigenlijk een soort CO2 compensatie zoals Isa dat zegt. Maar dan niet eentje waarbij je een bos laat planten maar waarbij een bedrijf niet meer kan uitstoten. 

Meeste impact maken doe je zo!

Maar wat kan je dan beter doen? Een bos laten planten om de CO2 uitstoot te compenseren of direct de uitstoot beperken? 

Isa heeft hierop het antwoord. Zij geeft aan dat het beter is om de directe uitstoot van CO2 te beperken omdat je vaak niet weet wat er echt wordt gedaan bij andere compensatie projecten. Bij Carbonkiller weet je zeker dat jouw uitgaven goed worden benut en dat je het verschil hebt gemaakt. 

Indirect Cost Compensation, en wat is daar mis mee?

De overheid is bang voor Carbon Leakage wat inhoudt dat Europese bedrijven oneerlijke concurrentie ervaren door de hoge energiekosten en daardoor zich zouden vestigen buiten Europa. Daarom zijn er subsidies voor die bedrijven om de om de ETS-kosten van elektriciteit gecompenseerd kunnen worden. Maar wat is dan het probleem zou je denken? Doordat de bedrijven dit zelf voor een groot deel niet meer hoeven te financieren, ervaren  zij geen financiële prikkel  meer om te verduurzamen zoals Carbonkiller dat zegt. 


De Duurzame Podcast - #26 - Isa Mulder - Spotify


De Duurzame Podcast - #26 - Isa Mulder - YouTube


Reactie plaatsen