Het verschil tussen maatschappelijk verantwoord/betrokken ondernemenWat is het verschil tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)?

In het alledaagse taalgebruik worden de termen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) vaak door elkaar heen gebruikt. Toch zijn het in essentie andere begrippen. Dit blijkt wel uit de volgende definities die MVO Nederland geeft:

“Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen (profit).”

“Maatschappelijk betrokken ondernemen, MBO, is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten of netwerken in de lokale samenleving.”

De essentie van MVO en MBO

In essentie gaat MVO dus om verantwoordelijkheid nemen over de negatieve effecten die een bedrijf heeft op mens en milieu, en hierover verantwoording afleggen ten opzichte van de samenleving. Zie deze link voor de 25 meest gehoorde redenen om met MVO te starten.

Bij MBO gaat het om een vrijwillige bijdrage van het bedrijf aan de maatschappij met als oogmerk een toevoeging van waarde, zonder dat hiervoor de voorwaarde geldt dat het bijdraagt aan de economische prestaties van de organisatie zelf. Zie deze link voor een mooi voorbeeld van MBO (TNT & World Food Programme).

Verschillen en raakvlakken tussen MVO en MBO

Het grootste kenmerkende verschil tussen MVO en MBO, is het aspect winstgevendheid. Bij MVO staat het maximaliseren van de winst centraal. Bij MBO-activiteiten is dit niet het geval.

Een ander verschil tussen MVO en MBO is de manier waarop ze extern waarde creëren in de samenleving. MBO creëert op een vrijwillige en vrijblijvende manier waarde buiten de primaire processen van het bedrijf om. MVO daarentegen voegt waarde toe doordat ze een structurele verandering in de bedrijfsstructuur aanbrengen. Dit valt dus wel binnen de primaire processen van de organisatie.

Wanneer we naar de raakvlakken kijken die ze met elkaar hebben, zien we dat ze allebei waarde toevoegen aan de samenleving. MBO kan daarnaast gezien worden als eenvoudige opstap om later met MVO te starten. Als laatste kunnen we zowel MVO als MBO zien als uiting van moraliteit om de wereld een stukje beter te maken. Op dit moment zien we dat gelukkig al gebeuren!


Heb jij hulp nodig bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Wij helpen je graag verder, meer informatie over het starten met MVO vind je hier.

Reactie plaatsen