De Sustainable Development Goals. Een introductie.

De Sustainable Development Goals. Een introductie.

193 landen, 17 doelen, 169 subdoelen en 3 woorden: Sustainable Development Goals (SDG).

De Verenigde Naties (VN) heeft in september 2015 zeventien mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen afgebakend waarbij aan ieder doel concretere subdoelen gekoppeld zijn.

Regeringsleiders van 193 landen hebben zich verbonden aan deze duurzaamheidsdoelen die tot 2030 lopen.

Deze doelen worden ook wel de Sustainable Development Goals (SDG) genoemd. De Sustainable Development Goals (SDG) zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen die vanaf het jaar 2000 tot en met 2015 liepen.

Sustainable Development Goals / Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen

De zeventien Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen).

Terugblik op de Millenniumdoelen

Regeringsleiders van 189 landen spraken in 2000 af om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken en formuleerden acht doelstellingen. De voortgang van de doelen werd elk jaar gemeten. Allerlei doelstellingen werden niet gehaald. In Afrika zal bijvoorbeeld schoon water naar verwachting pas in het jaar 2105 voor iedereen beschikbaar zijn. Dit is 90 jaar later dan de streefdatum. De Millenniumdoelen werden grotendeels gehaald in China, India en Brazilië.

Meer over de millenniumdoelen lees je hier en hier.

Millenium Development Goals

De acht Millennium Development Goals (millenniumdoelen).
Bron: https://www.un.org/millenniumgoals/

Wat is het verschil tussen de SDG’s en de Millenniumdoelen?

We kennen het allemaal waarschijnlijk wel, een nieuw jaar, nieuwe voornemens waar je je deze keer echt aan gaat houden…. Elk jaar denk je waarschijnlijk dan ook: ‘Ga je deze keer wel echt werken aan je doelen?’ en ‘Wat is het verschil met je vorige doelen?

In september 2015 zijn de Millenniumdoelen vervangen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel de Sustainable Development Goals (SDG). De zeventien SDG’s zijn nog ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Hierbij gaat het dus ook niet langer over hulp van de rijke landen aan de arme landen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben meer aandacht voor milieuthema’s, vrede en veiligheid en economische ontwikkeling. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig bestrijden van armoede en honger in de wereld. Het idee achter de SDG’s is om aan een betere toekomst te bouwen en dat niemand mag achterblijven.

De SDG’s zijn overigens niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Via een online enquête konden burgers meestemmen op thema’s die zij belangrijk vonden, iets wat in tegenstelling tot de Millenniumdoelen in het jaar 2000 technisch nog niet mogelijk was.
Uiteindelijk stelde een VN-werkgroep van 70 landen de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden.

Wat gebeurt er al in Nederland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet elk jaar hoe Nederland op de zeventien doelen er voor staat. Nederland blijft bijvoorbeeld achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland scoort wel hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties. Verschillende organisaties roepen de overheid op om meer te doen en de SDG’s als basis te gebruiken voor het beleid.

Meer over de Sustainable Development Goals?

Hier vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 1 t/m 4.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 5 t/m 8.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 9 t/m 12.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 13 t/m 17.

Reactie plaatsen