Het behalen van niveau 5 op de MVO Prestatieladder is mogelijk

Het behalen van niveau 5 op de MVO Prestatieladder is mogelijk

Vanaf 1 maart 2020 is het mogelijk voor organisaties om zich te laten certificeren op het allerhoogste niveau (niveau 5) van de MVO Prestatieladder. Op 1 maart is er namelijk een nieuwe versie van de norm verschenen. Voorheen had de norm zelf voorzien dat het hoogste niveau op de MVO Prestatieladder niet mogelijk was, maar met een aantal aanpassingen kan dit nu wel.

De status omtrent MVO Prestatieladder certificering

Tot op heden zijn er 38 bedrijven die gecertificeerd zijn op niveau 4 van de MVO Prestatieladder. Dit was voorheen het hoogst haalbare voor organisaties. Op dit niveau moest onder andere aangetoond worden dat een of meerdere duurzame activiteiten, die de organisatie uitvoerde, branche overstijgend waren. De nieuwe norm maakt het mogelijk om op een nog ambitieuzer niveau gecertificeerd te worden.

De keten/sector wordt nog belangrijker en er wordt van de organisatie verwacht dat het nog actiever naar buiten treedt met haar duurzame activiteiten. Een van de eisen is dat het MVO-verslag, dat al voor niveau 4 noodzakelijk is, nu ook extern getoetst dient te worden door een onafhankelijke partij. Steeds meer accountants bieden deze dienst nu aan al is het voor de meeste accountants nog volledig nieuw en hebben ze geen idee wat ze hier mee aan moeten. De grote 4 (Deloitte, PwC, Ernst & Young, en KPMG) hebben hier al wel veel ervaring mee, maar daar hangt uiteraard wel een prijskaartje aan.

Het (online) MVO (jaar) verslag

Het MVO-verslag hoeft overigens helemaal geen dik, saai en ondoorgrondelijk rapport te zijn. Er zijn vele mogelijkheden om het verslag online, mogelijk real time (dus niet alleen de activiteiten van het afgelopen jaar) en op prachtige wijze vorm te geven. Een aantal voorbeelden:

https://mvo.bruynzeelkeukens.nl (ook niveau 4 op de MVO Prestatieladder)
https://mvo.sharp.nl
https://mvo.hero.nl
https://mvo.columbusinkoop.nl
https://mvo.talen.nl
https://csr.kellerkitchens.com

Niveau 5 op de MVO Prestatieladder is dus nog niet behaald, maar het is nu dus al wel enige tijd mogelijk. De eisen zijn streng en uitdagend. Voor de kleinere organisaties is het kostenintensief, dus de vraag is wel of de extra inspanningen en kosten wel zo verantwoord zijn.

Onderstaand nog een aantal normteksten die van toepassing zijn voor niveau 5.

Wat schrijft de norm voor aan extra eisen voor MVO Prestatieladder niveau 5 bovenop de eisen van niveau 1 t/m 4

Beleid, doelstellingen en resultaten bepaald voor de materiele en relevante thema’s overstijgen het branchegemiddelde.

 • De organisatie kan aannemelijk maken dat zij op ieder van de materiële thema’s behoort tot de besten in de sector.
 • MVO-kernwaarden en bedrijfsprincipes gedefinieerd en geïmplementeerd. • MVO-brancheconvenanten en branche richtlijnen worden nageleefd.
 • Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan het ontwikkelen realiseren van innovatieve keten oplossingen met aantoonbare MVO impact.
 • Het merendeel van de nieuwe producten of diensten levert een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen.
 • De organisatie wordt door significante en relevante stakeholders gezien als een voortrekker op meerdere MVO-kernthema’s.
 • De organisatie zet zich aantoonbaar in voor de transitie naar een meer duurzame samenleving.

Voor niveau 5 geldt dat het MVO-verslag jaarlijks extern wordt getoetst door een onafhankelijke deskundige partij (accountant) en dat deze toetsing de eisen van de MVO Prestatieladder omvat ten aanzien van het MVO-verslag.

Eisen aan het MVO-verslag

De volgende eisen worden gesteld aan het MVO (jaar)verslag.

 • Jaarlijks zorgen voor een rapportage in een integraal jaarverslag of in een apart MVO-jaarverslag waarin de geformuleerde doelstellingen, de behaalde resultaten (over de laatste drie jaar) en de ambities voor de (nabije) toekomst t.a.v. MVO worden weergegeven (materiële en relevante thema’s, people, planet and profit); indien van toepassing kunnen een of meer materiële thema’s worden gerelateerd aan één of meerdere Sustainable Development Goals.
 • Het verslag moet de ontwikkeling van de MVO-prestaties – over de laatste drie jaar – van de materiële en relevante thema’s aan de hand van concrete kengetallen weergeven. In de communicatie wordt expliciet vermeld hoeveel vooruitgang er per jaar is geboekt (bijv. hoeveel ton CO2 is bespaard ten opzichte van het jaar daarvoor); de ontwikkeling van de kengetallen wordt ook gemeld als onverhoopt géén vooruitgang is gerealiseerd.
 • Het MVO-verslag moet openbaar zijn en actief worden gedeeld met de relevante stakeholders. Tevens wordt zij via de website van de organisatie beschikbaar gesteld aan alle stakeholders.
 • Voor niveau vijf geldt dat het MVO-verslag jaarlijks extern wordt getoetst door een onafhankelijke deskundige partij (accountant) en dat deze toetsing de eisen van de MVO Prestatieladder omvat ten aanzien van het MVO-verslag.
 • Voor andere niveaus is externe toetsing optioneel. Dit wordt meegewogen in de audit en de benodigde tijd hiervoor (zie handboek deel B).

Wie durft de uitdaging aan te gaan? Laat het weten!

Reactie plaatsen