De Sustainable Development Goals. Doel 5 t/m doel 8.

De Sustainable Development Goals. Doel 5 t/m doel 8.

Korte terugblik op de SDG’s: In september 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) zeventien mondiale duurzaamheidsdoelen afgebakend waarbij aan ieder doel concretere subdoelen gekoppeld zijn. Regeringsleiders van 193 landen hebben zich verbonden aan deze duurzaamheidsdoelen die tot 2030 lopen. Deze doelen zijn de welbekende Sustainable Development Goals (SDG).

In deze blog vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hieronder worden de SDG’s 5 t/m 8 samenvattend uitgelegd om te zien wat deze doelen exact betekenen en inhouden.

Sustainable Development Goal 5: Gendergelijkheid

Sustainable Development Goal 5: Gendergelijkheid

Doel vijf gaat over het bereiken van empowerment en gendergelijkheid voor alle meisjes en vrouwen. De Verenigde Naties stelt: “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”. Echter blijkt in de praktijk dat meisjes en vrouwen nog regelmatig achtergesteld worden ten opzichte van jongens en mannen. Het doel dat in 2030 mannen en vrouwen in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op het gebied van werk, gezondheidszorg en onderwijs. Verder moet een eind komen aan het geweld tegen meisjes en vrouwen zoals seksuele uitbuiting, mensenhandel, vrouwenbesnijdenissen en kind huwelijken.

Meer over Sustainable Development Goal 5 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 6: Schoon water en sanitair

Sustainable Development Goal 6: Schoon water en sanitair

Doel zes gaat over het toegang verzekeren tot duurzaam waterbeheer en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Goede kwaliteit sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater dragen bij aan een positief invloed op gezondheid, voedselveiligheid en gezondheid. Op de wereld is voldoende schoon drinkwater voor iedereen, maar door bijvoorbeeld slechte infrastructuur sterven jaarlijks miljoenen mensen als gevolg van vervuild drinkwater. Sinds begin jaren ’90 hebben 2,6 miljard mensen toegang tot schoon drinkwater gekregen, terwijl 1,8 miljard mensen drinkwater uit vervuilde bronnen moet halen. Het doel is om iedereen in 2030 toegang te verlenen tot schoon drinkwater en het gebruik van goed en schoon sanitair.

Meer over Sustainable Development Goal 6 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 7: Betaalbare en duurzame energie

Sustainable Development Goal 7: Betaalbare en duurzame energie

Doel zeven is het toegang tot betrouwbare, betaalbare, moderne en duurzame energie voor iedereen te verzekeren. De energie is nodig voor de welzijn en welvaart van de mens, om te kunnen werken, wonen en leven. Momenteel heeft een op de vijf mensen nog geen toegang tot energie. Energie is gelijktijdig een van de grootste problemen in de 21e eeuw, doordat veel energie uit olie, kolen en gas wordt gehaald. Deze brandstoffen veroorzaken klimaatverandering waarbij minstens 60 procent van de broeikasgassenuitstoot door energie wordt veroorzaakt. Iedereen moet in 2030 toegang hebben tot duurzame, betaalbare en betrouwbare energie. Water, wind en de zon zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen.

Meer over Sustainable Development Goal 7 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 8: Waardig werk en economische groei

Sustainable Development Goal 8: Waardig werk en economische groei

Doel acht streeft naar het stimuleren van de voortdurende economische en duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen. Elk persoon die in staat is om te kunnen werken, moet de mogelijkheid krijgen om onder goede omstandigheden te kunnen werken. Deze extra banen moeten de economische ontwikkeling bevorderen zonder het milieu te beschadigen. Het aantal werklozen in de wereld groeide tussen 2007 en 2012 van 170 miljoen naar 202 miljoen.

Meer over Sustainable Development Goal 8 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Meer over de Sustainable Development Goals?

Hier vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 1 t/m 4.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 5 t/m 8.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 9 t/m 12.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 13 t/m 17.

Reactie plaatsen