De Sustainable Development Goals. Doel 9 t/m doel 12.

De Sustainable Development Goals. Doel 9 t/m doel 12.

Korte terugblik op de SDG’s: In september 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) zeventien mondiale duurzaamheidsdoelen afgebakend waarbij aan ieder doel concretere subdoelen gekoppeld zijn. Regeringsleiders van 193 landen hebben zich verbonden aan deze duurzaamheidsdoelen die tot 2030 lopen. Deze doelen zijn de welbekende Sustainable Development Goals (SDG).

In deze blog vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hieronder worden de SDG’s 9 t/m 12 samenvattend uitgelegd om te zien wat deze doelen exact betekenen en inhouden.

Sustainable Development Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Sustainable Development Goal 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Doel negen streeft naar het bouwen aan een dynamische infrastructuur, het stimuleren van duurzame en inclusieve industrialisering en het bevorderen van de innovatie. Onder infrastructuur worden wegen, transport, energie, informatie- en communicatietechnologie en irrigatie verstaan. Infrastructuur is noodzakelijk om verbeteringen aan te brengen in de gezondheidszorg, onderwijs of het drinkwater. Door een goede kwaliteit infrastructuur is het eenvoudiger om andere doelen te verkrijgen waardoor de levenskwaliteit omhoog zal gaan. Om deze doelen te bereiken, is technologische ontwikkeling nodig. Om klimaatdoelen en duurzame energie doelen te bereiken, is bovendien vooruitgang nodig. In 2030 moet infrastructuur voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn.

Meer over Sustainable Development Goal 9 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 10: Ongelijkheid verminderen

Sustainable Development Goal 10: Ongelijkheid verminderen

Doel tien streeft naar ongelijkheid terug te dringen in en tussen landen. Binnen ontwikkelingslanden is de inkomensongelijkheid tussen 1990 en 2010 met elf procent gestegen. Echter is de inkomensongelijkheid ook binnen de ontwikkelde landen toegenomen. Binnen doel tien wordt ook aandacht besteed aan migratie. De organisatie van de mobiliteit en migratie van mensen moet beschermd en veiliger georganiseerd worden. Bovendien moet een eind aan discriminerende wetten en praktijken komen die de ongelijkheid vergroten.

Meer over Sustainable Development Goal 10 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Doel elf gaat over het duurzaam, veilig en dynamisch maken van menselijke nederzettingen en steden. Ongeveer 50 procent van de wereldbevolking (3,5 miljard mensen) woont in de stad. De verwachting is dat het aantal zal toenemen: mogelijk wonen wereldwijd bijna 60 procent van de mensen in 2030 in stedelijk gebied. De grootste uitdaging van de steden van de toekomst is duurzame expansie. Alle steden bedekken enkel drie procent van al het landoppervlakte. Echter zorgen steden voor ongeveer 75 procent van de carbon emissies en ongeveer 60 – 80 procent van de totale energieconsumptie.

Meer over Sustainable Development Goal 11 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Doel twaalf streeft naar het verzekeren van de duurzame consumptie- en productiepatronen. Het doel is hierbij om efficiënt gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen, meer produceren met minder middelen. Bovendien moet gezorgd worden dat het geringe percentage dat er is, echter is drie procent van de wereldwatervoorraad zoet water, minder vaak verspild en vervuild wordt. De verdeling van de voedselproductie moet ook beter worden. Wereldwijd hebben ongeveer 800 miljoen mensen honger, terwijl in een aantal delen van de wereld teveel (ongezond) eten is, wat hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Het doel is om de voedselverspillingen gehalveerd te hebben in 2030.

Meer over Sustainable Development Goal 12 lees je hier op de website van SDG Nederland.

Meer over de Sustainable Development Goals?

Hier vind je een introductie op de Sustainable Development Goals.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 1 t/m 4.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 5 t/m 8.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 9 t/m 12.

Hier vind je meer over Sustainable Development Goals 13 t/m 17.

Reactie plaatsen